Nastavte si rychlost rozesílky

15 September, 2021

Stává se vám, že po odeslání newsletteru vaši zákazníci vezmou vaše webové stránky útokem a web takový nápor návštěvníků nezvládne? Nebo přetíží vaši infolinku či callcentrum? Pak je nastavení rychlosti rozesílky řešením, které vám umožní takovým situacím předcházet.

V jedné z posledních aktualizací naší platformy jsme nasadili novou funkcionalitu, která vám při odesílání kampaně umožní nastavit rychlost, jakou být kampaň odeslána (např. 500 zpráv/minutu, 5 000 zpráv/hodinu, apod.). Není tedy již potřeba vytvářet například segmenty pomocí podmíněného doručení a plánovat jednotlivé částečné rozesílky, protože díky této funkci můžete zefektivnit práci s kampaněmi a v jednom kroku nastavit rozesílání tak, aby kampaň byla odesílána postupně a nedošlo tak k přetížení vašich webových stránek nebo vaší infolinky. 

Jak rychlost rozesílky nastavit

Nastavení rychlosti odesílání je velmi jednoduché. Ať už plánujete okamžité odeslání (kampaň je ihned zařazena do fronty k odeslání), bezobslužnou rozesílku (kampaň je odeslána v nastavené datum a čas) či opakované odesílání (kampaň je nastavena pro pravidelné odesílání, například každý den v 8:00), stačí během nastavování zakliknout checkbox pro omezení rychlosti odesílání, nastavit počet e-mailů a časový interval pro odesílání.

Nastavení rychlosti odesílání

Jak to (ne)funguje

Jakmile je kampaň některým z výše uvedených způsobů naplánována a zařadí se do odesílací fronty, začne její rozesílka nastavenou rychlostí. Je potřeba si uvědomit, že nastavený limit se vztahuje na počet odesílaných e-mailů, nikoli na počet doručených. Jinými slovy – pokud si nastavíte limit na 500 e-mailů za minutu, bude každou minutu do rozesílky zařazeno 500 příjemců. Pokud však v dané dávce (500 e-mailů) bude například 50 příjemců, na které se sdělení nepodaří doručit, bude doručeno pouze 450 e-mailů. To je jeden z mnoha důvodů, proč je důležité udržovat databáze aktuální a tím počty příjemců, na které se sdělení nepodaří doručit, eliminovat.

Dále je potřeba si uvědomit, jak funguje samotné odesílání. Opět použijeme jednoduchý příklad – máme rozesílku se 60 000 příjemci a tu chceme odeslat tak, aby e-maily byly odeslány v rámci 1 hodiny. Nabízí se několik možností, jak to udělat:

  • 1 000 e-mailů za minutu
  • 5 000 e-mailů za 5 minut
  • 15 000 e-mailů za 15 minut
  • 60 000 e-mailů za hodinu

Na první pohled by se mohlo zdát, že v rámci uvedeného příkladu je jedno, který ze způsobů nastavení limitů pro rozesílku použijeme, protože v rámci 1 hodiny bude vždy odesláno 60 000 e-mailů. Opak je pravdou! 

Nastavené limity neznamenají, že zadaný počet e-mailů, které mají být za stanovený interval odeslány, bude postupně rovnoměrně rozesílán, tzn. že by například v případě nastavení rychlosti 15 000 e-mailů/15 minut byly e-maily postupně během 15 minut odesílány. Naše odesílací servery 15 000 e-mailů odešlou v řádu sekund, takže rozesílka reálně proběhne tak, že každých 15 minut bude odeslána dávka 15 000 e-mailů, které vždy odejdou během několika sekund. 

Odesílání rychlostí 15 000 e-mailů za 15 minut
Rozesílka s nastavenou rychlostí 15 000 e-mailů za 15 minut

Pokud bychom použili poslední z výše uvedených možností nastavení rychlosti odesílání (60 000 e-mailů za hodinu), tak v případě rozesílky na 60 000 příjemců (nebo méně) budou e-maily odeslány během několika desítek sekund, tzn. nastavení rychlosti rozesílky bude irelevantní, nebude reálně zohledněno. 

Pokud bychom použili stejné nastavení rychlosti odesílání (60 000 e-mailů za hodinu) pro rozesílku na 80 000 příjemců a nastavili odeslání na 8:00, bude prvních 60 000 e-mailů odesláno během několika prvních desítek vteřin po 8. hodině a zbylých 20 000 e-mailů odejde po 9. hodině, opět během několika vteřin až desítek vteřin.

Kdy není vhodné funkci používat

Jak již bylo popsáno v předchozích odstavcích, účelem nastavení rychlosti rozesílky je její odesílání rozložit v čase, tzn. odesílání bude trvat delší dobu než při klasickém odeslání bez omezení rychlosti. Proto není tato funkce úplně vhodná pro rozesílky s nastaveným AB testem.

Nastavení rychlosti odesílání se aplikuje vždy na celou rozesílku, tzn. není možné část rozesílky (např. odeslání testovacího vzorku) odeslat standardní rychlostí a následné doposlání vítězné varianty na zbytek příjemců odeslat omezenou rychlostí.

V případě, že se i tak rozhodnete pro nastavení rychlosti odesílání u kampaně s AB testem, je vždy potřeba pečlivě zvážit, jaký parametr pro vyhodnocení vyberete a zejména pak nastavit potřebný čas pro vyhodnocení.

Může totiž jednoduše dojít k tomu, že díky nastavené rychlosti odesílání nebude možné sdělení odeslat všem příjemcům v testovací skupině. V tom případě dojde k tomu, že v okamžiku, kdy má být odeslána vítězná varianta, skončí odesílání testovacího vzorku a na všechny zbylé příjemce bude odeslána vítězná verze, jejíž vyhodnocení proběhne pouze na základě chování příjemců, kterým byla zpráva v rámci testovací fáze odeslána. Může se tedy stát, že máte testovací fázi nastavenou tak, aby bylo odesláno 20 % e-mailů a zbylých 80 % příjemců má poté obdržet výslednou variantu. Pokud však bude do okamžiku vyhodnocení odesláno pouze 10 % zpráv, proběhne vyhodnocení na základě chování těchto 10 % příjemců a výsledná varianta bude odeslána na 90 % příjemců.

Důležité je si také uvědomit, že postupným odesíláním v testovací fázi AB testu se postupně u příjemců zkracuje doba na reakci. Zatímco u kampaně s AB testem bez omezení rychlosti jsou e-maily testovací skupině odeslány všechny najednou a všichni příjemci tak mají srovnatelný čas na reakci,  v případě nastavení rychlosti se čas na reakci postupně zkracuje, takže se může stát, že některým příjemcům přijde zpráva chvíli předtím, než dojde k vyhodnocení a tudíž jejich reakce bude již irelevantní. Tím může dojít ke zkreslení výsledků testovací fáze. Samozřejmě roli hraje i zvolené kritérium pro vyhodnocení, je rozdíl zda je vyhodnocováno otevření nebo konverze, k jejíž realizaci a započtení je potřeba mnohem větší časový interval než pro otevření.

Věříme, že vám nová funkce umožní efektivněji pracovat s některými vašimi kampaně nebo vám otevře nové možnosti pro realizaci dalších kampaní. Pokud byste si nevěděli rady s nastavení rychlosti odesílání, neváhejte kontaktovat naši Zákaznickou podporu.