PodporaZnalostní báze

SMS kampaně

Nastavení, správa a odesílání SMS kampaní...

Založení kampaně

Založení SMS kampaně se nijak výrazně neliší od založení e-mailové kampaně. Pouze při zakládání nové kampaně vyberete Druh zprávy: SMS. Následně vyberete Typ kampaně (standardní/remarketingová) a vyplníte její Název. Můžete přiřadit seznamy příjemců.

Přidat kampaň

Editace obsahu SMS zprávy

Na rozdíl od e-mailové kampaně obsahuje editor SMS zprávy pouze textové pole, kam vkládáte obsah zprávy.

SMS – editace

  • U SMS delších než 160 znaků rozdělit SMS na více částí – pokud tuto volbu nezaškrtnete a vaše zpráva přesáhne 160 znaků, bude SMS automaticky zkrácena a příjemci bude odeslána jen částečná zpráva.
  • Převést diakritiku na ASCII – pokud bude v textu zprávy použita diakritika, systém ji odstraní. Pokud chcete v SMS zprávě diakritiku používat, počítejte s výrazným snížením počtu možných znaků v jedné SMS zprávě.

 

SMS previewVedle textového pole se ihned zobrazuje výsledná podoba SMS zprávy.

V obsahu SMS zpráv je možné používat personalizaci – ať už prostřednictvím záměnných, nebo proměnných. Viz Seznam systémových tagů.

Je možné si zaslat i testovací SMS zprávu. Odeslání testovací zprávy je zpoplatněno.

 

 

 

 

 

Profil náhleduProfil náhledu – používá se v případě personalizace SMS zprávy, tedy pokud zpráva obsahuje proměnná pole. 

 

 

 

Náležitosti SMS zpráv

Pokud se rozhodnete pro zasílání vašich obchodních sdělení používat SMS, je potřeba vzít v úvahu tyto náležitosti:

  • Obchodní sdělení musí být jasně a zřetelně označeno – v případě SMS zprávy musí obsahovat alespoň stručné vysvětlení se zkratkou „OS“, příp. uvození „OS:“.
  • Obchodní sdělení musí dále obsahovat uvedení názvu toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, tzn. obchodní název. Označení odesílatele může být například i součástí alfanumerického kódu (Sender ID), ze kterého je zpráva odesílána. Pokud ještě nemáte své Sender ID, kontaktujte nás.

    (Pozn.: Pokud se odesílatel liší od toho, v čí prospěch je zpráva odeslána, je třeba, aby SMS zpráva obsahovala oba názvy.)

Instrukce k odhlášení

Příjemce musí mít možnost přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si zasílání obchodních sdělení nepřeje.

Na konec každé SMS zprávy je proto automaticky přidávána instrukce, jak se příjemce může odhlásit. Výchozí znění této informace je: Nechcete SMS? https://utxt.io/XXXXXXXX (kdy XXXXXXXX je při rozeslání nahrazeno unikátním kódem pro každého příjemce).

Tuto instrukci k odhlášení je možné si v textu SMS zprávy definovat vlastním zněním. A to napsáním vlastního textu a umístěním zástupného tagu [CODE] na místo, kam má být vložen link pro odhlášení. Mějte ale na paměti, že i z vlastní instrukce pro odhlášení musí být příjemci jasné, jakým způsobem se může odhlásit.

Uvedení internetového odkazu, kdy proklikem dojde k odhlášení, však není v případě SMS zpráv plně dostačující, jelikož ne každý příjemce má „chytrý“ telefon nebo je připojen k internetu. Proto musí SMS zpráva vždy obsahovat např. telefonní číslo, na které lze zdarma zavolat (čísla s předvolbou 800) či zaslat zprávu s odmítnutím. 
Instrukce k odhlášení pak může vypadat třeba takto: Nechcete SMS? https://utxt.io/XXXXXXXX nebo volejte 800XXXYYY.

Instrukce k možnosti odhlášení je povinná součást marketingových SMS zpráv. Výjimku tvoří transakční zprávy.

Seznam příjemců SMS zpráv

Aby mohla být SMS kampaň odeslána příjemcům, je zapotřebí mít u příjemce v kolonce Mobil zanesené platné číslo v mezinárodním formátu (bez mezer): +420XXXYYYZZZ.

Detail příjemce

Do seznamu příjemců je možné importovat pouze telefonní čísla (tedy bez e-mailových adres), stačí v průběhu importu zaškrtnout volbu "Pouze seznam mobilních čísel bez e-mailů".

UPOZORNĚNÍ: SMS zprávy mohou být rozesílány pouze v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin. Toto omezení se nevztahuje na transakční SMS zprávy.