PodporaAPI dokumentace

mailkit.campaigns.schedule.timezone

Funkce mailkit.campaigns.schedule.timezone vrací seznam podporovaných časových pásem pro plánování rozesílky kampaní.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.campaigns.schedule.timezones</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "function":"mailkit.campaigns.schedule.timezones",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5"
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
  <params>
    <param>
      <value>
        <array>
          <data>
            <value>
              <struct>
                <member>
                  <name>TZ_CODES</name>
                  <value>
                    <array>
                      <data>
                        <value>
                          <string>GMT</string>
                        </value>
                      </data>
                    </array>
                  </value>
                </member>
                <member>
                  <name>TIMEZONE</name>
                  <value>
                    <string>Africa/Abidjan</string>
                  </value>
                </member>
              </struct>
            </value>
            <value>
              <struct>
                <member>
                  <name>TZ_CODES</name>
                  <value>
                    <array>
                      <data>
                        <value>
                          <string>GHST</string>
                        </value>
                        <value>
                          <string>GMT</string>
                        </value>
                      </data>
                    </array>
                  </value>
                </member>
                <member>
                  <name>TIMEZONE</name>
                  <value>
                    <string>Africa/Accra</string>
                  </value>
                </member>
              </struct>
            </value>
					...
          </data>
        </array>
      </value>
    </param>
  </params>
</methodResponse>					

JSON

[
  {
    "TIMEZONE": "Africa/Abidjan",
    "TZ_CODES": [
      "GMT"
    ]
  },
  {
    "TIMEZONE": "Africa/Accra",
    "TZ_CODES": [
      "GHST",
      "GMT"
    ]
  },
  ...
  ...
]

Hodnoty:

TIMEZONE = Název časového pásma
TZ_CODES = Pole se seznamem kódů časových pásem platných v daném časovém pásmu