PodporaZnalostní báze

Obsah a personalizace kampaní

Jak vytvořit zprávy, adresně je zaměřit a vložit do nich odkazy...

Personalizace kampaní

Jednou z cest pro zvýšení efektivity vaší kampaně je personalizace vašich zpráv, například přidáním oslovení příjemce či jiných osobních informací, jež jsou u něho uvedeny v seznamu příjemců.

Pro automatizované vložení tagů stačí v editoru kampaně kliknout na ikonku(Mailkit) a vybrat si z nabízených možností kódů personalizace, obsahů a odkazů, anket a možnosti automatického skloňování českých podstatných jmen.

Kompletní seznam použitelných systémových tagů naleznete zde.

Vložit Mailkit kód

 • Kód personalizace – z roletkové lišty vyberte požadovaný druh informace o příjemci, který bude před odesláním zprávy zaměněn za individuální data každého příjemce.
  např.: Pro vložení jména příjemce do těla zprávy vyberte JMÉNO, Mailkit do těla e-mailu, na místo určené kurzorem myši, vloží tag [FIRST_NAME], který bude příjemci panu Petru Novákovi zobrazen jako "Petr".
 • Kód obsahu – do těla zprávy lze vložit aktuální den, měsíc či rok. Z roletkové lišty vyberte požadovanou informaci, která při rozesílání kampaně bude nahrazena aktuální číslovkou.
  např.: Pokud má být v e-mailu uvedeno datum, nejprve z roletkové lišty vyberte den, klikněte na tlačítko Vložit a postup opakujte pro vložení měsíce. V editoru kampaně budou tedy zobrazeny dva tagy - [DAY] a [MONTH], jež budou při rozesílání kampaně zaměněny za aktuální datum.
 • Kód odkazů – pomocí těchto kódů lze do těla zprávy vložit odkaz pro odhlášení se ze seznamu příjemců či odkaz pro zobrazení v prohlížeči. Z hlediska zákonů ohledně rozesílání zpráv je nejpodstatnější odkaz pro odhlášení – aby každý příjemce sdělení měl možnost odhlášení se ze seznamu příjemců (a nebyla mu zasílána žádná další marketingová/obchodní sdělení). Pokud se tento odkaz do těla zprávy nevloží tímto způsobem, bude do těla zprávy vložen automaticky standardní odhlašovací kód. 
 • Skloňování – Mailkit umožňuje automatické skloňování českých podstatných jmen ve všech pádech i číslech. např.: Do zprávy je potřeba vložit oslovení příjemce jeho křestním jménem. Nejprve pomocí kódu personalizace (viz. výše) vložte tag pro jméno příjemce. Tento tag v editoru označte myší a klikněte opět na ikonkuMailkit ikona, kde vyberete požadovaný pád (v tomto případě 5. pád), číslo (v tomto případě jednotné)a životný či neživotný rod (v tomto případě životný) a klikněte na tlačítko Vložit. Do editoru tak bude vložen tag v následujícím znění: [SKLONUJ 5,j,1][FIRST_NAME][/SKLONUJ], který bude v případě příjemce Petra Nováka zaměněn za "Petře".
 • Ankety – z roletkové lišty vyberte již vytvořenou anketa. Do těla zprávy se vloží tag [POLL číslo], jež bude při odesílání zprávy zaměněn za znění ankety.
 • Micro-site – z roletkové lišty vyberte vytvořenou micro-site, jejíž odkaz bude umístěn v e-mailu.

TIP!: Jak oslovit příjemce "Dobrý den, Vážená paní Nováková / Dobrý den, Vážený pane Nováku"

 1. v detailech příjemce musíme mít uvedeno pohlaví
 2. v detailech příjemce musíme mít uvedeno jeho příjmení
 3. do editoru kampaně vložíme následující podmínku:
Dobrý den, [% IF recipient.GENDER == 'M' -%]Vážený pane[% ELSE -%]Vážená paní[% END %] [SKLONUJ 5,j,1][LAST_NAME][/SKLONUJ]

Pokud v některém případě může nastat situace, že v záznamech nebudeme mít pohlaví příjemce uvedeno, můžeme vložit následující podmínku:

Dobrý den, [% IF recipient.GENDER == 'M' -%]Vážený pane [SKLONUJ 5,j,1][LAST_NAME][/SKLONUJ][% ELSIF recipient.GENDER == 'F' -%]Vážená paní [SKLONUJ 5,j,1][LAST_NAME][/SKLONUJ][% ELSE %]Vážený zákazníku [% END %]

...pak se v případě neurčeného pohlaví (např. u e-mailu na recepci) bude zobrazovat příjemci "Dobrý den, Vážený zákazníku".

TIP!: Jak vytvořit odkaz s personalizací

Odkaz uvedený v těle kampaně je možné každému příjemci personalizovat. Pro vložení personalizovaného odkazu jsou následující možnosti.

 1. Ve vlastním poli příjemce je uvedena celá url adresa – do těla e-mailu se vkládá odkaz, kde je místo url uvedeno [CUSTOMx].
 2. Ve vlastním poli příjemce je uvedena jen část url adresy – do těla e-mailu se vkládá odkaz např.
  http://nejakadomena.cz/[CUSTOMx].
  (x=číslo vlastního pole)

Podmínku můžete vložit jak do editoru, tak s ní pracovat v HTML kódu jako s obyčejným textem. Podmínky se však řídí šablonovacím jazykem a primárně tak patří do šablon. V případě použití přímo v editoru je nutné myslet na validní zápis v HTML kódu (často je potřeba hranaté závorky [] nahradit lomenými závorkami <>