PodporaAPI dokumentace

mailkit.mailinglist.create

Funkce mailkit.mailinglist.create založí nový seznam příjemců.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
<methodName>mailkit.mailinglist.create</methodName>
<params>
 <param>
 <value>
  <int>client_id</int>
 </value>
 </param>
 <param>
 <value>
  <string>client_md5</string>
 </value>
 </param>
 <param>
 <value>
  <string>name</string>
 </value>
 </param>
 <param>
 <value>
  <string>description</string>
 </value>
 </param>
</params>
</methodCall>
		

JSON

{ 
  "function":"mailkit.mailinglist.create",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
   "name":"Název",
   "description":"Popis"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
name * = název nového seznamu příjemců
description = popis nového seznamu příjemců
* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
<params>
 <param>
 <value>
  <struct>
  <member>
   <name>data</name>
   <value>
   <i4>12345</i4>
   </value>
  </member>
  </struct>
 </value>
 </param>
</params>
</methodResponse>
		

JSON

{
  "data": "12345"
}

Hodnoty

data = ID nově založeného seznamu příjemců

Příklad neúspěšného volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
<params>
 <param>
 <value>
  <string>Missing name of mailing list</string>
 </value>
 </param>
</params>
</methodResponse>
		

JSON

{
  "error_status": 1,
  "error": "Missing name of mailing list"
}

Hodnoty

Missing name of mailing list – Chybí název seznamu příjemců.