PodporaZnalostní báze

Mailkit Cookies

S ohledem na ePrivacy je nutné návštěvníky vašich stránek informovat o používaných cookies a získat souhlas s ukládáním cookies do jejich zařízení. Pro zjednodušení přípravy vašich cookie souhlasů jsme připravili seznam cookies, které vytváří a používá Mailkit, ať už z funkčních důvodů, nebo pro měření účinnosti.

Cookies pro přihlašovací formuláře

V případě, že používáte přihlašovací formuláře Mailkitu, budou se generovat následující cookies. Tyto lze klasifikovat jako funkční a neobsahují žádné identifikační údaje návštěvníka.

_mk_[ID_MAILINGLIST]_last_visited_on = datum poslední návštěvy
_mk_[ID_MAILINGLIST]_total_page_visit = počet navštívených stránek
_mk_[ID_MAILINGLIST]_total_site_visit = počet návštěv na webu (bez ohledu na počet navštívených stránek)

[ID_MAILINGLIST] = ID seznamu příjemců, do kterého bude vložena e-mailová adresa příjemce, pokud bude dokončen double opt-in proces.


Získané informace slouží pro účely fungování některých režimů zobrazení formulářů, u kterých lze nastavit, kdy se mají zobrazit (tzn. pop-out okno a vysouvací formulář). Protože se jedná o funkční cookies, měly by být vždy povolené.
 

Event API cookies

V případě, že na stránkách používáte naše Event API pro sledování chování návštěvníků, systém bude zakládat následující cookies. Opět se jedná o funkční cookie.

_mktr_[TAG]

[TAG] = název Event tagu

 

Ostatní cookies

Tyto cookies jsou vytvářeny Mailkitem vždy, když návštěvník klikne na odkaz v e-mailu nebo navštíví stránku pro zobrazení zprávy v prohlížeči.

_mkit_uilang a LANG = jazykové preference příjemce (kategorie preferenční)
TRK_[APIID] = session cookie pro sledování odkud návštěvník přišel (z jaké zprávy), slouží k měření konverzí (kategorie statistické)
MKT_[APIID] = cookie umožňující identifikovat návštěvníka - platná 3 měsíce (kategorie statistické)

[APIID] je identifikátor klienta odpovídající jeho API ID (k nalezení v Mailkitu v menu Profil – Integrace)