PodporaZnalostní báze

Štítky a Témata

Prostřednictvím témat kampaní můžete svým příjemcům dát možnost zvolit si zaměření a obsah zpráv, které jim budete zasílat. Štítky jsou naopak způsob, díky kterému se můžete lépe orientovat ve svém účtu a ulehčit si hledání.

Štítky

ŠtítkyŠtítky jsou způsob, jak je možné si třídit a filtrovat seznamy příjemců, datové zdroje, dotazy, šablony i samotné kampaně a zlepšit si tak přehled ve svém účtu a ulehčit si případné hledání.

V menu Profil –> Štítky a Témata je možné si štítky přejmenovat a definovat jim barvu. Samotné zakládání a mazání štítků probíhá v závislosti na používání štítku.

 

 

ŠtítekŠtítek založíte jednoduše tím, že jej vytvoříte u jakékoli kampaně, seznamu příjemců, šablony, či jakéhokoli datového zdroje. Začněte kliknutím na "PŘIDAT ŠTÍTEK", zadejte jeho název (musí obsahovat nejméně 3 znaky) a založení potvrďte stiskutím Enteru.

Přiřazení štítku zrušíte kliknutím na křížek, jež se zobrazí po najetí kurzoru na daný štítek. Jakmile již není štítek nikde k ničemu přiřazen, tak zaniká.

 

 

Témata kampaní

Témata kampaníTémata kampaní dovolují třídit kampaně do různých typů jejich zaměření. Na základě tohoto rozdělení si mohou příjemci určit své preference, o jaké typy sdělení mají zájem, čímž se může zlepšit relevance vámi rozesílaných zpráv a jejich následná efektivita.

Pokud například rozesíláte tři druhy zpráv – novinky, soutěže a tiskové zprávy – nemusí všechny tyto typy kampaní vyhovovat vaším příjemcům. Proto máte možnost u každé kampaně určit, o jaký typ e-mailového sdělení se jedná, a pokud příjemce daný typ zpráv nezajímá, může si jednoduše vybrat, jaké typy zpráv chce dostávat a jaké ne.

Ale pozor - pokud nedokážete jednoznačně rozdělit témata vašich kampaní, není tato funkce pro vás vhodná!

Založení tématu kampaní

Přidat téma

Nejprve si v menu Profil –> Štítky a témata založte několik témat, do kterých budete dělit své kampaně. Nové téma založíte tlačítkem Přidat téma.

Název i popis tématu se zobrazí příjemcům na stránce pro odhlášení příjmu zpráv, kde si budou moci vybrat, zda se odhlásí z odběru zpráv zcela, nebo se odhlásí pouze z odběru jen některých témat kampaní.

Doporučujeme zadávat jednoznačné názvy, jež pomohou vašim příjemcům při rozhodování, který druh zpráv si od vás přejí přijímat.

 

 

 

 

Přiřazení tématu ke konkrétní kampani

Přiřazení tématuPo založení témat kampaní již musíte u každé kampaně vždy vybírat téma kampaně, respektive o jaký typ sdělení se tedy jedná. Téma vybíráte z roletkové lišty v rozšířených nastaveních kampaně.

Pokud např. vyberete, že kampaň spadá do tématu Novinky, nebude dané sdělení zasláno těm příjemcům, kteří se odhlásili z příjmu kampaní typu Novinky. V okamžiku, kdy ale ke kampani nepřiřadíte žádné téma, bude tato kampaň zaslána jen na ty příjemce, jež nejsou odhlášeni z žádného tématu kampaní.

Jak vypadá odhlašovací stránka

Jakmile založíte odhlašovací skupiny, začnou se okamžitě aplikovat na odhlašovacích stránkách. Pokud nemáte odhlašovací stránku upravenou vlastní šablonou, bude vypadat nějak takto:

  • slide
  • slide

Pokud se vám témata kampaní na odhlašovacích stránkách nehodí vždy, nebo jich máte více, ale pro určité segmenty příjemců chcete zobrazovat jiné, můžete ve vlastním souboru šablony všechna nebo některá Témata skrýt.

Odstranění tématu kampaní

Téma kampaní lze smazat pouze tehdy, kdy neobsahuje žádné odhlášené příjemce. Pokud byste potřebovali nějaké téma trvale deaktivovat, kontaktujte nás.