PodporaZnalostní báze

Logické podmínky

IF / ELSIF / ELSE logické podmínky můžete použít všude tam, kde chcete aplikovat jakoukoli personalizaci, či zajistit aktuálnost automatizovaně odesílaného emailu.

Na následujících příkladech si ukážeme jejich nejčastější aplikaci, ale nejprve trocha zjednodušené teorie.

Sestavení podmínky

IF / ELSIF / ELSE podmínkami v zásadě říkáme, "co bude, když něco bude" – tedy když je splněna, či naopak nesplněna nějaká podmínka.

[% IF "podmínka" -%]příkazy, které se mají vykonat pouze v případě, že je podmínka splněna
[% ELSE -%]příkazy, které se mají vykonat pouze v případě, že podmínka splněna není[% END -%]

Každá podmínka tedy začíná: [% IF "něco" ...je rovno, obsahuje, není rovno... "něco" -%] a končí: [% END -%]. V zápisu podmínky lze používat systémové tagy pro personalizaci, obsahy z datových zdrojů, i vlastní proměnná data předávaná přes API.

Používané operátory:

== ... je rovno
!= ... není rovno
< ... je menší
<= ... je menší nebo rovno
> ... je vetší
>= ... je větší nebo rovno

! ... prázdné
proměnná.match('něco') ... obsahuje

&& ... a zároveň
|| ... nebo

Personalizované oslovení

Příklad 1:

Pokud je u příjemce vyplněno křestní jméno –> do úvodní oslovení bude vloženo křestní jméno vyskloňované do 5. pádu, tedy např. "Dobrý den, Jano,"
Pokud u příjemce křestní jméno vyplněné není –> bude vložen pouze pozdrav "Dobrý den,"

Znění podmínky:

[% IF recipient.FIRST_NAME !='' -%]Dobrý den, [SKLONUJ 5,j,1][FIRST_NAME][/SKLONUJ],[% ELSE -%]Dobrý den,[% END -%]

Příklad 2:

Pokud je příjemce muž –> vloží se "Milý",
pokud je příjemce žena –> vloží se "Milá",
pokud není uvedeno pohlaví –> vloží se "Ahoj",
pokud je uvedeno pohlaví a zároveň je uvedeno jméno –> přijde za vložené oslovení ještě i jméno vyskloňované do 5. pádu.

Znění podmínky:

[% IF recipient.GENDER == 'M' -%]Milý
[% ELSIF recipient.GENDER == 'F' -%]Milá
[% ELSE -%]Ahoj[% END %]
[% IF recipient.GENDER !='' && recipient.FIRST_NAME !='' -%] [SKLONUJ 5,j,1][FIRST_NAME][/SKLONUJ],[% ELSE -%],[% END -%]

Jazyk zprávy v jazyku příjemce

Popis situace:

Ve vlastním poli č. 25 mají příjemci uveden příznak jazyka, se kterým s nimi chcete komunikovat. Pro český jazyk to je "cs", pro slovenský "sk". S ostatními příjemci se komunikuje anglicky.

Použitá podmínka č. 1:

[% IF recipient.CUSTOM25 == 'cs' -%]Nechcete-li dostávat newsletter, můžete se odhlásit.
[% ELSIF recipient.CUSTOM25 == 'sk' -%]Ak nechcete dostávať newsletter, môžete sa odhlásiť.
[% ELSE -%]Not interrested in newsletter? Unsubscribe.[% END -%]

Použitá podmínka č. 2:

(Podmínka je určená pro šablonu a pracuje s jednotlivými obsahovými záložkami editoru.)

[% IF recipient.CUSTOM25 == 'cs' -%][CONTENT2]
[% ELSIF recipient.CUSTOM25 == 'sk' -%][CONTENT3]
[% ELSE -%][CONTENT][% END -%]

Rozdílné obsahy

Záměr č. 1:

Příjemce muž a příjemce žena mají rozdílnou koncovku slovesa.

Znění podmínky:

[% IF recipient.GENDER == 'F' -%]Zakoupila[% ELSE -%]Zakoupil[% END -%] jste u nás...

nebo

Zakoupil[% IF recipient.GENDER == 'F' -%]a[% ELSE -%][% END -%] jste u nás...

Záměr  č. 2:

Příjemci, kteří mají ve vlastním poli č. 1 "ano" a zároveň ve vlastním poli č. 2 uloženo "666", budou mít odlišné znění zprávy než všichni ostatní.

Znění podmínky:

[% IF recipient.CUSTOM1 == 'ano' && recipient.CUSTOM2 == '666' -%]To je on![% ELSE -%]To není on![% END -%]

Záměr č. 3:

Příjemcům, kteří mají schránku na doménách seznam.cz, email.cz, post.cz, spoluzaci.cz, stream.cz, nebo firmy.cz, se do zprávy vloží speciální věta. Ostatní příjemci nic neuvidí.

Znění podmínky:

[% email = recipient.EMAIL -%]
[% IF email.match('seznam.cz') || email.match('email.cz') || email.match('post.cz') || email.match('spoluzaci.cz') ||
email.match('stream.cz') || email.match('firmy.cz') -%]
Máte e-mailovou schránku na Seznamu? Zjistěte, jak nezmeškat novinky a slevy.[% END -%]

A kam s ní?

A kam podmínku vložit? Podmínku můžete vložit jak do editoru, tak s ní pracovat v HTML kódu jako s obyčejným textem. Podmínky se však řídí šablonovacím jazykem a primárně tak patří do šablon. V případě použití přímo v editoru je nutné myslet na validní zápis v HTML kódu (často je potřeba hranaté závorky [] nahradit lomenými závorkami <>) 

V případě pomoci se sestavením vaší unikátní podmínky nás neváhejte kontaktovat, rádi pomůžeme.