PodporaZnalostní báze

Přihlašovací formulář

Jak nastavit a vygenerovat kód pro přihlašovací formulář...

V Mailkitu si můžete nechat vygenerovat přihlašovací kódy, které si následně umístíte na vaše webové stránky, čímž se vaši návštěvníci budou moci snadno zaregistrovat do seznamu příjemců pro odebírání e-mailů.

Kód formuláře je možné si vygenerovat v menu Profil –> Přihlašovací formuláře. V generátoru přihlašovacích formulářů si jednoduše nastavíte režim formuláře a další parametry. Přihlašování příjemců prostřednictvím tohoto formuláře probíhá výhradně v double opt-in režimu a do systému jsou ukládána veškerá relevantní data.

Generátor přihlašovacích formulářů

 • Seznam příjemců – z roletkové lišty vyberte, do jakého seznamu příjemců se mají noví příjemci ukládat
 • Odesílatel – vyberte odesílací adresu, která bude použita pro odeslání konfirmačního e-mailu. Vybrat lze pouze ověřené e-mailové adresy.
 • Šablona přihlašovací stránky – z roletkové lišty vyberte šablonu, která bude určovat vzhled přihlašovací stránky, případně konfirmačního e-mailu. Vybrat lze pouze šablony, které obsahují soubor "Potvrzovací stránky". Pokud není šablona vybrána, bude mít stránka přihlášení i konfirmační e-mail defaultní vzhled.
 • Návratová adresa – do textového pole vyplňte URL adresu, na kterou bude přesměrován uživatel po potvrzení přihlášení.
 • Režim zobrazení – vyberte režim zobrazení formuláře pro přihlášení. Můžete vybírat z těchto možností (lze vybrat více možností najednou):
  • Inline – zobrazí inline formulář v těle stránky na místě, které je definováno v html kódu stránky.
  • Pop-out – vyskakovací překryvné okno vystředěné na stránce. Tato možnost má další parametry:
   • Aktivovat na kliknutí – okno se zobrazí po kliknutí - např. na tlačítko
   • Prodleva okna – okno se zobrazí poté, co návštěvník stráví na webu alespoň definovaný počet sekund
   • Interval opakování – čas ve dnech, po jehož uplynutí se okno návštěvníkovi opět zobrazí (pokud jej v předchozím případě nevyplnil a pouze jej zavřel)
   • Minimální počet návštěv – minimální počet návštěv návštěvníka na webu, aby se zobrazilo okno (návštěvy jsou počítané po 2 hodinách)
   • Minimální počet zobrazených stránek – minimální počet načtených stránek, po jejichž zobrazení se má zobrazit okno
  • Vysouvací formulář – vysunutí formuláře ze strany obrazovky prohlížeče. Nastavované parametry:
   • Scrollovací pozice – vysunutí formuláře poté, co se návštěvník posune alespoň na určenou pozici (procenta) stránky
   • Interval opakování – čas ve dnech, po jehož uplynutí se formulář návštěvníkovi opět vysune (pokud jej v předchozím případě nevyplnil a pouze jej zavřel)
   • Směr vysunutí - vyberte, z které strany stránky se formulář vysune
  • Lišta – zobrazí pevný pruh (lištu) s přihlašovacím formulářem v horní nebo dolní části okna prohlížeče
 • Položky ve formuláři – základní sada informací, které chcete od účastníka shromáždit během registrace ve formuláři
 • Další vlastní pole – rozšířené informace, které se mají shromažďovat ve formuláři nebo předávat z formuláře do záznamu příjemce

Jakmile vyberete nastavení, můžete kliknout na tlačítko Vygenerovat. Následně bude zobrazen vzorový přihlašovací kód. Tento vzorový přihlašovací kód je možné upravovat tak, aby odpovídal vzhledu vašich stránek. Upozorňujeme však, že pole pro e-mail nesmíte smazat, stejně tak je potřeba zachovat systémové tagy Java scriptového kódu.

Defaultní skript přihlašovacího formuláře obsahuje i sadu systémových/chybových hlášek, které mají pomoci ke správnému vyplnění formuláře, či příjemce například informovat o odeslání konfirmačního e-mailu. 

Přihlašovací formulář

Pokud si chcete sadu hlášek upravit nebo přidat další jazykové mutace (vychází z nastavení jazyka v prohlížeči příjemce), postupujte takto:

Nejdříve je potřeba vytvořit JSON soubor s definovanou strukturou. Ta je dána takto:

“lang_code” : {
	“translation” : {
		“translation_key”:”translation string”
}
}

Výsledný JSON soubor pak může vypadat např. takto:
 

{
	"en": {
		"translation": {
			"email_added" : "Your address has been added to the mailing list.",
			"email_exists" : "Your address already exists in this mailing list.",
			"email_confirmation_sent" : "An email with a confirmation link has been sent to your address.",
			"invalid_auth_code" : "An invalid authorization code has been used.",
			"invalid_form_auth_code" : "Invalid form authorization code.",
			"invalid_email" : "An invalid email address has been entered.",
			"did_you_mean" : "Did you mean",
			"required_field_error" : "This field is required."
		}
	},
	"de": {
		"translation": {
			"email_added" : "Ihre Adresse wurde der mailingliste hinzugefügt.",
			"email_exists" : "Ihre Adresse existiert bereits in dieser mailingliste.",
			"email_confirmation_sent" : "Eine E-Mail mit einem bestätigungslink wurde an ihre adresse gesendet.",
			"invalid_auth_code" : "Ein ungültiger autorisierungscode wurde verwendet.",
			"invalid_form_auth_code" : "Ungültiger formularautorisierungscode",
			"invalid_email" : "Eine ungültige E-Mail-Adresse wurde eingegeben.",
			"did_you_mean" : "Hast du gemeint",
			"required_field_error" : "Dieses feld wird benötigt."
		}
	},
	"cs": {
		"translation": {
			"email_added" : "Vaše adresa byla přidána do seznamu příjemců.",
			"email_exists" : "Vaše adresa již je v seznamu příjemců.",
			"email_confirmation_sent" : "Na vaši adresu byl odeslán e-mail s odkazem pro potvrzení.",
			"invalid_auth_code" : "Byl použit neplatný autorizační kód.",
			"invalid_form_auth_code" : "Neplatný autorizační kód formuláře.",
			"invalid_email" : "Byla zadána nepřípustná e-mailová adresa.",
			"did_you_mean" : "Myslel jsi",
			"required_field_error" : "Toto pole je povinné."
		}
	},
	"sk": {
		"translation": {
			"email_added" : "Vaša adresa bola pridána do zoznamu príjemcov.",
			"email_exists" : "Vaša adresa už je v zoznamu príjemcov.",
			"email_confirmation_sent" : "Na vašu adresu bol odoslaný e-mail s odkazom pre odhlásenie.",
			"invalid_auth_code" : "Bol použitý neplatný autorizačný kód.",
			"invalid_form_auth_code" : "Neplatný autorizačný kód formulára.",
			"invalid_email" : "Bola zadaná neprípustna e-mailová adresa.",
			"did_you_mean" : "Myslel si",
			"required_field_error" : "Toto pole sa vyžaduje."
		}
	}
}

Hodnoty pro “translation_key” (např. "email_added") je potřeba zachovat, hodnoty pro “translation_string” si můžete nadefinovat dle potřeby.

Aby bylo možné vlastní JSON soubor použít, je nutné při vkládání kódu formuláře definovat adresu URL souboru jako langUrl:

<!-- Start mailkit embed Javascript code. Do NOT modify this unless you know what you are doing! -->

<script>var e = {langUrl:”https://domena.cz/cesta_k_jazykovemu_souboru.json”,type:"double", dml:"12345", 
fc1:"4ab1028e153aaed9",fc2:"3fcfca4G52s7aae1", dt:"56789" , returnUrl:"https://www.mailkit.cz" , autosuggest:true,
fromEmail:"helpdesk@mailkit.eu", fromName:"Mailkit"};window.eiji79hm3=e;s=document.getElementsByTagName("script")
[0];qc=document.createElement("script");qc.src="//static.mailkit.eu/_system/subform.js";qc.setAttribute("dvar",
"eiji79hm3");s.parentNode.insertBefore(qc,s);</script>

<!-- End mailkit embed Javascript code.  -->

<!-- Start mailkit form styles.  You can add your overrides, AND/OR modify the existing selectors here.-->

<link rel="stylesheet" href="//static.mailkit.eu/_system/subform.css">

<!-- End mailkit form styles.-->

<!-- Start mailkit inline html. You can modify labels and add classes but make sure that the field names, ids stay 
the same -->

<div id="mailkit_instance_inline_12345" class="mailkit_instance mailkit_inline">
<form method="POST" data-id="eiji79hm3">
<div class="mailkit_email">
<label for="email_inline">E-mail</label><input type="text" name="email" id="email_inline" value="" class="required" >
</div>
<div>
<label for="first_name_inline">Jméno</label><input type="text" name="first_name" id="first_name_inline" 
value="" class="required" >
</div>
<div class="mailkit_submit"><button type="submit">Subscribe</button></div>
</form>
</div>
<!-- end mailkit inline html. -->

URL adresa pro JSON (pokud je JSON soubor např. v jiné doméně) musí být přístupná z původního místa, kde je vložen skript formuláře, jinak přepsání překladů nebude fungovat.

V případě jazyků druhé úrovně (např. regionální variace jako je de-AT, de-BE) se skript s překlady pokusí nejdříve najít překlad druhé úrovně. Pokud jej nenajde, vrátí se k překladu první úrovně (v tomto případě např. de). Pokud skript nenajde ani překlad první úrovně, automaticky se vrátí do angličtiny.