PodporaAPI dokumentace

mailkit.profile.queries.list

Funkce mailkit.profile.queries.list vrací seznam uložených podmínek na daném účtu.

Ukázka volání API

XML-RPC

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.profile.queries.list</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "function":"mailkit.profile.queries.list",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ }  
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace / Nastavení API.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace / Nastavení API.

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
 <param>
  <value>
  <struct>
   <member>
   <name>error_status</name>
   <value>
    <i4>0</i4>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>data</name>
   <value>
    <array>
    <data>
     <value>
     <struct>
      <member>
      <name>DATE</name>
      <value>
       <string>2016-02-26 19:48:43</string>
      </value>
      </member>
      <member>
      <name>CHANGE_DATE</name>
      <value>
       <string>2016-02-26 20:05:57</string>
      </value>
      </member>
      <member>
      <name>CHANGE_NAME</name>
      <value>
       <string>change_name</string>
      </value>
      </member>
      <member>
      <name>ID_QUERY</name>
      <value>
       <i4>123</i4>
      </value>
      </member>
      <member>
      <name>NAME</name>
      <value>
       <string>name</string>
      </value>
      </member>
      <member>
      <name>DESCRIPTION</name>
      <value>
       <string>description</string>
      </value>
      </member>
      <member>
      <name>CREATE_NAME</name>
      <value>
       <string>create_name</string>
      </value>
      </member>
     </struct>
     </value>
    </data>
    </array>
   </value>
   </member>
  </struct>
  </value>
 </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

{
  "data": [

    {
      "CREATE_NAME": "create_name",
      "CHANGE_DATE": "0000-00-00 00:00:00",
      "CHANGE_NAME": "",
      "DESCRIPTION": "description",
      "DATE": "2017-10-09 09:31:04",
      "NAME": "name",
      "ID_QUERY": 123
    }
  ],
  "error_status": 0
}

Hodnoty

error_status = 0 - volání proběhlo bez chyby, 1 - volání se nepodařilo zpracovat

NAME = jméno pravidla

DESCRIPTION = popis pravidla

ID_QUERY = ID pravidla

CREATE_NAME = jméno uživatele, jež pravidlo uložil

DATE = datum uložení pravidla

CHANGE_NAME = jméno uživatele, jež pravidlo naposledy editoval

CHANGE_DATE = datum poslední editace pravidla