PodporaZnalostní báze

Nastavení rozesílání kampaní

Jakmile byla kampaň vytvořena a otestována, je možné naplánovat její rozeslání.

Nastavení rozesílání kampaněRozeslání kampaně se nastaví kliknutím na tlačítko Naplánovat v detailu konkrétní kampaně. Tlačítko Naplánovat není viditelné u remarketingových kampaní, tam se pravidla jejich odesílání nastavují jiným způsobem.

Možnosti naplánování odeslání kampaně

Pro odeslání kampaně je možné vybrat jeden ze tří možných způsobů:

Okamžité

Okamžité odeslání

Pokud vyberete okamžitý způsob odeslání kampaně a kliknete na tlačítko Naplánovat, zobrazí se poslední závěrečná rekapitulace kampaně s přehledem toho, co se chystáte odeslat, s jakým nastavením a komu. Na tomto místě máte poslední možnost Zrušit okamžité odeslání kampaně. Kliknutím na Ano, chci odeslat kampaň bude kampaň neprodleně odeslána na přiřazený seznam příjemců či datový zdroj doručování.

Rekapitulace nastavení kampaně

Bezobslužné

U bezobslužné rozesílky začne rozesílání kampaně v závislosti na nastavení. Jednoduše nastavíte libovolné datum a čas rozeslání kampaně a k odeslání kampaně dojde až v tento čas.

Bezobslužné odeslání

Plán rozesílekBezobslužným způsobem odeslání lze naplánovat několik rozesílek kampaní dopředu, a to vždy s individuálním obsahem, předmětem, podmíněným doručením či datovým zdrojem rozesílky. Po naplánování kampaně v bezobslužném režimu se rozesílka zařadí na seznam, ve kterém je možné se podívat na její náhled, prohlédnout si předmět zprávy a ověřit naplánované datum a čas odeslání.

Rozesílku je možné zrušit kliknutím na tlačítko Cancel.

Již naplánovanou rozesílku není možné editovat, pouze odstranit a rozesílání nastavit a naplánovat znovu.

Při naplánování bezobslužné rozesílky dojde k "uzamčení" předmětu kampaně, jejího obsahu a podmínek v Podmíněném doručení.

Platí tedy:

  • Pokud je ke kampani připojen seznam příjemců a nastaveno podmíněné doručení, bude rozesílka odeslána s podmínkami nastavenými při naplánování kampaně na seznam příjemců, který byl ke kampani připojen v okamžiku plánování rozesílky kampaně. Rozesílka pak bude v nastaveném termínu odeslána na příjemce, kteří jsou v seznamu příjemců v okamžiku odesílání kampaně a kteří odpovídají nastavení podmíněného doručení v okamžiku odeslání kampaně.
  • Pokud je kampaň založena na šabloně s dynamickým obsahem z datových zdrojů, dynamická pole se při rozesílce doplní hodnotami, které budou v datovém zdroji v okamžiku odeslání kampaně.
  • Při odesílání kampaně na datový zdroj doručování (delivery feed) dojde k uložení obsahu datového zdroje v době naplánování rozesílky. Kampaň bude tedy odeslána na ty příjemce, jež se nalézali v delivery feedu v době jejího naplánování.

Opakované

Opakované odesláníOpakované odesílání kampaní se používá pro nastavení automatizovaných kampaní, které mají např. odcházet denně, ale pouze na ty příjemce, kteří v daný den odpovídají nastavené podmínce. Opakované odesílání se tedy často kombinuje s Podmíněným doručením.

Při nastavení opakovaného odesílání je nutné vybrat začátek (od jakého data se má kampaň pravidelně odesílat) a konec (do jakého data se má kampaň pravidelně odesílat). Dále se nastavuje čas odesílání a perioda. Pokud např. chcete, aby se kampaň odesílala každý den po dobu jednoho roku, vyberete v nastavení rozesílky všechny dny v týdnu a zvolíte, že se má kampaň odesílat každý 1 týden.

Nastavení rychlosti rozesílky

Nastavení rychlosti odesíláníV některých případech je potřeba rozesílku rozprostřít do delšího časového úseku, aby e-maily nebyly všem příjemcům odeslány najednou, ale byly zasílány postupně a nedošlo tak například k zahlcení vaší infolinky či callcentra nebo k přetížení vašich webových stránek.

Ať už plánujete odeslání sdělení jakýmkoli výše uvedeným způsobem (Okamžité/Bezobslužné/Opakované), za účelem nastavení rychlosti rozesílky zaklikněte checkbox pro “Omezit rychlost odesílání” a nastavte počet e-mailů a časový úsek, za který má být stanovený počet e-mailů odeslán.

Kliknutí na tlačítko “Naplánovat” přejdete k finální rekapitulaci naplánování rozesílky.

Více se o nastavení rychlosti rozesílky dočtete v našem článku na blogu.