PodporaZnalostní báze

Report rozesílky kampaně

Nejhlubší a nejpodrobnější část reportů zobrazující reporty jedné konkrétní rozesílky kampaně.

V této části reportů naleznete detailní informace konkrétního doručování kampaně. Úvodní tabulka shrnuje základní e-mailové metriky.

E-mailové metriky
Odeslaných zpráv – celkový počet odeslaných zpráv
Poměr doručení – poměr (= počet doručených/počet odeslaných) a celkový počet doručených zpráv
Poměr nedoručených – poměr (= počet nedoručených/počet odeslaných) a celkový počet nedoručených zpráv
Poměr otevření – poměr (= počet otevření/počet doručených) a celkový počet otevřených zpráv. Počet otevření = počet unikátních otevření, tzn. každý příjemce může v rámci rozesílky zaznamenat vždy pouze 1 otevření.
Návštěv | Kliknutí – počet unikátních návštěv (každý jeden příjemce může v rámci rozesílky kampaně zaznamenat pouze 1 návštěvu) a celkový počet kliknutí (u příjemce jsou započítána všechna jeho kliknutí)
CTR | CToR – CTR (Click Through Rate) = počet návštěv/počet doručených zpráv; CToR (Click To Open Rate) = počet návštěv/počet otevření
Poměr zobrazení v prohlížeči – počet příjemců, kteří si zprávu zobrazili ve webovém prohlížeči, tzn. klikli na odkaz se systémovým tagem [PREVIEW]
Poměr odhlášení – počet příjemců, kteří se odhlásili z odběru kliknutím na odkaz se systémovým tagem [SIGNOUT]/počet doručených zpráv
Konverzní poměr – počet konverzí/počet otevření
Konverze – celkový počet konverzí
Tržba – tržby přiřazené k rozesílce
Tržba na zprávu – tržba/počet odeslaných zpráv
Poměr spam stížností – počet příjemců, kteří zprávu označili jako SPAM/počet doručených zpráv

Pod úvodní souhrnnou tabulkou se nacházejí další detailní informace.

Rozesílání kampaně

Graf zobrazující průběh rozesílání kampaně v čase. V grafu je možné přepínat mezi zobrazením časové osy a reakcí podle času (časový průběh reakcí vztažený k okamžiku doručení).

Graf rozesílání kampaně

Náhled

Náhled kampaně jako heatmapa. Je možné přepnout mezi zobrazením “Kliknutí” a “Konverzí”. Pod náhledem se nachází seznam odkazů v e-mailu s detailními metrikami:

 • kliknutí – počet prokliků konkrétního odkazu (podíl = podíl na celkovém počtu prokliků)
 • návštěvy – počet unikátních návštěv z daného odkazu (podíl = podíl na celkovém počtu unikátních návštěv)
 • konverze – počet zaznamenaných konverzí

Kliknutím na číslo ukazující počet kliknutí/návštěv u jednotlivých odkazů lze zobrazit seznam příjemců, kteří na daný odkaz kliknuli.

Tabulku s odkazy je možné zobrazit dle pozice, nebo jako report odkazů seskupených do skupin dle skupin sledovačů. Více informací ohledně nastavení skupin lze nalézt na stránce pokročilého trackování odkazů.

Nastavení rozesílky

Informace o nastavení rozesílky – předmět, odesílatel, datum odeslání a další. V případě AB testu jsou zobrazeny údaje o jeho nastavení.

AB test

Detailní report AB testu je možné zobrazit kliknutím na ikonuAB testv pravém horním okraji tabulky.

Příjemci

Informace o počtu příjemců, kterým byla zpráva zaslána a informace o počtu odhlášených příjemců.

Výkon podle engagement skóre

Výsledky rozesílky rozdělené podle engagement skóre příjemců – tj. počet zpráv odeslaných jednotlivým skupinám, jejich podíl na celkovém počtu rozeslaných zpráv a další e-mailové metriky.

Geografické cílení / Top cíle

Report geografického zacílení dané rozesílky kampaně. Body na mapě ukazují místa, kde příjemci zprávu otevřeli. Mapa může napovědět, kde se koncentrují potenciální zákazníci, na které můžete cílit další reklamou, může být také vodítkem pro otevření kamenné prodejny nebo výdejny zboží. Tabulka s názvem top cíle je potom tabulkovým zobrazením mapy geografického cílení.

Top cílové domény

Přehled domén, na které byla kampaň doručována včetně jejich podílu v seznamu příjemců, počtu odeslaných e-mailů na danou doménu, poměru nedoručených a open rate. Parametry je dobré sledovat zejména z dlouhodobého hlediska, porovnávat hodnoty u jednotlivých kampaní či rozesílek a v případě odchýlení od dlouhodobých hodnot pak hledat příčiny – např. zvolený předmět, čas rozesílky, výběr segmentu příjemců a další… 

Zařízení 

Zobrazuje podíl zařízení, na kterých byly zprávy zobrazeny. Responzivita šablon je dnes pokládána za standard. Její důležitost roste společně s podílem mobilních zařízení, kde je responzivita šablon pro komfortní čtení nezbytně nutná.

Operační systémy / Klienti

Report operačních systémů a e-mailových klientů, které příjemci používají pro zobrazení vašich zpráv. Někdy je velmi těžké vyladit šablony e-mailů tak, aby vypadaly přesně dle požadavků ve schránkách všech providerů, v některých případech je poté potřeba vkládat speciální části kódu (typicky pro Outlook). Zastoupení e-mailových klientů, které pro zobrazení e-mailů používají vaši příjemci, by pak pro vás mělo být vodítkem, na zobrazení ve kterých schránkách se zaměřit především.

Příjemci

Detailní report chování všech příjemců rozesílky. Je rozdělen do několika záložek:

 • Příjemci – přehled všech příjemců, kterým byla zpráva zaslána
 • Selhalo – příjemci, u nichž doručení sdělení selhalo včetně důvodu selhání
 • Odhlášení – příjemci, kteří se odhlásili kliknutím na odhlašovací link v zaslaném sdělení
 • Spam report – příjemci, kteří e-mail označili jako spam (jsou automaticky odhlášeni)

 

IkonaVyhledáváníslouží k vyhledání konkrétního příjemce.  Do vyhledávací okna je potřeba zadat celou e-mailovou adresu příjemce. Pro vyhledávání podle částečné shody lze využít “*” – např. na základě zápisu “*@seznam.cz” budou vyhledáni všichni příjemci se schránkou na seznam.cz.

Detail příjemce

V řádku u jednotlivých příjemců lze najít:

 • Datum – datum a čas odeslání zprávy danému příjemci
 • Engagement – aktuální engagement skóre/trend příjemce
 • Stav – výsledek doručování zprávy
 • Otevření – informace, zda příjemce zprávu otevřel 
 • Čtení – údaj o tom, kolikrát příjemce zprávu četl
 • Kliknutí – počet prokliků

Kliknutím naNáhledlze zobrazit náhled sdělení pro konkrétního příjemce. 

Detail příjemce

POZOR, pokud kampaň obsahovala údaje získané z datových zdrojů, z eventů či vlastních polí příjemce, nemusí obsah náhledu zprávy v reportu odpovídat skutečně odeslanému obsahu (v náhledu se vždy načítají aktuální hodnoty z datových zdrojů, eventů či vlastních polí příjemce). To samé platí pro zobrazení zpráv v prohlížeči (preview).

Kliknutím na e-mailovou adresu lze zobrazit historii příjemce. Kliknutí naHistorie příjemcev historii příjemce zobrazí detail jeho chování v dané rozesílce.

Kliknutím na ikonuExportje možné jednotlivé detaily reportů vyexportovat. Lze zvolit výstup do XLSX nebo CSV formátu.