PodporaAPI dokumentace

mailkit.report.raw.responses

Funkce mailkit.report.raw.responses vrací kompletní záznamy o reakcích příjemců kampaní a/nebo jejích rozesílek v RAW podobě.

Tato funkce je určena k přenosu kompletních dat k dalšímu zpracování v externích databázových systémech. Vzhledem k velkému množství dat, prodlevě v reakcích a omezení četnosti dotazů ji NEDOPORUČUJEME používat k běžné integraci, ke které jsou vhodnější rekurzivní funkce mailkit.report.message. Vzhledem k tomu, že funkce vrátí max. 25000 záznamů, je pro kompletní přenos statistik nutné iterovat záznamy uvedením ID_log jako identifikátoru počátečního záznamu.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.report.raw.responses</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_message</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_send</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
  	 <int>ID_send_message</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
 	  <int>ID_log</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
	   <int>limit</int>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "function":"mailkit.report.raw.responses",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{
    "ID_message":"12345",
    "ID_send":"12345",
    "ID_send_message":"123456798",
    "limit":"1234",
    "ID_log":"123456789"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_message ID kampaně
ID_send = ID rozesílky
ID_send_message = ID konkrétní zprávy
ID_log = počáteční ID záznamu, od kterého chcete začít datový výstup
limit = počet záznamů, které chcete přenést (standardně 25000).

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>date</name>
         <value>
          <string>2001-01-01 01:01:01</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>email</name>
         <value>
          <string>email@example.com</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_email</name>
         <value>
          <i4>1234567890</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_user_list</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_message</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_send</name>
         <value>
          <i4>123456</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_send_message</name>
         <value>
          <i4>1234567890</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_log</name>
         <value>
          <i4>2001011234567890</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ab_version</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>domain</name>
         <value>
          <string>example.com</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>tld</name>
         <value>
          <string>com</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>type</name>
         <value>
          <string>click</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_url</name>
         <value>
          <i4>1234567</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>link_type</name>
         <value>
          <string>href</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>link_url</name>
         <value>
          <string>http://www.example.com/about/</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>link_text</name>
         <value>
          <string>About</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>link_title</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>referer</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>unsubscribe_answer</name>
         <value>
          <i4>0</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>IP</name>
         <value>
          <string>123.123.123.0</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>IP_orig</name>
         <value>
          <string>123.123.123.0</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>continent</name>
         <value>
          <string>europe</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>country</name>
         <value>
          <string>Czech Republic</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>code3</name>
         <value>
          <string>CZE</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>code</name>
         <value>
          <string>CZ</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>region</name>
         <value>
          <string>Prazsky</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>region_code</name>
         <value>
          <string>0</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>city</name>
         <value>
          <string>Praha</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>user_agent</name>
         <value>
          <string>Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.130 Safari/537.36</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>browser</name>
         <value>
          <string>Chrome</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>browser_major</name>
         <value>
          <string>44</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>browser_minor</name>
         <value>
          <string>0</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>browser_type</name>
         <value>
          <string>Browser</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>os</name>
         <value>
          <string>Windows</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>os_version</name>
         <value>
          <string>8.1</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>device</name>
         <value>
          <string>Personal computer</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>org</name>
         <value>
          <string>Sample internet provider</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

[
 {
  "date": "2001-01-01 01:01:01",
  "email": "email@example.com",
  "ID_email": "1234567890",
  "ID_user_list": "12345",
  "ID_message": "12345"
  "ID_send": "123456",
  "ID_send_message": "1234567890",
  "ID_log": "2001011234567980",
  "ab_version": "",
  "domain": "example.com",
  "tld": "com",
  "type": "click",
  "ID_url": "1234567",
  "link_type": "href",
  "link_url": "http://www.example.com/about/",
  "link_text": "About",
  "link_title": "",
  "referer": "",
  "unsubscribe_answer": "0",
  "IP": "123.123.123.0",
  "IP_orig": "123.123.123.0",
  "continent": "europe",
  "country": "Czech Republic",
  "code3": "CZE",
  "code": "CZ",
  "region": "Prazsky",
  "region_code": "0",
  "city": "Praha",
  "user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.130 Safari/537.36",
  "browser": "Chrome",
  "browser_major": "44",
  "browser_minor": "0",
  "browser_type": "Browser",
  "os": "Windows",
  "os_version": "8.1",
  "device": "Personal computer",
  "org": "Sample internet provider",
 }
]

Hodnoty

date – datum reakce
email – e-mailová adresa příjemce
ID_email – ID e-mailové adresy
ID_user_list – ID seznamu příjemců
ID_message – ID kampaně
ID_send – ID rozesílky
ID_send_message – ID zprávy
ID_log – ID záznamu reakcí pro iteraci
ab_version – varianta zprávy v případě A/B testování
domain – doména adresáta
tld – top-level doména adresáta
type – druh reakce:

 • read – čtení zprávy
 • click – kliknutí na odkaz ve zprávě
 • unsubscribe – odhlášení příjmu zpráv
 • conversion  konverze (starý způsob měření)
 • spam_report – spam hlášení
 • forward – přeposlání zprávy
 • print – tisk zprávy
 • share – sdílení zprávy
 • polls_click – hlasování v anketě
 • polls – zobrazení ankety

ID_url – ID url adresy
link_type – druh odkazu (href nebo form)
link_url – URL adresa cílové stránky
link_text – textový název odkazu v e-mailu
link_title – popis odkazu v e-mailu
referer – adresa, skrz kterou návštěva proběhla (dostupné pouze pokud bylo kliknutí přesměrované)
unsubscribe_answer – důvod odhlášení uvedený příjemcem (pro type unsubscribe) – standardně:

 • 0 – bez uvedení důvodu
 • 1 – již nechci dostávat tyto zprávy
 • 2 – dostávám tyto zprávy příliš často
 • 3 – nikdy jsem se nepřihlásil k odběru
 • 4 – tyto e-maily jsou nevhodné
 • 5 – tyto e-maily jsou spam
 • 6 – jiný důvod

IP – IP adresa návštěvníka (poslední oktet je vždy nahrazen 0)
IP_orig – IP adresa návštěvníka (může se lišit od IP, pokud se jedná o interní IP adresu na vnitřní síti nebo za proxy serverem, poslední oktet je vždy nahrazen 0)
continent – kontinent příjemce
country – název země přístupu identifikovaná přes GeoIP
code3 – kód země dle ISO 3166-1 alpha-3
code – kód země dle ISO 3166-2
region – název regionu identifikovaný z GeoIP
region_code – ID regionu v rámci země podle GeoIP
city – město
user_agent – identifikační řetězec prohlížeče příjemce
browser – název prohlížeče z USER_AGENT
browser_major – major verze prohlížeče z USER_AGENT
browser_minor – minor verze prohlížeče z USER_AGENT
browser_type – druh klientského prohlížeče (Browser, Mobile Browser)
os – operační systém z USER_AGENT
os_version – verze operačního systému
device – druh zařízení identifikovaného z USER_AGENT
org –​​​​​​​ organizace poskytující připojení