Podpora

Zviditelněte svůj brand - nasaďte a ověřte si vaše BIMI

O BIMI záznamech

O BIMI O BIMI

Přihlásit odběr BIMI novinek

Co je BIMI?

Brand Indicators for Message Identification (BIMI) je snaha o sjednocení způsobu zobrazování loga značek napříč všemi e-mailovými platformami, která dá marketérům nové možnosti zviditelnění svého loga v e-mailových schránkách. Zobrazení loga je podmíněné důvěryhodností odesílatele a dává tak příjemci jasný signál o důvěryhodnosti odesílatele.

Proč BIMI?

V průběhu let se stalo zobrazení avatarů a log standardním prvkem v rozhraní e-mailových služeb, ale metody získávání log nebyly nikdy standardizované. Zatím co některé e-mailové klienty používaly databázi log předdefinovanou autory aplikace, jiné sázely na data ze sociálních sítí, favikony z webů nebo gravatary. To vedlo k nekonzistencím napříč zařízeními a platformami a značky neměly možnost ovlivnit, jaké logo se bude kde zobrazovat. BIMI tento model mění a vrací kontrolu nad zobrazovaným logem do rukou brandu.

Jak BIMI funguje?

BIMI buduje na základech standardu DMARC pro autentizaci e-mailových zpráv. Před doručením zprávy do schránky příjemce provádí e-mailové platformy kontroly zpráv vůči DMARC záznamu, aby ověřili jeho autentičnost. Jakmile odesílatel implementuje DMARC a nastaví restriktivní politiku, může vlastník domény přidat BIMI záznam, který obsahuje logo brandu. E-mailová platforma pak toto logo v případě splnění technických podmínek a dostatečné reputace odesílatele, může zobrazit přímo v e-mailové schránce příjemci.

Kde to mohu vidět?

Vytvoření BIMI záznamu a jeho zveřejnění v DNS na základě instrukcí neznamená, že bude logo automaticky zobrazeno ve schránkách příjemců. V současné době BIMI podporuje pouze omezený počet poskytovatelů schránek. Na vývoji standardu se však podílelo mnoho společností a tak lze očekávat, že se bude podpora rychle rozšiřovat. BIMI záznam a jím určené logo vám pomůže se zviditelnit ve schránkách, které budou podporovat standard BIMI.

Zajímá vás to? Popovídejme si

BIMI certificates are coming soon!

The Visual Mark Certificates (VMC) are not available to public yet. We are working closely with the certification authorities as the VMC will be required by most mailbox providers in order to display BIMI logo.
We'd love to have your contact information so we can send you updates on the state of BIMI and VMC.