PodporaZnalostní báze

Obsahové bloky a práce s nimi

Obsahové blokyVizuální tvůrce má svou vlastní hierarchii prvků. Můžeme začít od pruhů (Stripes) a postupovat sestupně, přes struktury a kontejnery až k blokům.

Všech 12 základních bloků je v editoru k dispozici v nabídce Content/Blocks.

Chcete-li některý z bloků použít, stačí jej přetáhnout do šablony a poté začít s úpravami.

ObrázekObrázek (Image)

Můžete vkládat obrázky ve formátu PNG, JPG nebo GIF. Existují tři způsoby, jak obrázek vložit:
 

 

Nahrání obrázku1. Přetažení/nahrání obrázku

Obrázek můžete jednoduše přetáhnout ze složky ve vašem počítači, nebo jej vložit kliknutím do zóny pro přetažení obrázku a výběrem obrázku z vašeho počítače. 
 

 

 

 

2. Vložení externí URL

Uložení obrázkuPokud nemáte obrázek uložený v počítači, můžete do pole “External link” vložit odkaz na obrázek uložený na vašem FTP serveru, nebo například ve Správci souborů v Mailkitu. 

Pokud chcete tento obrázek použít pouze jednou, v rozbalovací nabídce vyberte možnost „Ponechat jako externí odkaz/Leave as external link“ (viz výše uvedený příklad) a klepněte na zaškrtávací políčko Ponechat jako externí odkaz/Leave as external link.

Pokud se chystáte použít tento obrázek i pro jiné e-mailové kampaně, klikněte v rozbalovacím menu na „Stáhnout do galerie/Download to the gallery“ a potvrďte kliknutím naStáhnout do galerie/Download to the gallery. Obrázek bude vložen do galerie, odkud jej poté kliknutím můžete vložit do šablony.

3. Použít obrázky z galerie

Obrázek – nastaveníMůžete využít obrázky, které jste si do galerie uložili dříve (viz předchozí 2 body).

Obrázky jsou v galerii řazeny podle data – od nejnovějšího po nejstarší. Pomocí lupyLupamůžete obrázky v galerii vyhledávat podle jejich názvu.

Pokud chcete vložit obrázek z galerie, stačí na něj kliknout a obrázek se automaticky vloží do vašeho e-mailu.

V dalším nastavení v levém menu pak můžete např.:

 • nastavit odkaz
 • přidat text, který bude vložen do atributů “title” a “alt”
 • nastavit zarovnání obrázku (kliknutí na ikonku telefonu lze nastavit zarovnání pro zobrazení v mobilním telefonu)
 • upravit velikost obrázku
 • nastavit okraje obrázku

TextText

Textové pole opět do šablony/e-mailu vložíte přetažením bloku na místo, kam text chcete vložit.

V levém menu pak můžete upravit např.:

 • barvu písma i barvu pozadí textu
 • zarovnání odstavce (kliknutím na ikonu mobilu lze nastavit rozdílné zarovnání při zobrazení v mobilním telefonu)
 • výšku řádku
 • ohraničení textového pole
 • zobrazení/skrytí bloku na desktopu/v mobilu

Text lze editovat i pomocí horní nástrojové lišty.

TlačítkoTlačítko (Button)

Po přetažení bloku do šablony můžete v levém menu vyplnit URL tlačítka a jeho text. Všechna ostatní nastavení vycházejí z defaultního nastavení definovaného v menu Appearance –> Button

Tlačítko – nastaveníParametry je samozřejmě možné upravit. Pokud na jiném místě šablony vložíte další tlačítko, opět bude nastaveno s výchozími parametry.

Pokud některé parametry nejsou aktivovány v menu Appearance –> Button (například zvýraznění/změna barvy tlačítka při najetí myší), při editaci tlačítka s nimi poté není možné pracovat.
 

OddělovačOddělovač (Spacer)

Dynamický oddělovač –> oddělovač bez linky, v šabloně si pak pouhým tahem myši můžete jeho výšku jednoduše upravit. 

Dynamický oddělovač

Oddělovač – nastaveníPokud není nastaven dynamický oddělovač, můžete nastavit např.:

 • parametry linky (výšku, styl, barvu)
 • šířku linky (v procentech ze šířky bloku)
 • zarovnání (lze rozdílně definovat pro zobrazení v mobilních telefonech)
 • ohraničení

VideoVideo

Video do vašeho e-mailu můžete vložit dvěma způsoby:

Video – nastavení
1) Vložením URL odkazu na vaše video

Jedná se o způsob, který funguje ve všech e-mailových klientech i na všech zařízeních. V levém menu stačí vložit link na video, případně vyplnit pole pro atributy “Alt” a “Title” – automaticky vložen jejich název, text je samozřejmě editovatelný. Dále můžete nastavit např.:

 • styl šipky přehrávače
 • zarovnání a rozměry videa
 • ohraničení

2) Embedované (vložené) video

Takto vložená video se přehrávají přímo v e-mailech. Příjemci tedy nejsou přesměrování na jiné webové stránky, aby si mohli video prohlédnout.

NIcméně použití tohoto způsobu má značná omezení – většina e-mailových klientů tento způsob nepodporuje. Aktuálně je podporován pouze v Apple Mail, nativním iOS mail, Thunderbirdu a Outlooku pro Mac.

Jak video vložit:

 • vložte do šablony HTML blok
 • v šabloně klikněte na “Insert your HTML in the code editor”, čímž dojde k otevření editoru kódu
 • v editoru místo “Insert your HTML in the code editor” vložte kód pro video. Kód může vypadat třeba takto:


<video class="adapt-img" controls="controls" poster="https://www.mailkit.com/video/nahled_600x300.jpg" width="100%" height="313"> 
<source src="https://www.mailkit.com/video/video_600x300.mp4" type="video/mp4"> 

 

<!-- fallback -->
 

<a href="https://vimeo.com/mailkit" class="esd-frame-element esd-hover-element esdev-disable-select"><img class="adapt-img" src="https://www.mailkit.com/video/nahled_600x300.jpg" alt="" width="600" height="300"></a> 
</video>


controls: zobrazí ovladače videa v klientech, které ovládání podporují
poster: URL náhledového obrázku videa
source src: URL vkládaného videa

První část kódu (nad “fallback”) je určena pro příjemce, jejichž zařízení a e-mailoví klienti vložení videa podporují.

Druhá část kódu (pod “fallback”) je pak určena pro ty, jejichž e-mailoví klienti embedovaná videa nepodporují –> tito příjemci jsou přesměrováni na Vimeo (případně jakýkoli jiný web hostující video).

Použitím tohoto kódu zajistíte, že všichni vaši příjemci uvidí video, které s nimi chcete sdílet.

TIP: Přečtěte si článek o videu v e-mailu na našem blogu!
 

Sociální sítěSociální sítě

Po přetažení bloku do šablony můžete v další editaci v levém menu přizpůsobit blok s odkazy na vaše sociální sítě dle vašich představ. Ve výchozím nastavení jsou vloženy 4 ikony. Pokud potřebujete více ikon, stačí kliknout na tlačítkoPřidat sociální síť. Můžete si vybrat z velkého množství stylu ikon a tří velikostí (24 px, 32 px a 64 px).

Sociální sítě – ikony

Sociální sítě – nastaveníPo rozbalení dalšího nastavení můžete u každé z ikon nastavit:

 • odkaz na profil na sociální síti
 • vložit nadpis
 • vložit “Alt” text
   

Samozřejmě i zde můžete nastavit zarovnání bloku (případně rozdílně pro zobrazení v mobilních telefonech) či ohraničení. Jednoduchým způsobem nastavíte odsazení mezi ikonami.

Odsazení mezi ikonami

Banner

Banner – nastavení orientacePo přetažení bloku do šablony a vložení obrázku, můžete provádět další úpravy:

 • vybrat část obrázku, která bude v banneru použita (pokud je potřeba)
 • nastavit orientaci obrázku – lze zvolit mezi vertikální, čtvercovou a horizontální (nejoblíbenější typ)
 • můžete na obrázek aplikovat barevné filtry
 • vložit URL odkazu a alternativní text (alt)

Banner – nástrojová lišta

Pokud potřebujete umístit jakýkoliv text na obrázek banneru, klikněte na tlačítkoTextna horním panelu nástrojů. Jakmile je tlačítko aktivní, můžete do banneru nakreslit textové pole na místo, kam má být finální text vložen. Po umístění textové pole se do něj vloží defaultní text “Caption”, který můžete dále editovat a vložit místo něj vlastní text. Pomocí nástrojů v horní liště můžete nastavit parametry textu (velikost, barvu, font a další).

Banner – nálepkaNa banner můžete umístit další obrázek. Může to být cokoli, co se vám líbí: nálepka, rámeček, logo… 

OdpočetOdpočet (Timer)

Pro zefektivnění kampaní můžete do e-mailu vložit odpočet.

Po přetažení bloku do šablony e-mailu můžete dále nastavit např.:

 • datum a čas ukončení odpočtu
 • časové pásmo
 • nastavit barvu pozadí odpočtu
 • velikost a barvu číslic
 • pokud chcete, aby příjemci viděli, kolik dní zbývá, přepněte tlačítko „Display days“. Jinak uvidí jen hodiny, minuty a vteřiny. Je snažší vnímat „5 dní a 20 hodin“ než „140 hodin“
 • oddělovač hodnot – ve výchozím nastavení je použita dvojtečka
 • zobrazení štítků pro čísla (“dny”, “hodiny”, “minuty”), můžete změnit v jakém jazyce se zobrazí
   

Konec odpočtu – obrázekMůžete také nahrát obrázek, který se příjemcům zobrazí poté, co čas odpočtu vyprší, čímž příjemce jasně informujete, že kupón/nabídka vypršel(a) a již nelze využít.

MenuMenu 

Po vložení bloku do e-mailu se menu zobrazí ve výchozím vzhledu – tzn. zobrazí se 3položkové menu. Přidat další položky je možné kliknutím na tlačítko “Add menu item”, které je umístěno úplně dole v menu pro editaci bloku “Menu”

Menu – nastaveníDále můžete nastavit:

 • zda se položky v menu zobrazí jako linky (text), nebo jako ikony (obrázky), nebo kombinace obou typů (v tomto případě si pak můžete vybrat uspořádání ikon a textů)
 • oddělení položek menu – styl, barvu…
 • styl textu položek menu
 • barvu odkazů (defaultně je nastavena barva, která vychází z nastavení v menu Appearance –> Stripes –> Link color)
 • ohraničení (horní a dolní)
 • u každé položky můžete nastavit:
  • text
  • ikonu (pokud je nastavena)
  • URL linku a jeho barvu (pokud má být odlišná od defaultního nastavení)
  • barvu pozadí
  • zobrazení na desktopu/v mobilním telefonu

HTMLHTML

Po vložení bloku do šablony e-mailu klikněte na “Insert your HTML in the code editor” –> otevře se vám editor, kam můžete vložit svůj kód a dále s ním pracovat.

Úprava HTML bloku

AMP-CarouselAMP-Carousel

AMP-Carousel – nastaveníPro vytvoření karuselu přetáhněte blok do šablony, a pak už stačí jen přidat potřebný počet slidů/obrázků. Protože AMPHTML zatím podporuje minimum providerů (Google, Yahoo..), doporučujeme vždy myslet na záložní variantu pro příjemce, jejichž provider AMPHTML nepodporuje – tzn. kontejneru přidat například obrázek a přiřadit zobrazení pouze v HTML verzi (tím pádem zůstane skryté v AMPHTML verzi – těmto příjemcům by se jinak zobrazil karusel i tento záložní obrázek)

AMP-AccordionAMP-Accordion

AAMP-Accoridon – nastaveníMP-Accordion je užitečná komponenta, pokud chcete skrýt/zobrazit velké množství obsahu. Umožňuje příjemcům nahlédnout do osnovy obsahu a přejít na kteroukoli sekci, čímž například snižuje potřebu rolování na mobilních zařízeních.

Pro vytvoření přetáhněte blok do šablony. Můžete nastavit pozadí, orámování či barvu a velikost fontu písma. Kliknutím na tlačítko “Add Section” přidejte potřebný počet sekcí a naplňte je obsahem.