PodporaZnalostní báze

Podmíněné doručení

Segmentace patří bezpochyby mezi nejdůležitější funkce při přípravě kampaně a Mailkit vám poskytuje široké možnosti jak segmentovat.

E-mailový marketing má být cílený – určitě tedy není vhodné posílat všechno všem, ale je naopak žádoucí mít možnost zacílení vašich kampaní jen na ty příjemce, pro něž budou relevantní. A přesně za tímto účelem slouží funkce Podmíněné doručení.

Aktivace podmíněného doručení

Aktivace podmíněného doručeníPodmíněné doručení rozesílky kampaně se nastavuje uvnitř kampaně prostřednictvím tlačítka Podmíněné doručení.

Po kliknutí se zobrazí okno podmínkovače (tzv. Query builder), ve kterém následně můžeme definovat komplexní a přitom jednoduchá pravidla, jež musí příjemci splňovat, aby jim byla kampaň odeslána. Tento Query builder má totožný základ jako funce Filtr příjemců a jeho fungování je tedy obdobné.

 

První krok podmíněného doručení – data příjemce

Query builder má dva kroky, přičemž není povinné mít pravidla vyplněná v obou krocích zároveň – jednotlivé kroky je možné vynechávat.

V prvním kroku podmínkovače tedy můžeme (i nemusíme) přidat pravidla týkající se dat uložených u příjemců. Pravidlo začneme tvořít tím, že klikneme na tlačítko Přidat (pro přidání jednoho pravidla) či na tlačítko Přidat skupinu (přidat více pravidel v jedné úrovni). Celkový počet pravidel a jejich zanoření není omezený.

Podmíněné doručení – 1. krok

TIP č. 1: Porovnávání textových polí platí pro použití operátorů rovno, nerovno, začíná na, nezačíná na, obsahuje, neobsahuje:
Veškeré porovnávání textových řetězců je tzn. CASE INSENSITIVE, tzn. nerozlišuje malá a velká písmena.
Příklad: Město se rovná "praha" najde jak záznamy s hodnotu "praha", tak s hodnotami "Praha", "PRAHA" nebo "PrAhA".

TIP č. 2: Porovnávání textových polí NEROZLIŠUJE diakritiku pro použití operátorů rovno, nerovno, začíná na, nezačíná na, obsahuje, neobsahuje:
Příklad 1: Město se rovná "Červené Pečky" najde nejen záznamy s hodnotou "Červené Pečky", ale i "Cervene Pecky".
Příklad 2: Město se rovná "Cervene Pecky" najde nejen záznamy s hodnotou "Cervene Pecky", ale i "Červené Pečky".

TIP č. 3: Porovnávání textových polí při použití operátorů přesná shoda, není přesná shoda ROZLIŠUJE diakritiku a zároveň je i tzv. CASE SENSITIVE :
Příklad 1: Město má přesnou shodu s "Červené Pečky" najde POUZE záznamy s hodnotou "Červené Pečky".
Příklad 2: Město nemá přesnou shodu s "Červené Pečky" najde záznamy s hodnotami "Cervene Pecky", "červené Pečky", "ČERVENÉ PEČKY" a dalšími, ale NENAJDE záznam s hodnou "Červené Pečky".

     

V průběhu vytváření filtrů si můžeme kliknutím na tlačítko Ověřit pravidla kdykoliv zkontrolovat, kolik příjemců odpovídá námi zadaným podmínkám.

Ověřit pravidla

Pokud následně klikneme na Počet odpovídajících záznamů, provede se export těchto příjemců do CSV (po dokončení exportu jej nalezneme ke stažení v Notifikacích, v pravé horní části stránky – Notifikace).

Vytvořená pravidla si můžeme i uložit a následně je opakovaně používat. K tomu slouží tlačítka Uložit pravidla a Načíst pravidla. Správa těchto uložených pravidel se pak nalézá v menu Profil –> Dotazy.

Druhý krok podmíněného doručení – data rozesílek

Ve druhém kroku podmíněného doručení opět můžeme (ale i nemusíme) vytvářet pravidla týkající se rozesílek kampaní daným příjemcům. Můžeme tedy např. vytvořit takovou podmínku, kdy chceme odeslat kampaň pouze na ty příjemce, kterým byla odeslána nějaká jiná kampaň, kterou si otevřeli a zároveň v ní na nic neklikli.

Začneme tím, že klikneme na tlačítko Add Campaign/Message a z roletkové lišty vybereme požadované kampaně či rozesílky. Na výběr máme pouze kampaně a rozesílky mladší jednoho roku.

Dále klikneme na Add rule a definujeme, zda zvolené rozesílky byly daným příjemcům odeslány nebo ne. Můžeme definovat i časové ohraničení odeslání.

Po kliknutí na Add group můžeme určit, zda ve zvolených rozesílkách příjemce kliknul, otevřel je, konvertoval atd.

Podmíněné doručení – druhý krok

Uložení podmíněného doručení

Bez ohledu na to, zda máme vyplněná pravidla v obou krocích podmíněného doručení, nebo jen v některém, tak toto nastavení uložíme a aktivujeme kliknutím na tlačítko Použít filtr. Jako potvrzení, že máme nastavena nějaká pravidla, se vedle tlačítka Podmíněné doručení ukáže zelená fajfka:Aktivní podmíněné doručení.

Práce s datumy

Cílení na příjemce, kteří před 7 dny zakoupili zboží? Nebo na ty, kterým za 2 měsíce končí smlouva? Či selektování těch, kteří májí právě dnes narozeniny? Můžete cokoliv...

Při vytáření pravidel můžete pracovat s datumy uloženými např. ve vlastních polí příjemců, je možné využít systémové datumy jako datum přídání, posledního odeslání, udělení souhlasu atp.

Při práci s datumy je možné použít tyto operátory: rovná se, nerovná se, větší, větší nebo rovno, menší, menší nebo rovno (equal, not_equal, greater, greater_or_equal, less, less_or_equal).

Jednoduché porovnávání

Porovnávaná hodnota datumu musí být vždy zadána ve výchozím formátu MYSQL, tj. Y/m/d (2019/07/31).

Příklad 1: Jednoduché porovnání pole typu datum s konkrétním datem:
Jednoduché porovnání

Pole Operátor Hodnota / Výraz
change_date rovno 2019/08/01

Porovnávání s použitím výrazů

Výraz zadáme ohraničením hodnoty do hranatých závorek: [formát_DB_pole;funkce_nad_polem|výraz;funkce_nad_výrazem]

Při každém použití výrazu musí být vyplněn alespoň:

  • formát db pole, se kterým porovnáváme (pro pole typu datum zadáme "date", pro textové pole obsahující datum zadáme formát, ve kterém je datum uložen, viz podporované formáty)
  • výraz – viz podporované výrazy

Příklad 2: Porovnání pole typu datum s výrazem:
Porovnání pole typu datum s výrazem

Pole Operátor Hodnota / Výraz Poznámka
change_date greater_or_equal [datetime|CURDATE-7] Datum změny (change_date) je větší nebo rovno aktuálnímu datu mínus 7 dní, přičemž change_date je pole typu datetime.

Při filtrování nad polem typu text je nutné zadat formát, v jakém je datum v poli uloženo.

Podporované formáty:

Název formátu Pro pole typu Formát Příklad
datetime datum změny,
datum přidání,
datum posledního odeslání, datum udělení souhlasu
MySQL datetime Uloženo v poli typu datetime ve tvaru 2018/12/31 23:59:59
date_us vlastní pole Y-m-d 2018-12-31
date_us_short vlastní pole y-m-d 18-12-31
date_us_md vlastní pole m-d 12-31
date_eu vlastní pole d.m.Y 31.12.2018
date_eu_short vlastní pole d.m.y 31.12.18
date_eu_dm vlastní pole d.m. 31.12.

Podporované výrazy:

Výraz Použití Význam
CURDATE [date|CURDATE+X] Aktuální datum + X dní
  [date_us|CURDATE-X] Aktuální datum - X dní
  [date_eu|CURDATE-X] Aktuální datum - X dní
  [date_eu_short|CURDATE+X] Aktuální datum + X dní

Příklad 3: Porovnání pole typu text s výrazem:

Pole Operátor Hodnota / Výraz Poznámka
custom_2 greater_or_equal [date_eu|CURDATE-7] Vlastní pole č. 2 (custom_2) je větší nebo rovno aktuálnímu datu mínus 7 dní, přičemž custom_2 je textové pole s datumem uloženém ve formátu "d.m.Y" (např. 31.12.2018).

Porovnávání s použitím funkcí

Funkce můžeme použít jak nad databázovým polem, tak nad porovnávanou hodnotou. Proto musíme vždy zadat zvlášť funkci na levé i/nebo na pravé straně.

[formát_DB_pole;funkce_nad_polem|výraz;funkce_nad_výrazem]

Podporované funkce

Funkce Význam
YEAR Rok
MONTH Měsíc
WEEK Týden v roce
DAY Den (1-31)
DAYOFWEEK Den v týdnu
ANNIVERSARY Výročí – porovnává den a měsíc daného data bez ohledu na rok.
AGE Věk
DATE DATUM – zaokrouhlí datum a čas na celé dny, tj. bez časové složky.

Příklad 4: Použití funkcí:

Pole Operátor Hodnota/výraz Poznámka
s_last_sent not_equal [datetime;DATE|CURDATE] Datum posledního odeslání (s_last_sent) je pole typu datetime. Tímto filtrem vyjmeme z výběru všechny příjemce, jimž už dnes bylo něco odesláno.
custom_1 equal [date_eu;DAYOFWEEK|CURDATE;DAYOFWEEK] Vlastní pole č. 1 (custom_1) je textové pole, ve kterém je uloženo datum ve formátu d.m.Y. Den v týdnu v custom_1 se rovná aktuálnímu dnu v týdnu.
custom_2 equal [date_eu;MONTH|12] Vlastní pole č. 2 (custom_2) je textové pole, ve kterém je uloženo datum ve formátu d.m.Y. Tento filtr vybere všechny prosincové datumy v poli custom_2.
custom_3 equal [date_us;ANNIVERSARY|CURDATE;ANNIVERSARY] Vlastní pole č. 3 (custom_3) je textové pole, ve kterém je uloženo datum narození ve formátu Y-m-d. Tento filtr vybere všechny příjemce, kteří mají dnes narozeniny.
custom_4 equal [date_eu_dm;ANNIVERSARY|CURDATE+1;ANNIVERSARY] Vlastní pole č. 4 (custom_4) je textové pole, ve kterém je uloženo datum narození ve formátu d.m. Tento filtr vybere všechny příjemce, kteří mají zítra narozeniny.
custom_5 equal [date_eu_dm;ANNIVERSARY|2015/12/24;ANNIVERSARY] Vlastní pole č. 5 (custom_5) je textové pole, ve kterém je uloženo datum narození ve formátu d.m. Tento filtr vybere všechny příjemce, kteří mají narozeniny na Vánoce.
custom_6 greater_or_equal [date_us;AGE|18] Vlastní pole č. 6 (custom_6) je textové pole, ve kterém je uloženo datum narození ve formátu Y-m-d. Tento filtr vybere všechny plnoleté příjemce.