PodporaZnalostní báze

Filtrování příjemců

Funkce filtrování příjemců umožňuje pokročilou práci se seznamy příjemců.

Prostřednictvím jednoduchých a zároveň rozsáhlých podmínek je možné vyselektovat příjemce, se kterými je možné následně dále pracovat – např. vytvořit nový seznam příjemců, hromadně upravit data, kopírovat, přesouvat či odstranit. Filtry lze aplikovat na jeden, několik, či na všechny seznamy příjemců uvedené v databázi Mailkit účtu.

Pro vytvoření nového filtru nejprve klikneme na tlačítko Filtrování příjemců a následně můžeme začít vytvářet filtr.

Filtrování příjemců

Z roletkové lišty následně vybereme, ze kterého nebo ze kterých seznamů chceme filtrovat:

Filtrování příjemců – 1. krok

Dále již můžeme začít vytvářet pravidla. První dva kroky má Filtr příjemců stejné, jako nalezneme u Podmíněného doručení.

V průběhu vytváření filtrů si můžeme kliknutím na tlačítko Ověřit pravidla kdykoliv zkontrolovat, kolik příjemců odpovídá námi zadaným podmínkám. Pokud následně klikneme na počet odpovídajících záznamů, provede se export těchto příjemců do CSV (po dokončení exportu jej nalezneme ke stažení v Notifikacích, v pravé horní části stránky -Notifikace).

Vytvořená pravidla si můžeme i uložit a následně je opakovaně používat. K tomu slouží tlačítka Uložit pravidla a Načíst pravidla. Správa pravidel se pak nalézá v menu Profil –> Dotazy.

V prvním kroku tedy můžeme (i nemusíme) přidat pravidla týkající se dat uložených u příjemců:

Filtrování příjemců – 1. krok

TIP č. 1: Porovnávání textových polí platí pro použití operátorů rovnonerovnozačíná nanezačíná naobsahujeneobsahuje:
Veškeré porovnávání textových řetězců je tzn. CASE INSENSITIVE, tzn. nerozlišuje malá a velká písmena.
Příklad: Město se rovná "praha" najde jak záznamy s hodnotu "praha", tak s hodnotami "Praha", "PRAHA" nebo "PrAhA".

     
TIP č. 2: Porovnávání textových polí NEROZLIŠUJE diakritiku pro použití operátorů rovno, nerovno, začíná na, nezačíná na, obsahuje, neobsahuje:
Příklad 1: Město se rovná "Červené Pečky" najde nejen záznamy s hodnotou "Červené Pečky", ale i "Cervene Pecky".
Příklad 2: Město se rovná "Cervene Pecky" najde nejen záznamy s hodnotou "Cervene Pecky", ale i "Červené Pečky".

     
TIP č. 3: Porovnávání textových polí při použití operátorů přesná shoda, není přesná shoda ROZLIŠUJE diakritiku a zároveň je i tzv. CASE SENSITIVE :
Příklad 1: Město má přesnou shodu s "Červené Pečky" najde POUZE záznamy s hodnotou "Červené Pečky".
Příklad 2: Město nemá přesnou shodu s "Červené Pečky" najde záznamy s hodnotami "Cervene Pecky", "červené Pečky", "ČERVENÉ PEČKY" a dalšími, ale NENAJDE záznam s hodnou "Červené Pečky".

 

Ve druhém kroku opět můžeme (ale  nemusíme) vytvářet pravidla týkající se rozesílek kampaní daným příjemcům:

Filtrování příjemců – 2. krok

Pokud klikneme na "Add Campaign/Message", můžeme vybrat jednu/více kampaní, či kokrétní rozesílky. Je možné vybírat pouze z kampaní, které jsou mladší jednoho roku.

Dále prostřednictvím tlačítek Add rule či Add group můžeme definovat, zda vybrané kampaně byly příjemcům zaslány či nikoliv, zda je příjemci měli otevřít, či v nich např. kliknout na nějaký odkaz.

Jakmile Použijeme filtr, můžeme ve třetím kroku filtru příjemců určit, co chceme s vyselektovanými příjemci udělat. Zpracovávat buď můžeme všechny záznamy vyselektované naším filtrem, nebo tento výběr můžeme ještě zúžit ručním zaškrtáním jednotlivých e-mailů.

Filtrování příjemců – 3. krok

Vyselektované záznamy je možné:

  • kopírovat: Zkopíruje příjemce do jiného seznamu příjemců. Pokud se příjemce v jiném seznamu již nalézá, nebude zkopírován.
  • přesunout: Přesune příjemce do jiného seznamu příjemců. Pokud se příjemce v jiném seznamu již nalézá, nebude přesunut.
  • smazat: Smaže vybrané příjemce ze seznamu, který byl vybrán v 1. kroku.
  • nastavit hodnotu: Vybraným příjemcům je možné nastavit nějakou společnou hodnotu (např. do nějakého vlastního pole), případně současnou hodnotu smazat.
  • zkopírovat do nového seznamu příjemců: Zkopíruje příjemce do nového seznamu příjemců.

Kliknutím na tlačítko Provést filtr se provede požadovaná akce.

TIP: Doporučujeme zbytečně nezakládat nové a nové seznamy příjemců. Vždy je lepší udržovat méně seznamů s ucelenými daty o příjemcích. K zacílení kampaní pak lépe poslouží funkce Podmíněného doručení, kdy si takovýto filtr příjemců nastavíte již pro konkrétní rozesílku kampaně.