PodporaZnalostní báze

Report kampaně

Reporty vaší kampaně a jejích jednotlivých rozesílek vám umožní sledovat výkonnost kampaně v průběhu času.

Najdete zde reporty všech kampaní, které byly za stanovené období rozesílány.

Kalendář

Rozesílky kampaní jsou zobrazeny v přehledném kalendáři. Kalendář je možné zobrazit v režimu dne, týdne nebo měsíce.

Kalendář

Souhrnné e-mailové metriky

Tabulka pod kalendářem zobrazuje souhrnné e-mailové metriky všech kampaní rozesílaných ve stanoveném období.
Souhrnné e-mailové metriky

Přehled kampaní

Poslední část tvoří přehled všech kampaní odesílaných v daném období. Kromě názvu kampaní obsahuje tabulka informace, o jaký typ kampaně se jednalo, kolikrát byla za stanovené období odeslána, kdy byla odeslána naposledy. Nechybí ani základní e-mailové metriky.
Přehled kampaní

Kliknutím na název kampaně se zobrazí její detail – souhrnné e-mailové metriky, výkon kampaně v grafickém zpracování a přehled všech rozesílek kampaně za stanovené období včetně základních metrik.

Rozesílky kampaně

Kliknutím na datum nebo předmět konkrétní rozesílky se zobrazí její detailní report.
Kliknutím na ikonuExportje možné reporty vyexportovat. Lze zvolit výstup do XLSX nebo CSV formátu.