PodporaZnalostní báze

Konfirmační kampaně

Marketingová oddělení často dostávají seznamy příjemců z jiných oddělení. U některých není dostatečně potvrzena validita adres, u jiných nebyl souhlas uveden tak, aby byla možnost ho doložit. Přesně to jsou situace, kdy je potřeba zaslat tzv. konfirmační či rekonfirmační kampaň.

Není žádnou novinkou, že kontakty se získávají nejen na webu pomocí přihlašovacího formuláře, ale často i fyzicky. Ať už se jedná o vizitky na konferenci, od účastníků seminářů, nebo z formuláře, který nemá ověřovací mechanismus. Často pak tyto kontakty předá odpovídající oddělení marketingu za účelem realizace konkrétní marketingové kampaně. Cesta k jejich využití však musí začít správným potvrzením souhlasu, který bude doložitelný – tzn. konfirmační kampaní.

Než si povíme o tom, jak takovou kampaň připravit, musíme jasně říci, že se nejedná o způsob pro získávání kontaktů. V žádném případě nelze takovou kampaň aplikovat na zakoupené seznamy, seznamy adres získaných z “veřejných zdrojů” a podobně. To vše jsou praktiky za hranicí zákona a v žádném případě se nejedná o legitimní využití konfirmační kampaně.

Konfirmační kampaň lze využít pouze tam, kde již účastník projevil zájem a z důvodu metody získání kontaktu (vizitka, formulář na školení, atp.) je nezbytné zajistit validní doložitelný souhlas. Kampaň jako taková by měla proběhnout v co nejkratší době od získání kontaktu, aby příjemce měl v živé paměti, že kontakt poskytl a v jakém kontextu. Pokud jste léta sbírali vizitky a nyní chcete získat souhlasy, pak toto rozhodně není správný způsob. Příjemci si vás již nespojí s tím, že by vám vizitku poskytli a za jakým účelem. To povede nejen k nízké úspěšnosti, ale také k vysokému množství spam stížností, což bude mít zásadní vliv na doručitelnost vašich budoucích kampaní.

Vytvoření konfirmační kampaně

Konfirmační kampaně jsou kampaně jako jakékoliv jiné. Založte tedy novou e-mailovou kampaň, jako každou jinou. Při její tvorbě si dejte pozor na to, kdo bude odesílatelem kampaně – to proto, aby vás příjemci snadno identifikovali. Zvýšenou pozornost věnujte i předmětu kampaně – i zde platí, že musí být dostatečně informativní pro klienta, takže se určitě vyvarujte jakýchkoliv emotikonů či zavádějících předmětů.

Zásadní pro konfirmační kampaň pak bude její obsah. Ten určí nejen to, jak budou příjemci reagovat, ale i zda bude souhlas platný a v jakém rozsahu. Je na místě zmínit, při jaké příležitosti jste kontakt získali a že se jedná o potvrzení souhlasu. Zcela zásadní je pak v kampani zmínit, pro jaký účel vám subjekt udělí souhlas svým potvrzením a jak budou data použita. Zde je na místě se poradit s vaším právním oddělením, aby obsah byl zřetelný a nezavádějící a souhlas tak byl považovaný za transparentní.

Jakmile budete mít připravený a schválený obsah, je na čase umístit potvrzovací odkaz. Tento odkaz pak musí mít tuto konkrétní podobu v URL adrese:

[CONFIRM_URL=xxx]

Za xxx doplňte URL adresu stránky, na kterou má být příjemce přesměrován po potvrzení souhlasu. Nezapomeňte, že tato adresa musí obsahovat celou URL a to včetně protokolu, tzn. např. https://www.adresa.cz/dekujeme nikoliv pouze www.adresa.cz/dekujeme.

Samozřejmě v tomto případě platí pořekadlo “třikrát měř, jednou řež” dvojnásob, a proto doporučujeme pečlivě vaši kampaň otestovat ještě před jejím odesláním.