PodporaZnalostní báze

Správa seznamů příjemců

Správa seznamů příjemců se nalézá v hlavním menu Příjemci. Na tomto místě je možné spravovat seznamy příjemců, aktualizovat je, prohlížet podrobné detaily o každém příjemci, včetně jeho kompletní historie, vyhledávat příjemce a filtrovat je.

Seznamy příjemců

Správa seznamů příjemců

Seznamy příjemců naleznete rozdělené pod jednotlivé záložky:

 • Aktivní – aktivní seznamy příjemců jsou takové, jež byly v posledním kalendářním měsíci upravovány nebo na ně byla zaslána kampaň.
 • Nepoužito – nepoužité seznamy příjemců nebyly v posledním kalendářním měsíci nijak upravovány a ani na ně nebyla zasílána žádná kampaň.
 • Vypnuté – vypnuté seznamy příjemců jsou takové, které byly manuálně vypnuty. Na vypnuté seznamy příjemců nebude odeslána žádná kampaň.
 • Všechny – všechny seznamy příjemců, které jsou v účtu uloženy.


IkonaVyhledáváníslouží k vyhledání konkrétního příjemce.  Jako výsledek se vrátí přehled všech seznamů příjemců, do kterých byl příjemce vložen. Po kliknutí na ikonu si můžete vybrat, zda budete vyhledávat podle e-mailové adresy (Vyhledávání podle e-mailu) nebo podle telefonního čísla (Vyhledávání podle telefonního čísla) uloženého v poli “Mobil” na kartě příjemce.

pole "Hledat"

Do vyhledávacího okna je potřeba zadat celou e-mailovou adresu/telefonní číslo příjemce. Pro vyhledávání podle částečné shody lze využít “*” – např. na základě zápisu “*@seznam.cz” budou vyhledáni všichni příjemci se schránkou na seznam.cz, na základě zápisu “+420777*” budou vyhledáni všichni příjemci, jejichž telefonní číslo začíná +420777. 

Kliknutí na rolovací menu nalevo od názvu seznamu příjemců zobrazí další možnosti práce se seznamem:Správa seznamu příjemců

 • Vypnout/Zapnout – kliknutí na tlačítko Vypnout/Zapnout vypne či naopak znovu zapne příslušný seznam příjemců. Na vypnutý seznam příjemců není možné odeslat jakoukoli kampaň.
 • Smazat – odstraní seznam příjemců z databáze. Toto odstranění bude trvalé a společně se seznamem příjemců se odstraní i veškeré statistiky a získané údaje o příjemcích.

Kliknutí na ikonuReportyzobrazí reporty konkrétního seznamu příjemců.

Kliknutím na ikonuUpravitje možné upravit název a popis seznamu příjemců.

Seznam příjemců se otevře kliknutím na jeho název nebo na počet příjemců v něm obsažených.

Založení seznamu příjemců

PNový seznam příjemcůro založení nového seznamu příjemců je nejprve potřeba kliknout na tlačítko Přidat nový seznam. Zobrazí se formulář, ve kterém vyplníte Název nového seznamu příjemců (název seznamu příjemců je veřejné pojmenování, které se může projevit např. v automaticky generovaných UTM parametrech Google Analytics) a volitelně je možné vyplnit i jeho bližší Popis (ten slouží čistě pro vaši orientaci). Po kliknutí na tlačítko Uložit bude seznam založen a je možné do něj ukládat příjemce.

TIP!

Množství seznamů příjemců volte rozumně a nezakládejte nový pro každou rozesílku. Často stačí mít jen jeden jediný seznam. Máte-li např. dva e-shopy (jeden pro Českou republiku, druhý pro Slovensko), postačí vám seznamy dva atp.

Kampaně lze odesílat jak na více seznamů příjemců zároveň, tak na jen část příjemců odpovídající určité podmínce.

Správa příjemců

Přidat příjemce

Kvalitní a udržovaná databáze příjemců je zásadním klíčem k úspěchu. Existuje několik způsobů, jak přidat nového příjemce do seznamu. Může to být automaticky (hromadný import), manuálně (vkládání příjemců po jednom), ale nejvíce doporučovaným způsobem, jak načítat automaticky aktuální informace o příjemcích, je prostřednictvím datových zdrojů.

Detail příjemce

Ke každému příjemci v seznamu si můžete uložit informace (data příjemce), které poté můžete v kampaních použít pro personalizaci či segmentaci. Údaje jsou na kartě příjemce rozděleny do několika skupin. Jediné povinné pole je e-mail.
 

KONTAKTNÍ INFORMACE
Pole Popis Systémový tag
E-mail e-mailová adresa příjemce (povinné pole) [EMAIL]
Odpovědi na umožňuje nastavit e-mailovou adresu pro odpovědi – více o nastavení a použití adresy pro odpovědi najdete ZDE [REPLY_TO]
Telefon telefonní číslo příjemce [PHONE]
Mobil mobilní telefonní číslo příjemce (v mezinárodním formátu, bez mezer, tzn. např.: +420XXXYYYZZZ) – povinné pole v případě, že chcete příjemcům odeslat SMS kampaň [MOBILE]
Fax faxové telefonní číslo [FAX]
Stav nelze ručně nastavit, ani editovat, jedná se o systémové pole  

OSOBNÍ INFORMACE
Pole Popis Systémový tag
Oslovení volitelné oslovení příjemce [VOCATIVE]
Titul titul příjemce [PREFIX]
Jméno křestní jméno příjemce [FIRST_NAME]
Příjmení příjmení příjemce [LAST_NAME]
Přezdívka přezdívka příjemce [NICK_NAME]
Pohlaví pohlaví příjemce – hodnoty lze zadat v importovaném souboru nebo datovém zdroji v různých tvarech:
 • F/M
 • f/m
 • female/male
 • žena/muž
[GENDER]

ADRESA
Pole Popis Systémový tag
Firma název firmy [COMPANY]
Adresa ulice a číslo popisné [STREET]
PSČ poštovní směrovací číslo [ZIP]
Město město [CITY]
Země kraj, oblast, region, apod. [COUNTRY]
Stát/Kraj stát [STATE]

VLASTNÍ INFORMACE

Do 25 vlastních polí ([CUSTOM1], [CUSTOM2],...., [CUSTOM25]) můžete k příjemcům uložit důležité informace např. z vašeho CRM systému, které pak opět můžete použít pro personalizaci či segmentaci. Může jít např. o různá data (narozeniny, svátek, datum prvního/posledního nákupu,...), stav bodů ve věrnostním programu, úroveň věrnostního programu, kategorie zákazníka, oblíbené kategorie/značky, a mnoho dalšího.

Obsah vlastních polí je limitován počtem znaků, vlastní pole 1 ([CUSTOM1]) limit 2048 UTF-8 znaků, všechna ostatní pole ([CUSTOM2]–[CUSTOM25]) pak mohou obsahovat maximálně 255 UTF-8 znaků. Pokud bude do vlastních polí vkládána hodnota přesahující maximální limit povolených znaků, bude zkrácena na 2048 znaků ve vlastním poli 1, případně na 255 znaků u ostatních vlastních polí.

Pokud budou vlastní pole obsahovat datum, se kterým potom chcete v kampani (podmíněném doručení) dále pracovat, je nutné jej vložit v některém z podporovaných formátů pro vlastní pole (date_us, date_us_short, date_us_md, date_eu, date_eu_short, date_eu_dm).

Pojmenování vlastních políNázvy vlastních polí je možné přejmenovat. Stačí na kartě libovolného příjemce kliknout na ikonu tužky a upravit název pole. Přejmenování názvu se projeví napříč celým seznamem příjemců.

Název vlastního pole bude rovněž pojmenován po názvu daného parametru v případě importu příjemců z datových zdrojů, nebo podle názvu sloupce v případě importu z CSV / XLS.

Mějte na paměti, že přejmenování vlastních polí vám může pouze usnadnit orientaci na kartě příjemců a ve filtrech podmíněného doručení. V případě používání vlastních polí v obsahu zpráv, podmínkách atp. je nutné s těmito poli stále pracovat jako se záměnnými a proměnnými ve formátu [CUSTOM1], resp. [% recipient.CUSTOM1 -%].


ZÍSKANÉ ÚDAJE

Získané údajeJedná se o hodnoty/údaje, které byly získány (pokud se je podařilo jednoznačně identifikovat) na základě měření z trackovaných odkazů ve zprávách odeslaných z Mailkitu.

 

 

 

 

Pole Popis Systémový tag
Světadíl světadíl (např. Evropa) [GEO_CONTINENT]
Země země/stát (např. Česká republika) [GEO_COUNTRY]
Kraj/Oblast kraj/oblast/region (např. Středočeský kraj) [GEO_REGION]
Město město (např. Praha) [GEO_CITY]
Operační systém operační systém zařízení, na kterém byl odkaz prokliknutý [GEO_OS]
Prohlížeč prohlížeč, ve kterém byl odkaz zobrazen [GEO_BROWSER]

 

Manuální přidávání příjemců

Manuální přidání příjemceNejprve je nutné otevřít seznam příjemců, do kterého má být nový příjemce vložen – a to buď kliknutím na jeho název nebo na ikonu vedle počtu příjemců v něm obsažených. Po otevření seznamu příjemců kliknětě na tlačítko Přidat příjemce a zobrazí se formulář pro vyplnění údajů o vkládaném příjemci.

Tento formulář obsahuje veškeré informace, které je možné o příjemci v systému vést. Jsou to jak osobní informace (jméno, pohlaví...), kontaktní informace (e-mail, telefon...), adresa a také až 25 vlastních polí, která poskytují dostatečný prostor pro vkládání veškerých relevantních informací o příjemci, jež mohou dále sloužit k personalizaci a cílení zpráv.

 

 

 

 

Stav příjemce

Mailkit rozlišuje 5 úrovní stavu příjemce.

 • neznámý (neznámý stav/neznámý stav) – základní status adresáta uvedeného v seznamu příjemců. Tento stav znamená, že zde není jediná ověřená informace o existenci tohoto příjemce. Buď mu ještě nebyla odeslána žádná kampaň, nebo byla, ale příjemce si ji prokazatelně nepřečetl, ani neklikl na žádný odkaz.
 • aktivní (aktivní stav/aktivní stav) – příjemce s aktivním stavem má ověřenou existenci. Adresát buď obdržel e-mail a skrytý obrázek pro sledování (tzv. trackovací pixel) byl zobrazen na jeho monitoru, což poskytlo důkaz o jeho existenci, nebo klikl na trackovaný odkaz v obdrženém e-mailu.
 • odhlášený (odhlášený) – příjemce obdržel e-mail, v němž klikl na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců (či označil zprávu jako spam, využil jiný způsob pro odhlášení, nebo byl odhlášen externě, např. přes API). Žádná jiná budoucí kampaň mu již nebude odeslána, s výjimkou transakčních zpráv.
 • dočasně nedostupný (dočasně nedostupný/dočasně nedostupný) – příjemci s tímto stavem nemohla být doručena zpráva, jelikož jeho e-mailová schránka je dočasně mimo provoz (ale existuje). Nejčastější důvod dočasné nedostupnosti je přeplněná schránka. Pokud je příjemce 10× za sebou dočasně nedostupný, stává se trvale nedostupným.
 • trvale nedostupný (trvale nedostupný) – příjemcova e-mailová schránka může být např. trvale mimo provoz (neexistuje) nebo do ní nebylo delší dobu možné zprávy doručovat (viz výše). Na tyto adresy se Mailkit již nepokouší odesílat žádné další kampaně.

Historie příjemce

Kliknutí na ikonuHistorie příjemcev řádku příslušného příjemce zobrazí historii příjemce za poslední kalendářní rok – tedy informace o tom, jaké kampaně mu byly odeslány, s jakým předmětem i obsahem a jak na danou rozesílku kampaně příjemce reagoval – zda ji četl, zda a na co kliknul, zda si e-mail zobrazil v prohlížeči atp. Historie příjemce je vztažena k danému seznamu příjemců, tzn. jsou zobrazeny kampaně a jejich rozesílky, ke kterým byl jako zdroj připojen daný seznam příjemců.

Historie příjemce

Založeno: datum přidání příjemce do seznamu příjemců.

Poslední aktualizace: datum poslední aktualizace příjemce (možnost aktualizace je přes datové zdroje, manuálním importem, ruční editací, či samotným příjemcem prostředníctvím nějaké akce, jež provede v e-mailu).

Datum souhlasu: datum udělení souhlasu, pokud byl udělen.

Zdroj souhlasu:

 • N/A – souhlas není zaznamenán
 • Přihlásit – souhlas byl zaznamenán prostřednictvím funkce mailkit.mailinglist.adduser
 • Přihlášení (formulář) – souhlas byl udelen prostřednictvím Přihlašovacího formuláře.
 • Znovu-přihlášení (formulář) – příjemce byl odhlášen a provedl znovu-přihlášení prostřednictvím Přihlašovacího formuláře.
 • Odkaz v e-mailu – souhlas byl udělen kliknutím na potvrzovací odkaz v e-mailu funkcí CONFIRM_URL.
 • Přepotvrzeno API – příjemce byl odhlášen a pro znovu udělení souhlasu byla použita funkce mailkit.mailinglist.adduser, postřednictvím které příjemce udělil nový souhlas.
 • Souhlas API 3. strany – souhlas byl zaznamenán 3. stranou a importován prostřednictvím funkce mailkit.mailinglist.adduser.

Naposledy odesláno: datum posledního doručení e-mailu příjemci.

Stav: aktuální stav příjemce.

Defaultně je zobrazena historie příjemce (za poslední rok), která se vztahuje k danému seznamu příjemců (Mail list history). Kliknutím na tlačítko "Complete recipient history" je možné si zobrazit kompletní historii příjemce (za poslední rok), tzn. v jednom okně pak získáte kompletní přehled všech zpráv, které byly příjemci odeslány za poslední rok.

Vždy je ale potřeba myslet na to, že obchodní sdělení je možné posílat pouze příjemcům, od kterých máte ověřený a prokazatelný souhlas (tzv. double-opt-in) nebo existujícím zákazníkům.

Mailkit je zároveň schopen vygenerovat přihlašovací kódy, které si můžete umístit na vaše webové stránky, abyste tak umožnili návštěvníkům zaregistrovat se do seznamu příjemců pro odebírání e-mailů. Čili příjemci se vám přihlásí na webu, Mailkit se postará o odeslání double opt-in (DOI) e-mailu a jakmile dojde k udělení souhlasu, bude daný příjemce automaticky vložen do seznamu příjemců.