PodporaZnalostní báze

Podmíněné bloky

Díky podmíněným blokům můžete vytvořit pravidla, kterými určíte, zda se daný blok má, nebo nemá vybraným příjemcům zobrazovat.

Podmínky můžete ve vaší šabloně aplikovat na celé pruhy, struktury v nich, nebo na jednotlivé kontejnery.

Chcete-li podmínku aplikovat, vyberte nejdříve prvek (pruh/struktura/kontejner), na kterém budete podmínku používat.

Vytvoření podmínky

Poté v levém menu editoru klikněte na tlačítko “Podmínky”, aby se vám zobrazil posuvník pro aktivaci “Použití podmínky zobrazení” a funkci jeho posunutím doprava aktivujte –> zobrazí se menu pro vytvoření podmínky zobrazení.

Nastavení pravidel

Zde můžete vytvořit podmínku pro zobrazení daného bloku stejným způsobem, jako v prvním kroku podmíněného doručení nebo filtrování příjemců, tzn. přidat pravidla či skupiny pravidel týkající se dat uložených u příjemců v seznamu/seznamech příjemců připojených ke kampani.

Pravidla i jejich skupiny můžete kombinovat použitím logických spojek AND a OR a vytvářet tak pokročilejší a podrobnější filtrování. Na obrázku výše byly zkombinovány 2 skupiny pravidel:
 
1. skupina obsahuje 1 pravidlo: Pohlaví = Muž
2. skupina obsahuje 2 pravidla, která jsou spojena logickým operátor OR, tzn. platí aspoň jedno z pravidel: Vlastní pole 1 obsahuje hodnotu/řetězec |tricka| NEBO Vlastní pole 1 obsahuje hodnotu/řetězec |kosile|
 
Mezi skupinami je logická spojka AND –> musí tedy platit obě současně –> tzn. banner bude zobrazen všem mužům, kteří mají ve vlastním poli 1 uvedeno |tricka| nebo |kosile|, případně obojí.

Jakmile máte pravidlo vytvořené, dokončete jeho přidání kliknutím na tlačítko “Použít”. Vytvořené pravidlo můžete pro opakované použití uložit kliknutím na tlačítko “Uložit pravidla”. Kliknutím na tlačítko “Načíst pravidla” můžete rychle aplikovat uložená pravidla na jiný element v kterékoli kampani ve vašem účtu. 

Pozor, tato pravidla nenajdete v menu Profil –> Dotazy, kde jsou uložena pravidla, která lze použít v podmíněném doručení či při filtrování příjemců.

Pravidlo aplikovánoAplikaci pravidla v kampani indikuje piktogramPravidlo aplikovánozobrazený u elementu, na který je pravidlo použito. Informace o aplikovaném pravidle najdete také v levém menu pro práci s podmínkami.

Vždy je potřeba myslet na to, že element, na který jste podmínku aplikovali, bude zobrazen POUZE příjemcům, kteří podmínku pro zobrazení splnili, ostatní příjemci jej neuvidí. 

Můžete samozřejmě vytvořit více variant obsahu pro zobrazení různým příjemcům, ale vždy je potřeba myslet na to, aby se všem příjemcům zobrazil správný obsah, tzn. aby nedošlo k situaci, kdy bude příjemci zobrazeno více variant sdělení, ačkoli by měl každý příjemce obdržet pouze 1 variantu obsahu.

Proto před odesláním kampaně doporučujeme pečlivě otestovat, že se jednotlivým příjemcům bude zobrazovat správný obsah. K tomu můžete použít náhled kampaně nebo si zaslat testovací zprávu.    

Pokud chcete nastavené pravidlo editovat, stačí kliknout na tlačítk s informací o aplikované podmínce.

Deaktivace podmíněného zobrazeníPro deaktivaci (zrušení) podmíněného zobrazení (tzn. daný blok se bude zobrazovat všem příjemcům), použijte posuvník. 

Podmínka zobrazení bude vymazána a v případě, že budete chtít pravidlo opět aktivovat, budete jej muset znovu vytvořit (nebo nahrát z uložených pravidel).

Jak připravit podmíněné zobrazení a ukázky, k čemu jej můžete použít najdete v tomto webináři.