PodporaZnalostní báze

AB testování kampaní

A/B test umožňuje zcela komplexně otestovat kampaně tak, aby se mohla maximalizovat jejich úspěšnost.

Kliknutí na tlačítkoAB testZapnout AB testing aktivuje AB testování u dané kampaně. Vypíná se opětovným kliknutím na tlačítko. Prostřednictvím AB testu se nejprve odešlou dvě verze vaší kampaně testovacímu vzorku příjemců (část příjemců obdrží verzi A, druhá část příjemců verzi B) a ta verze, která zaznamená větší úspěšnost, bude pak zaslána na zbytek příjemců v databázi.

Verze se mohou lišit předmětem, odesílatelem i samotným obsahem.

Nastavení AB testu

Nastavení AB testu:

 • Procento příjemců zahrnutých v testovací skupině – nastavte, jak velký má být testovací vzorek příjemců. Neexistuje žádná "ideální" velikost testovacího vzorku příjemců, vždy musíte přihlédnout k aktuální velikosti seznamu příjemců i k aktuálnímu obsahu kampaně. Vždy si propočtěte, jak velký seznam příjemců máte a na kolik příjemců připadně testovací vzorek odejde. Pokud máte např. databázi příjemců se 1000 e-maily a jako testovací vzorek vyberete 40 % adres, bude kampaň v první fázi rozeslána na 400 adres (varianta A bude odeslána na 200 e-mailů, varianta B bude odeslána rovněž na 200 e-mailů) a po vyhodnocení úspěšností testovacích vzorků bude vítězná varianta odeslána na zbytek seznamu příjemců, v tomto případě na 600 e-mailových adres.
 • Čas pro vyhodnocení testovací skupiny před finálním rozesláním – nastavte čas potřebný pro vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých variant. Minimální čas je 10 min, maximální 4 dny. Při nastavování času vždy berte v potaz celkové množství příjemců i kritérium, dle kterého se bude úspěšnost vyhodnocovat (např. pro čtení bude stačit kratší doba než pro vyhodnocení konverzí).
 • Výsledky testovací skupiny vyhodnotit podle:
  • Otevření – která z verzí bude rozeslána ve finálním rozeslání, rozhodne u jednotlivých verzí kampaně počet příjemců, kteří prokazatelně otevřou zprávu.
  • Unikátních kliknutí – která z verzí bude rozeslána ve finálním rozeslání, rozhodne u jednotlivých verzí kampaně počet příjemců, kteří kliknou na odkaz.
  • Poměr kliknutí – poměr mezi otevřenými zprávami a počtem kliknutí rozhodne u jednotlivých verzí o tom, která z verzí bude odeslána ve finálním rozeslání.
  • Konverzní poměr – konverzní poměr u jednotlivých verzí rozhodne o tom, která z verzí bude rozeslána ve finálním rozeslání. Nezapomeňte, že na vašich stránkách musí být implementován konverzní kód, aby bylo možné získat údaje o konverzích. Pro správné vyhodnocení konverzí je nutné nastavit dostatečný čas (doporučen alespoň 1 den) pro vyhodnocení.