PodporaZnalostní báze

Transakční kampaně

Transakční kampaně jsou zprávy, jež neobsahují žádné obchodní sdělení a ze své podstaty je nezbytné jejich doručení příjemci bez ohledu na to, zda udělil souhlas se zasiláním obchodních sdělení, nebo ho dokonce odebral.

Transakční kampaně obvykle reagují na konkrétní aktivitu či aktivity (transakce) a to bezprostředně nebo i s určitým časovým odstupem. Tyto zprávy jsou pro příjemce nezbytné a jsou přednostně doručované do složky Doručená (Inbox), namísto do hromadných složek (Promotions). Příkladem transakčních zpráv mohou být např. potvrzení objednávek, faktury, výpisy z účtu a podobné zprávy, jež mají informativní hodnotu a jejich obsah nemá formu obchodního sdělení. Je nezbytné upozornit, že např. zpráva s potvrzením objednávky by nemohla být považována za transakční v okamžiku, kdy by obsahovala dalši komerční sdělení, např. nabídku souvisejících produktů, neboť tím by se stala obchodním sdělením.

Aby se kampaň mohla stát transakční, probíhá ověření jejího obsahu jak na straně Mailkitu, tak následně vzorků jednotlivými předními poskytovateli e-mailových služeb. Nezapomeňte, že kritéria jednotlivých poskytovatelů se liší a někdy si operátoři mohou vyžádat změny v textaci, za účelem vyjasnění obsahu a transparentnosti směrem ke koncovému příjemci. Obecně platí, že cokoliv by mohlo být považováno za zavádějící, je zcela nepřípustné. Je nutné dodržet tato základní pravidla a především požádat o schválení kampaně jako transakční.

Postup, jež je nutný dodržet při schvalování transakčních kampaní:

 1. Připravit kampaň (jak viz níže).
 2. U kampaně nastavit testovací režim (vyplnit si svoji adresu).
 3. Napsat nám na helpdesk@mailkit.cz žádost o přepnutí kampaně do transakčního režimu. Uvést jakou / jaké kampaně (účet, jméno, ID).
 4. Vyčkat, až kampani dáme transakční nastavení a informujeme vás o tom.
 5. Následně si poslat (v ostré rozesílce přes API) vzorky kampaní
 6. Zaslat nám vzorky kampaní ve formátu .eml. Vzorky v .eml formátu je nutné zasílat zazipované a to i tehdy, kdy zasíláte jeden vzorek.
 7. Vyčkat schválení kampaní providery. (Schválení providery nelze nijak prioritizovat, urychlit, ani urgovat. Schvalování providery ovlivňuje mnoho faktorů, takže je potřeba počítat s tím, že proces zabere několik dní, ale v některých případech i jeden až dva týdny.)
 8. Jakmile dojde ke schválení, vypneme u kampaně testovací režim, informujeme vás o tom a je možné ji používat.

Jak vypadá kampaň připravená ke schválení:

 • Kampaň je čistě založená na šabloně (jedna transakční kampaň = jedna šablona) a připravená pro odesílání přes API. Při zakládání kampaně je tedy potřeba po kliknutí na tlačítko "Přidat kampaň" vybrat E-mail –> Standardní –> Inteligentní šablona a vybrat některou z nabízených šablon. Šablonu poté můžete v procesu přípravy kampaně samozřejmě dále upravovat.
 • Doména rozesílací adresy má nastavené záznamy pro delegaci odesílací domény (mkt.* a mktxn.* záznamy)
 • Má vyplněn předmět. I když bude předmět dynamický, musí mít nastavený předmět u kampaně nějakou vypovídající hodnotu.
 • Ke kampani je přiřazen seznam příjemců.
 • Kampaň má nastavený testovací režim.
 • Kampaň má vynikající spam skóre.
 • Nelze schvalovat "bianko" kampaně. Z každé kampaně musí být jasné, co se jejím prostřednictvím bude odesílat. Pro jiný typ sdělení musí být jiná kampaň.
 • Obsah kampaně má čistě transakční charakter. Neobsahuje žádné obchodní sdělení (např. nabídku dalších produktů). Neříká v patičce, že se jedná o obchodní sdělení. Neobsahuje odkaz pro odhlášení (ten automaticky vkládaný zmizí po té, co kampaň my nastavíme jako transakční). Kampaň rovněž neobsahuje odkazy na firemní profily na sociálních sítích, firemní blogy a podobné stránky určené k propagaci brandu.

Změny v transakčních kampaních:

Změny v transakčních kampaních nelze provádět bez našeho vědomí. Pokud v kampani dojde ke změně, bude odeslána a provideři zjistí, že byla změněna bez ohlášení (resp. že se odesílá něco jiného, než bylo schváleno), znamená to okamžitou blokaci (providery).
Při změně je tedy možné, že se kampaň bude muset nechat znovu schválit – a to i v případě "malých" úprav (např. změna odesílatele, změna nějakého odkazu, přidání odstavce textu). Při potřebě úpravy transakční kampaně vždy proces dopředu konzultujte na helpdesk@mailkit.cz.

Časté chyby, které nesouvisí s transakčností a vadí i v obchodním sdělení:

 • Pokud to jde, tak neukazujeme url adresu. Něco jiného je odkaz na web v patičce (na home page, url bez dalších podstránek a bez viditelného http) a něco jiného je konfirmační link.
  • www.homepage.cz – ANO, ale ještě lépe jen homepage.cz
  • http://www.homepage.cz/jsem-dloouhej-osklivej-hash/nebo-hromada-podstranek – NE (a nepomůže ani zneviditelnění "http")
  • DOPORUČENÍ: odkazy umisťovat na text, buttony... to se týká i konfirmačních odkazů. Pokud nechcete odkazu dávat tracker, resp. potřebujete opravdu příjemcům ukázat "ošklivou url", je nutné říci Mailkitu, že odkaz nemá sledovat. A to tak, že do  tagu a href za http dáte písmeno x (httpx://....)
 • Pozor na používání proměnných a záměnných. Zvláště pokud posíláte data přes API (vlastní proměnné) – zapisujte je jako proměnné. Tedy např. [% shared.VLASTNI_PROMENNA -%]. Viz dokumentace.
 • Kampaň má mít zákonné náležitosti – jasná identifikace odesílatele, "podpis" v patičce, kontakty atp. (prostě dle best practice).


Upozorňujeme, že neexistuje žádná garance ze strany poskytovatelů, že kampaň schválí jako transakční, ani že již schválená transakční kampaň bude doručována do schránky Doručené (inbox). V závislosti na poskytovateli může schválení znamenat vyšší pravděpodobnost doručení, vyšší priotitu, či výjimku ve spamových filtrech, nicméně každý poskytovatel uplatňuje svá pravidla a aplikuje svoje mechanismy, ať už statické tak dynamické a bere při umístění doručovaných zpráv v potaz i celkovou reputaci odesílatele.