PodporaZnalostní báze

Správa seznamů příjemců

Správa seznamů příjemců se nalézá v hlavním menu Příjemci. Na tomto místě je možné spravovat seznamy příjemců, aktualizovat je, prohlížet podrobné detaily o každém příjemci, včetně jeho kompletní historie, vyhledávat příjemce a filtrovat je.

Seznamy příjemců

Správa seznamů příjemců

Seznamy příjemců naleznete rozdělené pod jednotlivé záložky:

 • Aktivní – aktivní seznamy příjemců jsou takové, jež byly v posledním kalendářním měsíci upravovány nebo na ně byla zaslána kampaň.
 • Nepoužito – nepoužité seznamy příjemců nebyly v posledním kalendářním měsíci nijak upravovány a ani na ně nebyla zasílána žádná kampaň.
 • Vypnuté – vypnuté seznamy příjemců jsou takové, které byly manuálně vypnuty. Na vypnuté seznamy příjemců nebude odeslána žádná kampaň.
 • Všechny – všechny seznamy příjemců, které jsou v účtu uloženy.


IkonaVyhledáváníslouží k vyhledání konkrétního příjemce.  Po kliknutí na ikonu si můžete vybrat, zda budete vyhledávat podle e-mailové adresy (Vyhledávání podle e-mailu) nebo podle telefonního čísla (Vyhledávání podle telefonního čísla) uloženého v poli “Mobil” na kartě příjemce.

pole "Hledat"

Do vyhledávacího okna je potřeba zadat celou e-mailovou adresu/telefonní číslo příjemce. Pro vyhledávání podle částečné shody lze využít “*” – např. na základě zápisu “*@seznam.cz” budou vyhledáni všichni příjemci se schránkou na seznam.cz, na základě zápisu “+420777*” budou vyhledáni všichni příjemci, jejichž telefonní číslo začíná +420777.

Správa seznamu příjemců

Kliknutí na rolovací menu nalevo od názvu seznamu příjemců zobrazí další možnosti práce se seznamem:

 • Vypnout/Zapnout – kliknutí na tlačítko Vypnout/Zapnout vypne či naopak znovu zapne příslušný seznam příjemců. Na vypnutý seznam příjemců není možné odeslat jakoukoli kampaň.
 • Smazat – odstraní seznam příjemců z databáze. Toto odstranění bude trvalé a společně se seznamem příjemců se odstraní i veškeré statistiky a získané údaje o příjemcích (např. o jejich odhlášení).

Kliknutí na ikonuReportyzobrazí reporty konkrétního seznamu příjemců.

Kliknutím na ikonuUpravitje možné upravit název a popis seznamu příjemců.

Seznam příjemců se otevře kliknutím na jeho název nebo na počet příjemců v něm obsažených.

Založení seznamu příjemců

PNový seznam příjemcůro založení nového seznamu příjemců je nejprve potřeba kliknout na tlačítko Přidat nový seznam. Zobrazí se formulář, ve kterém vyplníte Název nového seznamu příjemců (název seznamu příjemců je veřejné pojmenování, které se může projevit např. v automaticky generovaných UTM parametrech Google Analytics) a volitelně je možné vyplnit i jeho bližší Popis (ten slouží čistě pro vaši orientaci). Po kliknutí na tlačítko Uložit bude seznam založen a je možné do něj ukládat příjemce.

TIP!

Množství seznamů příjemců volte rozumně a nezakládejte nový pro každou rozesílku. Často stačí mít jen jeden jediný seznam. Máte-li např. dva e-shopy (jeden pro Českou republiku, druhý pro Slovensko), postačí vám seznamy dva atp.

Kampaně lze odesílat jak na více seznamů příjemců zároveň, tak na jen část příjemců odpovídající určité podmínce.

Správa příjemců

Přidat příjemce

Kvalitní a udržovaná databáze příjemců je zásadním klíčem k úspěchu. Existuje několik způsobů, jak přidat nového příjemce do seznamu. Může to být automaticky (hromadný import), manuálně (vkládání příjemců po jednom), ale nejvíce doporučovaným způsobem, jak načítat automaticky aktuální informace o příjemcích, je prostřednictvím datových zdrojů.

Vždy je ale potřeba myslet na to, že obchodní sdělení je možné posílat pouze příjemcům, od kterých máte ověřený a prokazatelný souhlas (tzv. double-opt-in) nebo existujícím zákazníkům.

Mailkit je zároveň schopen vygenerovat přihlašovací kódy, které si můžete umístit na vaše webové stránky, abyste tak umožnili návštěvníkům zaregistrovat se do seznamu příjemců pro odebírání e-mailů. Čili příjemci se vám přihlásí na webu, Mailkit se postará o odeslání double opt-in (DOI) e-mailu a jakmile dojde k udělení souhlasu, bude daný příjemce automaticky vložen do seznamu příjemců.

Manuální přidávání příjemců

Manuální přidání příjemceNejprve je nutné otevřít seznam příjemců, do kterého má být nový příjemce zadán – a to buď kliknutím na jeho název nebo na ikonu vedle počtu příjemců v něm obsažených. Po otevření seznamu příjemců kliknětě na tlačítko Přidat příjemce a zobrazí se formulář pro vyplnění údajů o vkládaném příjemci.

Tento formulář obsahuje veškeré informace, které je možné o příjemci v systému vést. Jsou to jak osobní informace (jméno, pohlaví...), kontaktní informace (e-mail, telefon...), adresa a také až 25 vlastních polí, která poskytují dostatečný prostor pro vkládání veškerých relevantních informací o příjemci, jež mohou dále sloužit k personalizaci a cílení zpráv.

Názvy těchto vlastních polí je možné přejmenovat. Stačí na kartě libovolného příjemce kliknout na ikonu tužky a upravit název pole. Přejmenování názvu se projeví napříč celým seznamem příjemců.

 

 

Vlastní informaceNázev vlastního pole bude rovněž pojmenován po názvu daného parametru v případě importu příjemců z datových zdrojů, nebo po názvu sloupce v případě importu z CSV / XLS.

 

Mějte prosím na paměti, že přejmenování vlastních polí vám může pouze usnadnit orientaci na kartě příjemců a ve filtrech podmíněného doručení. V případě používání vlastních polí v obsahu zpráv, podmínkách atp. je nutné s těmito poli stále pracovat jako se záměnnými a proměnnými ve formátu [CUSTOM1], resp. recipient.CUSTOM1.

Stav příjemce

Mailkit rozlišuje 5 úrovní stavu příjemce.

 • neznámý (neznámý stav/neznámý stav) – základní status adresáta uvedeného v seznamu příjemců. Tento stav znamená, že zde není jediná ověřená informace o existenci tohoto příjemce. Buď mu ještě nebyla odeslána žádná kampaň, nebo byla, ale příjemce si ji prokazatelně nepřečetl, ani neklikl na žádný odkaz.
 • aktivní (aktivní stav/aktivní stav) – příjemce s aktivním stavem má ověřenou existenci. Adresát buď obdržel e-mail a skrytý obrázek pro sledování byl zobrazen na jeho monitoru, což poskytlo důkaz o jeho existenci, nebo klikl na trackovaný odkaz v obdrženém e-mailu.
 • odhlášený (odhlášený) – příjemce obdržel e-mail, v němž klikl na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců (či označil zprávu jako spam, využil jiný způsob pro odhlášení, nebo byl odhlášen externě, např. přes API). Žádná jiná budoucí kampaň mu již nebude doručena, s výjimkou transakčních zpráv.
 • dočasně nedostupný (dočasně nedostupný/dočasně nedostupný) – příjemci s tímto stavem nemohla být doručena zpráva, jelikož jeho e-mailová schránka je dočasně mimo provoz (ale existuje). Nejčastější důvod dočasné nedostupnosti je přeplněná schránka. Pokud je příjemce 10× za sebou dočasně nedostupný, stává se trvale nedostupným.
 • trvale nedostupný (trvale nedostupný) – příjemcova e-mailová schránka je trvale mimo provoz (neexistuje). Na tyto adresy se Mailkit již nepokouší odesílat žádné další kampaně.

Historie příjemce

Kliknutí na ikonuHistorie příjemcev řádku příslušného příjemce zobrazí kompletní historii příjemce za poslední kalendářní rok – tedy informace o tom, jaké kampaně mu byly odeslány, s jakým předmětem i obsahem a jak na danou rozesílku kampaně příjemce reagoval – zda ji četl, zda a na co kliknul, zda si e-mail zobrazil v prohlížeči atp.

Historie

Založeno: datum přidání příjemce do seznamu příjemců.

Poslední aktualizace: datum poslední aktualizace příjemce (možnost aktualizace je přes datové zdroje, manuálním importem, ruční editací, či samotným příjemcem prostředníctvím nějaké akce, jež provede v e-mailu).

Datum souhlasu: datum udělení souhlasu, pokud byl udělen.

Zdroj souhlasu:

 • N/A – souhlas není zaznamenán
 • Přihlásit – souhlas byl zaznamenán prostřednictvím funkce mailkit.mailinglist.adduser
 • Přihlášení (formulář) – souhlas byl udelen prostřednictvím Přihlašovacího formuláře.
 • Znovu-přihlášení (formulář) – příjemce byl odhlášen a provedl znovu-přihlášení prostřednictvím Přihlašovacího formuláře.
 • Odkaz v e-mailu – souhlas byl udělen kliknutím na potvrzovací odkaz v e-mailu funkcí CONFIRM_URL.
 • Přepotvrzeno API – příjemce byl odhlášen a pro znovu udělení souhlasu byla použita funkce mailkit.mailinglist.adduser, postřednictvím které příjemce udělil nový souhlas.
 • Souhlas API 3. strany – souhlas byl zaznamenán 3. stranou a importován prostřednictvím funkce mailkit.mailinglist.adduser.

Naposledy odesláno: datum posledného doručení e-mailu příjemci.

Stav: aktuální stav příjemce.