PodporaAPI dokumentace

mailkit.email.topics

Funkce mailkit.email.topics nastaví téma kampaní konkrétnímu příjemci.

Témata kampaní dovolují třídit kampaně do různých typů jejich zaměření. Na základě tohoto rozdělení si mohou příjemci určit své preference, o jaké typy sdělení mají zájem. Prostřednictvím funkce mailkit.email.topics je možné zaslat seznam témat, k nimž je daný příjemce přihlášen.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.email.topics</methodName>
 <params>
 <param>
  <value>
  <int>client_id</int>
  </value>
 </param>
 <param>
  <value>
  <string>client_md5</string>
  </value>
 </param>
 <param>
  <value>
  <struct>
   <member>
   <name>ID_topics</name>
   <value>
    <array>
    <data>
     <value>
     <i4>123</i4>
     </value>
		 <value>
     <i4>124</i4>
     </value>
    </data>
    </array>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>email</name>
   <value>
    <string>mail@mailkit.eu</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>activate_all</name>
   <value>
    <boolean>FALSE</boolean>
   </value>
   </member>
  </struct>
  </value>
 </param>
 </params>
</methodCall>

Hodnoty

client_id* = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace / Nastavení API.
client_md5* = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace / Nastavení API.
ID_topics* = ID tématu kampaní
email* = e-mailová adresa příjemce
activate_all = TRUE / FALSE (při TRUE se aktivují všechna témata)

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
  <params>
    <param>
      <value>
        <struct>
          <member>
            <name>names_inactive</name>
               <value>
                <array>
                  <data></data>
                </array>
            </value>
          </member>
          <member>
            <name>email</name>
              <value>
                <string>email@example.eu</string>
              </value>
          </member>
          <member>
            <name>status</name>
          <value>
            <string>OK</string>
          </value>
        </member>
        <member>
          <name>names_active</name>
          <value>
            <array>
              <data>
                <value>
                  <string>Téma 1(123)</string>
                </value>
                <value>
                  <string>Téma 2(124)</string>
                </value>
              </data>
            </array>
          </value>
        </member>
        <member>
          <name>ID_topic_inactive</name>
          <value>
            <array>
              <data></data>
            </array>
          </value>
        </member>
        <member>
          <name>ID_topic_active</name>
            <value>
              <array>
                <data>
                  <value>
                    <i4>123</i4>
                  </value>
                  <value>
                    <i4>124</i4>
                  </value>
                </data>
              </array>
            </value>
          </member>
        </struct>
      </value>
    </param>
  </params>
</methodResponse>

Hodnoty

status = OK
email = e-mailová adresa, které bylo provedeno nastavení témat kampaní
ID_topic_active = seznam aktivních témat kampaní
ID_topic_inactive = seznam vypnutých témat kampaní
names_active = názvy aktivních témat kampaní
names_inactive = názvy vypnutých témat kampaní