PodporaAPI dokumentace

mailkit.email.getstatus

Funkce mailkit.email.getstatus vrací dostupné informace o konkrétním příjemci.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
<methodName>mailkit.email.getstatus</methodName>
<params>
  <param>
    <value>
      <int>client_id</int>
    </value>
  </param>
  <param>
    <value>
      <string>client_md5</string>
    </value>
  </param> 
  <param>
    <value>
      <int>email_id</int>
    </value>
  </param>
  <param>
    <value>
      <int>ID_send_message</int>
    </value>
  </param>
</params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "function":"mailkit.email.getstatus",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
   "email":"email"
   "ID_email":"ID_email"
   "ID_send_message":"ID_send_message"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
email_id ** = pole v XML-RPC může obsahovat buď konkrétní ID e-mailu (vrací funkce mailkit.mailinglist.adduser), nebo e-mailovou adresu. V případě e-mailové adresy bude vrácen seznam všech nalezených záznamů. V JSON pole obsahuje ID e-mailu.
email ** = e-mailová adresa (pouze pro JSON)
ID_send_message ** = ID odeslané zprávy konkrétnímu příjemci (XML i JSON)

* povinný parametr
** alespoň jeden z parametrů musí být vyplněn

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>ID_EMAIL</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>EMAIL</name>
         <value>
          <string>example@example.cz</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_MAILING_LIST</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>VOCATIVE</name>
         <value>
          <string>Oslovení</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>PREFIX</name>
         <value>
          <string>titul</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>FIRST_NAME</name>
         <value>
          <string>Jméno</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>LAST_NAME</name>
         <value>
          <string>Příjmení</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>NICK_NAME</name>
         <value>
          <string>přezdívka</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>GENDER</name>
         <value>
          <string>F/M</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>REPLY_TO</name>
         <value>
          <string>example2@example2.cz</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>PHONE</name>
         <value>
          <string>12345</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>FAX</name>
         <value>
          <string>12345</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>MOBILE</name>
         <value>
          <string>12345</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>COMPANY</name>
         <value>
          <string>Společnost</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>STREET</name>
         <value>
          <string>Adresa</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CITY</name>
         <value>
          <string>Město</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>COUNTRY</name>
         <value>
          <string>Kraj</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ZIP</name>
         <value>
          <string>PSČ</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>STATE</name>
         <value>
          <string>země</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DATE</name>
         <value>
          <string>yyyy-mm-dd hh:mm:ss</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CHANGE_DATE</name>
         <value>
          <string>yyyy-mm-dd hh:mm:ss</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>STATUS</name>
         <value>
          <string>enabled</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CUSTOM_1</name>
         <value>
          <string>Vlastní pole číslo 1</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CUSTOM_25</name>
         <value>
          <string>Vlastní pole číslo 25</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CONSENT</name>
         <value>
          <string>TRUE</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CONSENT_CHANNEL</name>
         <value>
          <string>subscribe insert</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CONSENT_DATE</name>
         <value>
          <string>2019-05-29 15:18:41</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>SCORE</name>
         <value>
          <string>4</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TREND</name>
         <value>
          <string>-1</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

[ 
  { 
   "CHANGE_DATE":"2016-02-19 10:44:07",
   "CUSTOM_9":"vlastní 9",
   "DATE":"2012-05-25 23:21:30",
   "VOCATIVE":"",
   "STATUS":"unknown",
   "CUSTOM_8":"vlastní 8",
   "CUSTOM_23":"",
   "COMPANY":"",
   "REPLY_TO":"",
   "CUSTOM_15":"5.4.",
   "CUSTOM_25":"",
   "CUSTOM_5":"",
   "ID_EMAIL":"53161278",
   "FAX":"",
   "CUSTOM_3":"6",
   "MOBILE":"+420123456789",
   "PREFIX":"",
   "CUSTOM_4":"8",
   "EMAIL":"email@example.cz",
   "CUSTOM_2":"so",
   "ID_MAILING_LIST":"123456",
   "CUSTOM_12":"86-04-05",
   "NICK_NAME":"kuku",
   "CUSTOM_14":"5.4.86",
   "CUSTOM_18":"N",
   "COUNTRY":"",
   "CITY":"Praha",
   "LAST_NAME":"",
   "STREET":"",
   "CUSTOM_7":"vlastní 7",
   "CUSTOM_11":"1986-04-05",
   "CUSTOM_16":"89",
   "CUSTOM_19":"",
   "GENDER":"",
   "CUSTOM_6":"",
   "CUSTOM_10":"2015-04-05",
   "CUSTOM_1":"ano",
   "CUSTOM_13":"5.4.1986",
   "CUSTOM_20":"",
   "CUSTOM_22":"",
   "FIRST_NAME":"",
   "CUSTOM_24":"",
   "ZIP":"",
   "CUSTOM_21":"",
   "STATE":"",
   "CUSTOM_17":"Y",
   "PHONE":"9999999",
   "CONSENT": "TRUE",
   "CONSENT_CHANNEL": "subscribe insert",
   "CONSENT_DATE": "2019-05-29 15:18:41",
   "SCORE": "4",
   "TREND": "-1"
  }
]

Hodnoty

ID_EMAIL = ID e-mailové adresy příjemce
EMAIL = e-mailová adresa příjemce
ID_MAILING_LIST = ID seznamu příjemců
VOCATIVE = oslovení příjemce
PREFIX = titul příjemce
FIRST_NAME = jméno příjemce
LAST_NAME = příjmení příjemce
NICK_NAME = přezdívka příjemce
GENDER = pohlaví příjemce. Může nabývat těchto hodnot:

 • F = žena
 • M = muž
 • prázdné pole = bez pohlaví

REPLY_TO = individuální adresa příjemce pro odpovědi
PHONE = telefon příjemce
FAX = fax příjemce
MOBILE = mobil příjemce
COMPANY = firma příjemce
STREET = adresa (ulice) příjemce
CITY = město příjemce
COUNTRY = kraj příjemce
ZIP = PSČ příjemce
STATE = země příjemce
DATE = datum přidání příjemce na seznam
CHANGE_DATE = datum poslední změny příjemce
STATUS = stav příjemce. Stav může nabývat těchto hodnot:

 • enabled (stav aktivní)
 • disabled (stav neaktivní)
 • unknown (stav neznámý)
 • temporary (stav dočasně nedostupný)
 • permanent (stav trvale nedostupný)
 • unsubscribe (stav odhlášený)

CUSTOM_1 = vlastní pole příjemce č. 1. Celkový počet vlastních polí u každého příjemce je 25.
CONSENT = existence souhlasu. Může nabývat hodnot TRUE / FALSE.
CONSENT_CHANNEL = zdroj souhlasu. Může nabývat hodnot:

SCORE = engagement skóre příjemce
TREND = engagement trend příjemce

Příklady neúspěšného volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
  <params>
    <param>
      <value>
        <string></string>
      </value>
    </param>
  </params>
</methodResponse>

JSON

{ 
  "error_status":1,
  "error":"Missing ID_email"
}

Důvod chyby

Prázdná odpověď – vloženo neexistující ID e-mailu a/nebo vložena neexistující e-mailová adresa
Missing ID email – chybí e-mailová adresa