PodporaZnalostní báze

Můj účet

Můj účet poskytuje kompletní přehled o vašem účtu.

Můj účet poskytuje kompletní přehled o vašem účtu a umožňuje editaci základního nastavení. Najdete zde kromě jiného celkový počet odeslaných e-mailů, kontaktní a fakturační údaje vaší společnosti a další informace. Kontaktní údaje udržujte aktuální. V případě potřeby změny fakturačního e-mailu zasílejte žádost na helpdesk@mailkit.com.

Můj účet je místem pro:

Můj účet

Správa e-mailových adres

V menu "E-maily" můžete přidávat e-mailové adresy, ze kterých budou odesílány kampaně. E-mailovou adresu je možné přiřadit ke kampani až poté, co bude ověřena a zároveň budou na dané doméně správně nastavené veškeré DNS záznamy (SPF, DKIMy, delegační záznamy a DMARC).

Odesílací adresyNovou odesílací adresu založte kliknutím na tlačítko Přidat adresu a do textového pole vepište e-mailovou adresu, která má být ověřena a název odesilatele, který budete používat. Na uvedenou adresu bude zaslán verifikační e-mail, který v sobě bude obsahovat odkaz pro ověření dané adresy. E-mailová adresa bude verifikována až po kliknutí na tento odkaz. V případě potřeby je možné odeslat verifikační e-mail znovu, a to kliknutím na ikonuOdeslat verifikační e-mail v řádku s nastavovanou adresou pro rozesílky.

 

 

Uživatelské účty

Každý uživatel Mailkitu musí mít svůj vlastní uživatelský přístup. Nového uživatele přidáte kliknutím na tlačítko Přidat uživatele. Při zakládání je nutné vyplnit uživatelské jméno, celé jméno uživatele, jeho e-mailovou adresu (pro zaslání linku pro obnovu hesla v případě, že jej uživatel zapomene), telefonní číslo, heslo a úroveň uživatelského oprávnění.  Dále je možné zaškrtnou pole pro zakrytí osobních údajů –> tento uživatel pak nebude mít přístup k osobním údajům příjemců. 

Uživatelské účty

Založení uživateleV případě verze Agency se na tomto místě zakládají uživatelé, jež budou mít přístup k celému účtu – tedy také k agenturním klientům. Pro jednotlivé uživatele na úrovni agenturního účtu (zaměstnanci agentury) je případně možné přiřadit pouze vybrané klienty agentury, ke kterým bude mít uživatel přístup.

Individuální přístupy ke konkrétním agenturním klientům se zakládají v profilu (přehledu) klienta. Klienti agentury se vždy přihlašují na individuální adrese agenturního rozhraní.

Správa uživatelů dovoluje vytvořit neomezený počet uživatelů a přiřadit jim 4 různé stupně uživatelských oprávnění:

Administrátor

Administrátor účtu má plný přístup ke všem modulům a nastavením. V případě potřeby je možné tuto funkci přiřadit vícero uživatelům.

Editor

Editor může spravovat kampaně, šablony, seznamy příjemců a má přístup k reportům. Nemůže naplánovat a odeslat kampaň. Může pouze odeslat testovací zprávu. Nemá přístup k základnímu nastavení účtu.

Redaktor

Redaktor může spravovat kampaně, šablony, seznamy příjemců a má přístup k reportům. Může naplánovat a odeslat kampaň. Nemá přístup k základnímu nastavení účtu.

Reportér

Reportér má přístup pouze k reportům kampaní. Tento typ uživatele je např. vhodný pro personál marketingu a prodeje. 

Povolené IP adresy

Povolené IP adresy

Pro větší jistotu, že se vám do Mailkit účtu nepřihlásí někdo, kdo nemá, nebo odkud nemá, je možné každému uživateli nastavit, pouze z jakých IP adres se do účtu může přihlásit.

Povolovat IP adresy pro uživatelské účty může pouze uživatel s právy administrátora. 
U každého uživatele je možné kliknout na ikonuPovolená IP adresaa zadat konkrétní IP adresu, nebo celou podsíť.

Povolení pro celou podsíť se zadává jako IP/maska, tedy např. 77.78.106.128/26. Pokud si nebudete jisti správností zápisu IP adresy či celé podsítě, použijte ke kontrole např. http://www.subnet-calculator.com/.

Nastavení přizpůsobení

V nastavení přizpůsobení je možné si vložit logo a upravit nastavení notifikací. Vložené logo se projeví ve všech systémových stránkách ve výchozím vzhledu (stránka odhlášení, přihlášení atp.). Doporučené rozměry nahrávaného loga jsou 380×120 px.

Nastavení přizpůsobení

Info e-mail – jedná se o adresu, jejímž jménem bude probíhat obecná komunikace vašeho účtu a na níž budou zasílány případné notifikace o odhlášení příjemců. Z této adresy budou odesílány např. e-maily pro potvrzení přihlášení do seznamu příjemců nebo potvrzení o odhlášení příjemci, který se odhlásil.

Zasílat notifikace o odhlášení příjemce na e-mail – pokud si přejete dostat e-mail pokaždé, když se některý z vašich příjemců odhlásí, nechte tuto volbu zaškrtnutou.

Zasílat e-mail s potvrzením o odhlášení příjemci – pokud si přejete zasílat příjemci, který se odhlásil, potvrzení o tom, že proběhlo jeho odhlášení, nechte tuto volbu zaškrtnutou.

Historie transakcí

V této části naleznete stručný přehled aktuálně proběhlých transakcí (odeslaných kampaní) ve vašem účtu. Kompletní přehled vám samozřejmě poskytnou detailní reporty.

Historie transakcí

Faktury

Zde naleznete seznam všech vystavených faktur za posledních 12 měsíců včetně jejich podrobností i možnosti si kdykoli fakturu znovu stáhnout v PDF formátu. Ke každé faktuře je možné si stáhnout i detailní seznam transakcí v XLSX nebo CSV formátu.

Faktury

Seznam klientů *Agency

Přidat klientaV případě agenturního účtu je toto místem, kde přidáváte své klienty a zakládáte jim jejich účty. Nový agenturní klient se zakládá přes tlačítko Přidat klienta.

Jako Název klienta vyplňte reálný název subjektu, např. Společnost XYZ s.r.o. (v případě oddělených účtů stejných subjektů pak např. Společnost XYZ s.r.o. - CZ a Společnost XYZ s.r.o. - SK). Tento název se bude projevovat např. v systémových stránkách (odhlašovací stránka), je tedy viditelný. Popis je pak čistě pro vaši orientaci.

 

 

Seznam klientů

Jakmile založíte agenturního klienta, budete se moci do něj přepnout v roletkové liště umístěné v levém menu. Pro nastavení účtu klienta následně pokračujte do menu Profil –> Přehled klienta, kde naleznete správu odesílacích adresuživatelůnastavení přizpůsobení i nastavení subdomény pro odchozí zprávy.

Nastavení agenturního rozhraní

Pokud jste agentura, můžete umožnit svým klientům přístup pouze k jejich vlastním kampaním, seznamům a reportům. V nastavení agenturního rozhraní nastavujete, jak bude tento přístup vypadat a kde bude umístěn.

Nastavení agenturního rozhraní

Agenturní URL: Adresa, kde se uživatelé klienta agentury budou přihlašovat do systému. Adresu je nutné nastavovat vždy společně s Mailkit podporou.
URL uvítacího obrázku: Adresa, kde se nalézá obrázek, který bude zobrazen na přihlašovací stránce do agenturního rozhraní.
CSS URL: Adresa, kde se naléza soubor vlastních CCS stylů pro agenturní rozhraní.
Favicon URL: Adresa, kde se nalézá soubor favicon.
Logo URL: Zde nahrajete logo vaší agentury (v rozměru 480×120 px). Toto logo se bude zobrazovat v aplikaci namísto Mailkit loga.