PodporaZnalostní báze

Seznam systémových tagů

Seznam systémových tagů, tzv. "merge tags", jež je možné používat v těle zprávy. Tagy jsou při odesílání zprávy nahrazeny za aktuálně platné hodnoty a díky tomu je možné provádět např. personalizaci obsahu kampaně.

Se systémovými tagy se pracuje buď ve formě proměnné (např. [% recipient.LAST_NAME -%], nebo záměnné [LAST_NAME]) a mezi těmito formami je potřeba rozlišovat.

Záměnná se může umístit do těla zprávy, předmětu i do šablony a nejsou s ní prováděny žádné další operace. Jednoduše se tag zamění za konkrétní data příjemce. 
Příklad použití záměnné: Na vašem účtu máte [CUSTOM1] bodů, proto je vaše výsledná cena [CUSTOM2] Kč. 

Proměnná oproti tomu může být použita v šablonách a podmínkách, tedy všude tam, kde s ní budou prováděny další operace.
Její formát buď vychází z dat, jež jsou uložena u příjemce – pak je to [% recipient.FIRST_NAME -%]
nebo vychází z vlastních dat (předávaných přes API či datové zdroje) – pak je formát [% shared.NAZEV_VETVE -%], resp. [% data.NAZEV_STRUKTURY -%]

Příklad použití proměnné:

Objednávka č. [% shared.ORDER_NUMBER -%] je připravena k expedici. Vaše cena je
[% IF recipient.CUSTOM1 =='100' -%]900[% ELSE -%]1000[% END -%] Kč.

Příklad kombinace záměnné a proměnné:

Pst, [% IF recipient.FIRST_NAME !='' -%][SKLONUJ 5,j,1][FIRST_NAME][/SKLONUJ],[% ELSE -%][% END -%]víš, kolik máš bodů?

Systémové odkazy

Jedná se o odkazy, které směřují na obecně dostupné systémové funkce jako je zobrazení zprávy v prohlížeči, odhlášení příjemce, atd.

[SIGNOUT] – odkaz pro odhlášení příjemce, který se obvykle umisťuje do patičky zprávy. Tag [SIGNOUT] obsahuje pouze URL adresu pro odhlášení a při jeho použití má tvůrce kampaně naprostou svobodu ve formulaci znění odkazu pro odhlášeni. Pokud se tento tag do těla e-mailu nevloží, systém automaticky vloží univerzální větu s možností odhlášení se ze seznamu příjemců.
[PREVIEW] – odkaz pro zobrazení e-mailu v prohlížeči, který se typicky používá v hlavičce e-mailu, aby si příjemci, kteří nevidí zprávu korektně v e-mailovém klientu, mohli zobrazit její originální podobu.
Pokud je žádoucí, aby se v prohlížeči zobrazil jiný obsah, je možné použít podmínku s proměnnou shared.WEBVIEW, a to např. tímto způsobem: [% IF shared.WEBVIEW=='TRUE' -%]zobrazí se v prohlížeči[% ELSE -%]zobrazí se v e-mailu[% END -%]
[CONFIRM_OPTIN] – odkaz pro zaznamenání souhlasu příjemce.
[CONFIRM_URL=xxx] – odkaz pro zaznamenání souhlasu příjemce. Místo "xxx" vložíte url adresu, kam má odkaz vést (např. děkovnou stránku na vašem webu). Kliknutí na tento odkaz zaeviduje všechny relevantní údaje o souhlasu příjemce dle platné legislativy. Nejčastěji je tento odkaz používán v konfirmačních kampaních.

Personalizace

Jedná se o údaje příjemce v době odeslání zprávy. Tyto údaje se berou ze záznamů příjemce v seznamu příjemců, případně při použití API volání z parametrů předaných ve volání.

[VOCATIVE] – oslovení
[PREFIX] – titul příjemce
[FIRST_NAME] – křestní jméno příjemce
[LAST_NAME] – příjmení příjemce
[NICK_NAME] – přezdívka příjemce
[GENDER] – pohlaví příjemce (M/F)
[EMAIL] – e-mailová adresa příjemce
[REPLY_TO] – odpovědi na
[PHONE] – telefon příjemce
[MOBILE] – mobilní telefon příjemce
[FAX] – fax příjemce
[COMPANY] – firma
[STREET] – ulice příjemce
[ZIP] – PSČ příjemce
[CITY] – město příjemce
[COUNTRY] – kraj příjemce
[STATE] – země příjemce
[CUSTOM1] – vlastní informace č. 1 (limit 2048 UTF-8 znaků)
[CUSTOM2] – vlastní informace č. 2 atd... maximální počet vlastních polí je 25 (maximální počet znaků pro vlastní pole č. 2-25 je 255 UTF-8 znaků)
[POLL XX] – anketa, kde "XX" je identifikační číslo ankety

Získaná data příjemce:

[ENG_SCORE] – engagement skóre (nabývá hodnot 0-5, čím vyšší hodnota tím vyšší engagement)
[ENG_TREND] – engagement trend (nabývá hodnot -2, -1 pro negativní trend, 0 pro neutrální a 1, 2 pro pozitivní)
[GEO_CONTINENT] – zjištěný kontinent
[GEO_COUNTRY] – zjištěná země
[GEO_REGION] – zjištěný region
[GEO_CITY] – zjištěné město
[GEO_OS] – zjištěný operační systém
[GEO_BROWSER] – zjištěný prohlížeč

Všechny výše uvedené tagy mají svoji hodnotu ve struktuře recipient.TAG, např. recipient.FIRST_NAME.

Skloňování

Mailkit umožnuje automatizované skloňování českých slov, které se obvykle používá pro oslovení příjemců.

[SKLONUJ pád,číslo,životný či neživotný rod][kód personalizace pro vyskloňování][/SKLONUJ]
Příklad: [SKLONUJ 5,j,1][LAST_NAME][/SKLONUJ]

Parametry kampaně

Při přípravě kampaní je často potřebné pracovat v těle zprávy i s určitými údaji o kampani jako takové. K tomu slouží tagy, které vkládají parametry kampaně do těla zprávy.

[CAMPAIGN_NAME] – plné znění názvu kampaně
[CAMPAIGN_NAME_LC] – název kampaně bez diakritiky, mezer a pouze malými písmeny (vhodné k použití např. pro Google Analytics kódy)
[SUBJECT] – předmět kampaně (vhodné k použití v title stránky)

Navíc je k dispozici proměnná email.CAMPAIGN_VARIANT – proměnná pro variantu A/B testu, díky které je možné v šabloně identifikovat, o kterou variantu zprávy se jedná, a výrazně tak zvýšit možnosti A/B testování a dynamického obsahu přímo v šablonách. Proměnná může mít hodnotu A, B nebo prázdnou (pokud není použito A/B testování kampaně).
Příklad použití:

[% IF email.CAMPAIGN_VARIANT == '' -%]obsah bez A/B testu
[% ELSIF email.CAMPAIGN_VARIANT == 'A' -%]A verze A/B testu
[% ELSE -%]B verze A/B testu[% END -%]

Datum a čas

Při personalizaci kampaní je často potřeba automatizovat vkládání data odeslání zprávy. Datumové tagy vám poskytují mnoho různých metod pro vkládání aktuálního data.

[SEC] sekunda
[MIN] – minuta
[HOUR] – hodina
[DAY] – číslo dne v měsíci (např. 05)
[SDAY] – číslo dne v měsíci ve zkráceném tvaru bez úvodní nuly (např. 5)
[DAYOFWEEK] – číslo dne v týdnu
[DAYOFYEAR] – číslo dne v roce
[WEEK] – číslo týdne v roce
[MONTH] – číslo měsíce v roce (např. 03)
[SMONTH] – číslo měsíce v roce ve zkráceném tvaru bez úvodní nuly (např. 3)
[YEAR] – aktuální rok (např. 2016)
[SYEAR] – aktuální rok ve zkráceném tvaru (např. 16)

Všechny výše uvedené tagy mají svoji hodnotu ve struktuře email.TAG, např. email.YEAR.

Sdílení kampaně na sociální sítě

Dnes se do kampaní často vkládají i odkazy umožňující její sdílení na sociálních sítích. K tomu slouží speciální tagy, které umožňují tato sdílení odděleně měřit a především skrýt specifickou personalizaci konkrétního příjemce a jeho odhlašovací odkazy.

Facebook – [SHAREFB] poskytuje URL pro sdílení na Facebook
Twitter – [SHARETW] poskytuje URL pro sdílení na Twitter
Google+ – [SHAREGP] poskytuje URL pro sdílení na Google+
LinkedIn – [SHARELI] poskytuje URL pro sdílení na LinkedIn
Pinterest – [SHAREPIN] poskytuje URL pro sdílení na Pinterest
Obecné – [SHAREGEN] poskytuje URL pro obecné sdílení na jiné sociální sítě nebo např pro umístění na webové stránky.

Všechny výše uvedené tagy mají svoji hodnotu ve struktuře email.TAG, např. email.SHAREFB.

Šablony

Tagy používané v hlavním souboru šablony:

[CONTENT] a [CONTENT_TXT] – načte obsahové pole kampaně z editoru do šablony, v případě použití tagu [CONTENT_TXT] s převodem na textovou variantu bez HTML. Jedna kampaň může mít až 10 nezávislých obsahů – jejichž použití je prostřednictvím tagů [CONTENT], [CONTENT2], [CONTENT3], [CONTENT4] až [CONTENT10] resp. [CONTENT_TXT], [CONTENT2_TXT], [CONTENT3_TXT], [CONTENT4_TXT] až [CONTENT10_TXT] pro jejich textovou podobu.

Existenci obsahu v jednotlivých obsahových oblastech je možné ověřovat pomocí proměnných ve struktuře data.CONTENT, např. data.CONTENT.5. Proměnné vrátí hodnotu TRUE pokud existuje v dané oblasti obsah.