PodporaAPI dokumentace

mailkit.email.wipe

Funkcí mailkit.email.wipe je možné zcela anonymizovat a odstranit data příjemce, jež vznesl požadavek na zapomenutí. Po zpracování dojde k odstranění veškerých dat příjemce a pro účely zachování komplexnosti reportů bude e-mailová adresa nahrazena za anonymizovaný hash.

Požadavky na anonymizaci jsou ukládány do fronty a fronta je zpracovávána jednou denně.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.email.wipe</methodName>
 <params>
  <param>
  <value>
   <int>client_id</int>
  </value>
  </param>
  <param>
  <value>
   <string>client_md5</string>
  </value>
  </param>
  <param>
  <value>
   <string>ID_email</string>
  </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{
 "function": "mailkit.email.wipe",
 "id": "client_id",
 "md5": "client_md5",
 "parameters": {
	"email": "example@example.com", nebo
	"ID_email":"12345678"
 }
}

Hodnoty:

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_email * = Pro XML volání může obsahovat buď konkrétní ID e-mailu (vrací např. funkce mailkit.mailinglist.adduser), nebo e-mailovou adresu.
email = e-mailová adresa

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
  <params>
    <param>
      <value>
        <struct>
          <member>
            <name>email</name>
            <value>
              <string>example@example.com</string>
            </value>
          </member>
          <member>
            <name>error_status</name>
            <value>
              <i4>0</i4>
            </value>
          </member>
          <member>
            <name>ID_email</name>
            <value>
              <i4>12345678</i4>
            </value>
          </member>
          <member>
            <name>error</name>
            <value>
              <string>OK</string>
            </value>
          </member>
        </struct>
      </value>
    </param>
  </params>
</methodResponse>

JSON

{
	"ID_email": 12345678,
	"email": "example@example.eu",
	"error_status": 0,
	"error": "OK"
}

Hodnoty:

ID_email = ID e-mailové adresy
email = e-mailová adresa
error = OK – bez chyby
error_status = 0 – bez chyby

Příklad neúspěšného volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
  <params>
    <param>
      <value>
        <string>Email has already been inserted</string>
      </value>
    </param>
  </params>
</methodResponse>

JSON

{
	"error_status": 1,
	"error": "Invalid ID_email or email"
}

Hodnoty:

Missing ID_email = chybějící ID e-mailové adresy
Invalid_ID_email or email = neplatné ID e-mailové adresy nebo e-mailová adresa
Email has already been inserted = tato e-mailová adresa již byla vložena do fronty ke zpracování