PodporaZnalostní báze

Report doručitelnosti

Doručitelnost pro nás byla, je a vždy bude na prvním místě. Závisí na správném využití bezpečnostních technologií, jejichž implementace může být často složitá. Abychom vám s implementací pomohli, najdete v Mailkitu sadu nástrojů pro monitoring doručitelnosti a vizualizaci těchto dat.

Reporty jsou rozděleny do několika přehledných tabulek/grafů. Období pro zobrazení dat nastavíte stejně jako v ostatních reportech kliknutím na ikonu kalendářekalendář. Úvodní tabulka zobrazuje souhrnné informace o FBL stížnostech, doménové reputaci a autentifikaci e-mailů. Kliknutím na ikonu grafugraf zobrazíte detailní informace k jednotlivým ukazatelům.

Report doručitelnosti

FBL (Feedback Loop) stížnosti

FBL reporty nabízejí informace o příjemcích, kteří některou z vašich zpráv označili jako SPAM. Pokud k tomu dojde, jsou tito příjemci okamžitě odhlášeni a v seznamu odhlášených příjemců u nich najdete poznámku “Spam report”.

Vždy byste se měli snažit eliminovat případy, kdy vaše sdělení příjemce označí jako spam. Toho můžete dosáhnout například tím, že hned na začátku komunikace příjemce informujete o tom, jaká sdělení a jak často mu budete posílat. Stejně tak byste se vždy měli snažit, aby odkaz pro odhlášení byl dobře viditelný (příjemci jej nejčastěji hledají v patičce sdělení), aby příjemce, pokud již vaše sdělení nechce dostávat, zvolil cestu odhlášení.  

Míra stížností 

Kumulativní graf součtu FBL stížností od více než 20 e-mailových providerů. Skrolováním myší v oblasti grafu lze změnit zobrazované období.
Míra stížností FBL

Zdroje stížností

Graf zobrazuje procentuální rozložení FBL stížností dle providerů. Najetím myší na část grafu se zobrazí informace s počtem stížností pro daného providera.

Zdroje FBL stížností

Počet stížností

Detailní přehled příjemců, kteří za dané období značili některé z vašich sdělení za spam. Kliknutím nafiltrje možné v seznamu dále filtrovat.

Počet FBL stížností

Report reputace domény

Report zobrazuje historii doménové reputace (HIGH/MEDIUM/LOW) a reportovanou míru spamu (v %) pro Google a Mail.ru. Reputace vaší domény mám zásadní vliv na doručitelnost, proto je velmi důležité reputaci neustále budovat a posilovat.
Report reputace domény

Součástí reportu je také přehled, zda doména/domény nefigurují na některém z monitorovaných blacklistů.
Zalistování

Pro nastavení a zobrazení tohoto reportu nás, prosím, kontaktujte.

DMARC reporty

DMARC je technologií pro ochranu domény proti zneužití a umožňuje vlastníkům domén určit bezpečnostní pravidla pro e-mailové zprávy z jejich domény. DMARC reporting pak umožňuje odhalit mezery v e-mailové autentifikaci a velice efektivně sledovat zpracování zpráv ze strany přijímacích serverů.

Kompletní DMARC statistiky najdete v našem rozhraní, takže není potřeba si na zpracování DMARC reportů pořizovat samostatné nástroje. Naopak integrace všech těchto nástrojů v jednom rozhraní vám umožní získat celkový pohled na to, co může ovlivňovat vaši doručitelnost.

Základní předpokladem pro to, aby se DMARC reporty zobrazily, je nasazení DMARC záznamu do DNS vaším domény. V případě existence subdomén je vždy optimálním řešením nasadit DMARC záznam na hlavní doménu, neboť pravidla z hlavní domény jsou poté aplikována i na subdomény.

Pokud záznam pro DMARC na doméně nemáte, nasaďte jej v této podobě:  _dmarc IN CNAME vasedomena-cz.dmarc.mailkit.com. (pozor, záznam je často potřeba vložit včetně tečky na konci). V případě nasazení tohoto záznamu vám poté můžeme v rámci konzultací pomoci efektivně pomoci s jeho dalšími úpravami a zpřísňováním pravidel.

Pokud již DMARC máte, můžete do části "rua" přidat naši adresu dmarc-rua@mailkit.com. V tomto případě však nebudeme schopni s úpravami DMARC policy pomoci.
DMARC reporty

V reportu si můžete nastavit, pro které domény bude zobrazen. Report je možné zobrazit pouze pro domény, které používáte pro vaše rozesílací adresy a mají v DNS nastavené všechny potřebné záznamy (SPF, DKIM, DMARC).

Úvodní tabulka a graf zobrazují míru/počet DMARC/DKIM/SPF autentifikovaných e-mailů a poměr/počet neautentifikovaných e-mailů, které mohou být potenciálním ohrožením.
 

DMARC pravidla

DMARC pravidla

Zde najdete detailní informace o vašem DMARC záznamu na vaší doméně či doménách. Najdete zde i doporučený DMARC záznam pro případ, kdy používáte například náš obecný DMARC záznam (_dmarc IN CNAME dmarc.mailkit.eu.). Pokud jej stále používáte, prosíme, nahraďte jej doporučeným DMARC záznamem.

Zdroje zpráv

Poslední částí DMARC reportu jsou podrobné informace o zdrojích vašich zpráv. Tento report vám pomůže analyzovat veškeré toky zpráv na vaší doméně. Díky tomu můžete identifikovat, které zdroje vašich zpráv nejsou správně autentifikované, ač by měly (např. zprávy z vašeho fakturačního systému), či identifikovat neautentifikované zdroje, které jsou potenciální hrozbou (např. phishingové útoky).

Právě na základě tohoto reportu a jeho pečlivé analýzy můžete začít se zpřísňováním pravidel DMARC policy. Rádi vás celým procesem analýzy a následným zpřísněním DMARC policy provedeme, neváhejte nás kontaktovat

Zdroje zpráv

Historie kvality seznamů

Tento graf zobrazuje informace o počtu nežádoucích adresátů a odráží tak kvalitu dat předávaných do Mailkitu – např. importem, datovými zdroji nebo přihlašovacími formuláři. Pro posouzení kvality se používá unikátní sada informací získaná mimo jiné provozem vlastní anti-spamové sítě. Je důležité zmínit, že se jedná o údaje o adresách, které jsou nám předávány, ale jsou často na vstupu odfiltrovány, tzn. tito příjemci nemusí být vloženi do žádného seznamu příjemců, jejich import není dokončen.

Historie kvality seznamů

Díky reportu můžete vidět počet identifikovaných:

  • spamových pastí
  • adres s překlepovými doménami (např. @seznam.cy, @seznm.cz, a podobně)
  • adres na opuštěných (již neexistujících) doménách (např. @klikni.cz)
  • jednorázových e-mailů

 

Na základě znalosti těchto dat pak můžete optimalizovat procesy získávání adresy, ať už vylepšením validace adres ve formulářích nebo čištěním vaší databáze.

Historie doručitelnosti

Report zobrazuje detailní statistiky o doručování zpráv, jejich filtrování, řazení do složek (doručená/hromadná/spam) získané přímo z dat od poskytovatelů schránek. Není tak nutné sázet na zkušební schránky, kontrolu dat v různých statistikách, ale máte vše přímo od zdroje a na jednom místě ve srovnatelných hodnotách.

V úvodním přehledu reportu Doručitelnosti zobrazuje graf data společně pro Seznam.cz a Mail.ru. Po kliknutí na tlačítko “Detail” v pravém horním okraji grafu jsou zobrazeny samostatné grafy pro jednotlivé providery.

delivery_dashboard_historie_dorucovani.png

Odesláno – počet odeslaných zpráv
Doručená – počet zpráv doručených do složky Doručená
Hromadná – počet zpráv doručených do složky Hromadná
SPAM – počet zpráv, které byly doručeny do složky SPAM
Čtení – udává kolika příjemci byly zprávy přečteny
Kliknutí – udává počet prokliků ze zpráv
Stížnosti – počet příjemců, kteří zprávu označili jako SPAM
Filtrováno – počet zpráv, které byly zařazeny do složky ve schránce na základě filtru nastaveného příjemcem
Nedoručeno – počet zpráv, které se nepodařilo do schránek doručit
Smazáno bez čtení – počet zpráv, které byly doručeny do schránky, ale příjemce je smazal, aniž by je otevřel
Přečteno a smazáno – počet zpráv, které si příjemci přečetli a poté bezprostředně smazali 


Kliknutím na ikonu export.png je možné jednotlivé části reportů (grafy) vyexportovat do PDF.