PodporaZnalostní báze

Souhrnné reporty

Jedním z nejdůležitějších nástrojů poskytovaných Mailkitem a určených k efektivnímu chodu vašich e-mailových kampaní jsou reporty.

Kliknutím na položku Reporty v hlavním menu se dostanete do reportů vašeho účtu. Mailkit zobrazuje reporty na několika úrovních.

souhrn_1.png

  • Souhrn – souhrnný přehled kampaní, seznamů příjemců, událostí a AB testů za stanovené období
  • Kampaně – přehled všech kampaní, které byly za stanovené období rozesílány
  • Příjemci – přehled seznamů příjemců, které byly za stanovené období použity v rozesílkách kampaní
  • Události – přehled událostí (eventů) za stanovené období
  • Doručitelnost – monitoring doručitelnosti a dalších metrik s ní souvisejících

 

 

 

Ve výchozím nastavení jsou reporty zobrazovány za poslední měsíc. Toto období lze jednoduše změnit kliknutím na ikonu kalendářeKalendář.

Minimální délka období pro zobrazení reportů jsou 3 dny, maximální délka období je 120 dní. K výběru můžete použít i přednastavená období – posledních 7, 14 nebo 30 dní, předchozí týden nebo měsíc.

Kalendář

Souhrn

Souhrnné reporty se vztahující ke všem kampaním, příjemcům, událostem a AB testům za definované období. Úvodní tabulka ukazuje souhrn základních e-mailových metrik (celkový počet odeslaných/doručených/nedoručených e-mailů, open rate, CTR a další…), pod tabulkou najdete její grafické zpracování.
Souhrnný přehled

Dílčí tabulky pod grafem e-mailových metrik ukazují základní přehledy o kampaních, příjemcích, událostech a AB testech. Kliknutím na tlačítko v záhlaví dílčí tabulky se zobrazí detailní reporty kampaní, seznamů příjemců či událostí.

Souhrnný přehled