PodporaZnalostní báze

Report událostí

Report událostí vám poskytuje komplexní přehled o událostech vyvolaných chováním návštěvníků vašich stránek a remarketingových kampaních na tyto události navázaných.

E-mailový remarketing v Mailkitu je velmi silný nástroj, díky kterému je možné získávat velké množství dat o příjemcích, jejich chování a zájmech a tato data následně využívat. Pokud jste dosud o našem remarketingu neslyšeli, doporučujeme k přečtení náš starší článek, který vás uvede do základů remarketingu a remarketingových událostí. 

Základní report událostí

V první úrovni reportů událostí získáte základní přehled o tom, jaké se z vašich stránek evidují události a jakých dosahují obchodních výsledků. Pokud používáte události pouze k měření konverzí, získáte pouze přehled o celkovém počtu událostí a průměrné výši tržeb.

Report událostí – základní přehled

Tento základní přehled nám poskytuje informace o celkovém počtu událostí, které proběhly na webových stránkách a počtech remarketingových událostí a z nich plynoucích tržeb. Report dále nabízí přehled o počtu doručených zpráv k remarketingovým událostem a údaje o chování příjemců (otevření/kliknutí/konverze). 

Report události podle tagu

Zde získáváme kompletní a detailní informace o všech předávaných událostech a jejich vývoji, včetně případných remarketingových kampaní, které na událost reagují.

Report události

V první části je znázorněn vývoj události v rámečcích formou rozkladu z celkového počtu událostí a dokončených událostí (a jejich výsledné tržby), přes čekající události (a jejich potenciální tržby), po počet realizovaných remarketingových událostí a na ně navazující počty zpráv, jejich úspěšnost a konverze (remarketingové tržby).

Zde je důležité si říci, že ne všechny čekající události mají remarketingový potenciál. Ten záleží především na dostupnosti informace o e-mailové adrese uživatele, který byl původcem události. Pokud u události není možné exaktně identifikovat adresu příjemce (nebyla předána v události, ani nebylo možné provést autodetekci), není tuto událost možné dále oslovit remarketingovou kampaní. Proto je velice důležité zvyšovat tento potenciál vhodnou kombinací metod k získání adresy na stránkách, např. použitím popout boxu pro získání e-mailové adresy.

Kliknutím na ikonkuPřehled událostíje poté možné zobrazit konkrétní události z dané kategorie. Rozpis jednotlivých událostí nám poskytne kompletní informaci o dění v pozadí události. 

Rozpis událostí

Tam, kde je možné identifikovat příjemce, je k dispozici informace o e-mailové adrese a jméně, zda již na událost byl odeslán remarketingový e-mail, zda na něj příjemce reagoval a jak. 

Zpráva odeslána– zpráva byla odeslána
Zpráva přečtena– zpráva přečtena
Kliknuto– kliknuto
Konverze– konverze

 

Právě ve zvyšování míry identifikovaných příjemců je obrovský prostor ke zvyšování tržeb – zde je nutné se zamyslet nad způsoby zlepšení identifikace návštěvníka na stránkách, ať už zjednodušením přihlašování, nebo např. použitím popout oken pro získání e-mailové adresy.

U každé události je zobrazena i její hodnota vycházející z počtu položek v události a jejich hodnot přepočítaných do primární měny účtu. Po rozkliknutí detailu události se pak zobrazí kompletní informace o jejím obsahu. Zde jsou vypsány všechny dostupné informace z události a její položky.

Tento soupis událostí vám poslouží nejen při ověřování vaší implementace event API, ale v kombinaci s ostatními informacemi na stránce i ke zlepšování účinnosti vašich remarketingových kampaní. V případě potřeby asistence, nebo rady, se na nás neváhejte obrátit.