PodporaZnalostní báze

Nastavení rozesílání kampaní

Jakmile byla kampaň vytvořena a otestována, je možné naplánovat její rozeslání.

Nastavení rozesílání kampaněRozeslání kampaně se nastaví kliknutím na tlačítko Naplánovat v detailu konkrétní kampaně. Tlačítko Naplánovat není viditelné u remarketingových kampaní, tam se pravidla jejich odesílání nastavují jiným způsobem.

Možnosti naplánování odeslání kampaně

Pro odeslání kampaně je možné vybrat jeden ze tří možných způsobů:

Okamžité

Okamžité odeslání

Pokud vyberete okamžitý způsob odeslání kampaně a kliknete na tlačítko Naplánovat, zobrazí se poslední závěrečná rekapitulace kampaně s přehledem toho, co se chystáte odeslat, s jakým nastavením a komu. Na tomto místě máte poslední možnost Zrušit okamžité odeslání kampaně. Kliknutím na Ano, chci odeslat kampaň bude kampaň neprodleně odeslána na přiřazený seznam příjemců či datový zdroj doručování.

Rekapitulace nastavení kampaně

Bezobslužné

U bezobslužné rozesílky začne rozesílání kampaně v závislosti na nastavení. Jednoduše nastavíte libovolné datum a čas rozeslání kampaně a k odeslání kampaně dojde až v tento čas.

Bezobslužné odeslání

Plán rozesílekBezobslužným způsobem odeslání lze naplánovat několik rozesílek kampaní dopředu, a to vždy s individuálním obsahem, předmětem, podmíněným doručením či datovým zdrojem rozesílky. Po naplánování kampaně v bezobslužném režimu se rozesílka zařadí na seznam, ve kterém je možné se podívat na její náhled, prohlédnout si předmět zprávy a ověřit naplánované datum a čas odeslání.

Rozesílku je možné zrušit kliknutím na tlačítko Cancel.

Již naplánovanou rozesílku není možné editovat, pouze odstranit a rozesílání nastavit a naplánovat znovu.

Při naplánování bezobslužné rozesílky dojde k "uzamčení" předmětu kampaně, jejího obsahu a podmínek v Podmíněném doručení.

Platí tedy:

  • Pokud je ke kampani připojen seznam příjemců a nastaveno podmíněné doručení, bude rozesílka odeslána s podmínkami nastavenými při naplánování kampaně na seznam příjemců, který byl ke kampani připojen v okamžiku plánování rozesílky kampaně. Rozesílka pak bude v nastaveném termínu odeslána na příjemce, kteří jsou v seznamu příjemců v okamžiku odesílání kampaně a kteří odpovídají nastavení podmíněného doručení v okamžiku odeslání kampaně.
  • Pokud je kampaň založena na šabloně s dynamickým obsahem z datových zdrojů, dynamická pole se při rozesílce doplní hodnotami, které budou v datovém zdroji v okamžiku odeslání kampaně.
  • Při odesílání kampaně na datový zdroj doručování (delivery feed) dojde k uložení obsahu datového zdroje v době naplánování rozesílky. Kampaň bude tedy odeslána na ty příjemce, jež se nalézali v delivery feedu v době jejího naplánování.

Opakované

Opakované odesláníOpakované odesílání kampaní se používá pro nastavení automatizovaných kampaní, které mají např. odcházet denně, ale pouze na ty příjemce, kteří v daný den odpovídají nastavené podmínce. Opakované odesílání se tedy často kombinuje s Podmíněným doručením.

Při nastavení opakovaného odesílání je nutné vybrat začátek (od jakého data se má kampaň pravidelně odesílat) a konec (do jakého data se má kampaň pravidelně odesílat). Dále se nastavuje čas odesílání a perioda. Pokud např. chcete, aby se kampaň odesílala každý den po dobu jednoho roku, vyberete v nastavení rozesílky všechny dny v týdnu a zvolíte, že se má kampaň odesílat každý 1 týden.

Další praktické příklady nastavení opakovaného rozesílání

1) kampaň bude rozesílána každé pondělí

Opakované odeslání každé pondělí

Kampaň bude odcházet každé pondělí v období od 29. 8. 2022 do 31. 8. 2023, vždy v 10:00. Protože datum 31. 8. 2023 neodpovídá pondělí, bude kampaně naposledy odeslána 28. 8. 2023 (poslední pondělí v nastaveném časovém intervalu)
 

2) kampaň bude rozesílána každé druhé pondělí (tzn. 1× za 14 dní)

Opakované odeslání každé druhé pondělí

V kampani bylo nastaveno, že bude odcházet každé druhé pondělí v období od 25. 8. 2022 do 31. 8. 2023, vždy v 10:00. Protože datum začátku nastaveného období (25. 8. 2023) neodpovídá pondělí, bude kampaně poprvé odeslána 29. 8. 2022 (první pondělí následující po datu 25. 8. 2022). Další rozesílka proběhne za 2 týdny, tzn. 12. 9. 2022.

3) kampaň bude rozesílána každé 3. úterý v měsíci

Opakované odeslání každé třetí úterý v měsíci

V kampani bylo nastaveno, že bude odcházet 1× měsíčně v úterý v období od 20. 9. 2022 do 30. 9. 2023, vždy v 9:00. První rozesílka proběhne 20. 9. 2022. Protože datum první rozesílky odpovídá 3. úterý v září 2022, bude i v následujících měsících kampaň odcházet vždy v den, který připadne na 3. úterý, tzn. další rozesílka proběhne 18. 10. 2022 (3. úterý v říjnu 2022). Naposledy bude kampaň odeslána 19. 9. 2023 (3. úterý v září 2023).

4) kampaň bude rozesílána každé 3. úterý každý 3. měsíc (tzn. 4× do roka)

Opakované odeslání každé třetí úterý každý třetí měsíc

V kampani bylo nastaveno, že bude odcházet 1× za 3 měsíce v úterý v období od 20. 9. 2022 do 30. 9. 2023, vždy v 9:00. První rozesílka proběhne 20. 9. 2022. Protože datum první rozesílky odpovídá 3. úterý v září 2022, bude i v následujících měsících kampaň odcházet vždy v den, který připadne na 3. úterý, tzn. další rozesílka proběhne 20. 12. 2022 (3. úterý v prosinci 2022). Naposledy bude kampaň odeslána 19. 9. 2023 (3. úterý v září 2023).

Nastavení rychlosti rozesílky

Nastavení rychlosti odesíláníV některých případech je potřeba rozesílku rozprostřít do delšího časového úseku, aby e-maily nebyly všem příjemcům odeslány najednou, ale byly zasílány postupně a nedošlo tak například k zahlcení vaší infolinky či callcentra nebo k přetížení vašich webových stránek.

Ať už plánujete odeslání sdělení jakýmkoli výše uvedeným způsobem (Okamžité/Bezobslužné/Opakované), za účelem nastavení rychlosti rozesílky zaklikněte checkbox pro “Omezit rychlost odesílání” a nastavte počet e-mailů a časový úsek, za který má být stanovený počet e-mailů odeslán.

Kliknutí na tlačítko “Naplánovat” přejdete k finální rekapitulaci naplánování rozesílky.

Více se o nastavení rychlosti rozesílky dočtete v našem článku na blogu.