PodporaZnalostní báze

SMS kampaně

Nastavení, správa a odesílání SMS kampaní...

Založení kampaně

Založení SMS kampaně se nijak výrazně neliší od založení e-mailové kampaně. Pouze se při zakládání nové kampaně vybere Druh zprávy: SMS. Následně vyberete Typ kampaně (standardní/remarketingová) a vyplníte její Název. Můžete přiřadit seznamy příjemců.

Přidat kampaň

Editace obsahu SMS zprávy

Na rozdíl od e-mailové kampaně obsahuje editor SMS zprávy pouze textové pole, kam vkládáte obsah zprávy.

SMS – editace

  • U SMS delších než 160 znaků rozdělit SMS na více částí – pokud tuto volbu nezaškrtnete a vaše zpráva přesáhne 160 znaků, bude SMS automaticky zkrácena a příjemci bude odeslána jen částečná zpráva.
  • Převést diakritiku na ASCII – pokud bude v textu zprávy použita diakritika, systém ji odstraní. Pokud chcete v SMS zprávě diakritiku používat, počítejte s výrazným snížením počtu možných znaků v jedné SMS zprávě.

 

SMS previewVedle textového pole se ihned zobrazuje výsledná podoba SMS zprávy.

V obsahu SMS zpráv je možné používat personalizaci – ať už prostřednictvám záměnných, nebo proměnných. Viz Seznam systémových tagů.

Je možné si zaslat i testovací SMS zprávu. Odeslání testovací zprávy je zpoplatněno.

 

 

 

 

Profil náhleduProfil náhledu – používá se v případě personalizace SMS zprávy, tedy pokud zpráva obsahuje proměnná pole. 

 

 

 

Instrukce k odhlášení

Na konec každé SMS zprávy je automaticky přidávána instrukce, jak se příjemce může odhlásit. Výchozí znění této informace je: Nechcete SMS? https://utxt.io/XXXXXXXX (kdy XXXXXXXX je při rozeslání nahrazeno unikátním kódem pro každého příjemce).

Tuto instrukci k odhlášení je možné si v textu SMS zprávy definovat vlastním zněním. A to napsáním vlastního textu a umístěním zástupného tagu [CODE] na místo, kam má být vložen link pro odhlášení. Mějte ale na paměti, že i z vlastní instrukce pro odhlášení musí být příjemci jasné, jakým způsobem se může odhlásit.

Instrukce k možnosti odhlášení je povinná součást marketingových SMS zpráv. Výjimku tvoří transakční zprávy.

Seznam příjemců SMS zpráv

Aby mohla být SMS kampaň odeslána příjemcům, je zapotřebí mít u příjemce v kolonce Mobil zanesené platné číslo v mezinárodním formátu (bez mezer): +420XXXYYYZZZ.

Detail příjemce

Do seznamu příjemců je možné importovat pouze telefonní čísla (tedy bez e-mailových adres), stačí v průběhu importu zaškrtnout volbu "Pouze seznam mobilních čísel bez e-mailů".

UPOZORNĚNÍ: SMS zprávy mohou být rozesílány pouze v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin. Toto omezení se nevztahuje na transakční SMS zprávy.