PodporaAPI dokumentace

mailkit.mailinglist.delete

Funkce mailkit.mailinglist.delete smaže seznam příjemců nebo všechny příjemce v seznamu.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
<methodName>mailkit.mailinglist.delete</methodName>
 <params>
 <param>
  <value>
  <int>client_id</int>
  </value>
 </param>
 <param>
  <value>
  <string>client_md5</string>
  </value>
 </param>
 <param>
  <value>
  <int>ID_mailing_list</int>
  </value>
 </param>
 <param>
  <value>
  <boolean>FALSE/TRUE</boolean>
  </value>
 </param>
 </params>
</methodCall>
		

JSON

{ 
  "function":"mailkit.mailinglist.delete",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
   "keep_list":"FALSE",
   "ID_user_list":"ID_user_list"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_mailing_list * = ID seznamu příjemců
keep_list

 • TRUE = budou smazáni všichni příjemci v seznamu příjemců, ale samotný seznam zůstane zachován
 • FALSE (výchozí hodnota) = bude smazán celý seznam příjemců

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
 <param>
  <value>
  <struct>
   <member>
   <name>data</name>
   <value>
    <string>OK</string>
   </value>
   </member>
  </struct>
  </value>
 </param>
 </params>
</methodResponse>
		

JSON

{ 
  "data":"OK"
}

Hodnoty

data = OK = seznam příjemců (či jeho obsah – v závislosti na požadavku) byl úspěšně smazán

Příklad neúspěšného volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
 <param>
  <value>
  <string>Missing ID of mailing list</string>
  </value>
 </param>
 </params>
</methodResponse>
		

JSON

{
  "error_status": 1,
  "error": "Invalid ID_user_list"
}

Hodnoty

Missing ID_user_list – Chybí ID seznamu příjemců
Invalid ID_user list – Bylo uvedeno neexistující ID seznamu příjemců