PodporaZnalostní báze

Souhrnné reporty

Jedním z nejdůležitějších nástrojů poskytovaných Mailkitem a určených k efektivnímu chodu vašich e-mailových kampaní jsou reporty.

Kliknutím na položku Reporty v hlavním menu se dostanete do reportů vašeho účtu. Mailkit zobrazuje reporty na několika úrovních.

Reporty

  • Souhrn – souhrnný přehled kampaní, seznamů příjemců, událostí a AB testů za stanovené období
  • Kampaně – přehled všech kampaní, které byly za stanovené období rozesílány
  • Příjemci – přehled seznamů příjemců, které byly za stanovené období použity v rozesílkách kampaní
  • Události – přehled událostí (eventů) za stanovené období

 

Ve výchozím nastavení jsou reporty zobrazovány za poslední měsíc. Toto období lze jednoduše změnit kliknutím na ikonu kalendářeKalendář.

Minimální délka období pro zobrazení reportů jsou 3 dny, maximální délka období je 120 dní. K výběru můžete použít i přednastavená období – posledních 7, 14 nebo 30 dní, předchozí týden nebo měsíc.

Kalendář

Souhrn

Souhrnné reporty se vztahující ke všem kampaním, příjemcům, událostem a AB testům za definované období. Úvodní tabulka ukazuje souhrn základních e-mailových metrik (celkový počet odeslaných/doručených/nedoručených e-mailů, open rate, CTR a další…), pod tabulkou najdete její grafické zpracování.
Souhrnný přehled

Dílčí tabulky pod grafem e-mailových metrik ukazují základní přehledy o kampaních, příjemcích, událostech a AB testech. Kliknutím na tlačítko v záhlaví dílčí tabulky se zobrazí detailní reporty kampaní, seznamů příjemců či událostí.

Souhrnný přehled