PodporaAPI dokumentace

mailkit.report

Funkce mailkit.report vrátí základní souhrnný report kampaní.

Ukázka volání API

XML-RPC

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.report</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>range_from</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>range_to</string>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>
		

JSON

{ 
  "function":"mailkit.report",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
   "range_from":"2015-01-01",
   "range_to":"2015-02-01"
  }
}

Construct

{ 
  'id'  => $cid,
  'md5'  => $md5,
  'function'  => 'mailkit.report',
  'parameters'  =>  { 
   'range_from' => $range_from,
   'range_to' => $range_to,
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
range_from = určení rozsahu vracených dat. Počáteční datum ve formátu YYYY-MM-DD.
range_to = určení rozsahu vracených dat. Konečné datum ve formátu YYYY-MM-DD.

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>SEND_COUNT</name>
         <value>
          <i4>4</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_MESSAGE</name>
         <value>
          <i4>12345678</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>NAME</name>
         <value>
          <string>First campaign</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CLICK_RATE</name>
         <value>
          <double>25.0</double>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>READ_COUNT</name>
         <value>
          <i4>16</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CLICK_COUNT</name>
         <value>
          <i4>14</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>READ_COUNT_U</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DELIVERED_COUNT</name>
         <value>
          <i4>4</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CLICK_COUNT_U</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

JSON

[ 
  { 
   "SEND_COUNT":"1",
   "ID_MESSAGE":"123456",
   "NAME":"jmeno",
   "CLICK_RATE":"100.0",
   "READ_COUNT":"4",
   "CLICK_COUNT":"3",
   "READ_COUNT_U":"1",
   "DELIVERED_COUNT":1,
   "CLICK_COUNT_U":"1"
  }
]

Hodnoty

SEND_COUNT = počet rozesílek kampaně
ID_MESSAGE = ID kampaně
NAME = název kampaně
CLICK_RATE = hodnota CTR
READ_COUNT = počet čtení
CLICK_COUNT = počet kliknutí
READ_COUNT_U = počet otevření (unikátní údaj)
DELIVERED_COUNT = počet doručení
CLICK_COUNT_U = počet návštěv (unikátní hodnota kliknutí)