PodporaZnalostní báze

Šablony e-mailů

Šablony Mailkitu využívají HTML obohacený o sílu dynamického šablonování, které umožňuje automatizovat vaše e-mailové kampaně.

Šablony jsou mimořádně výkonným nástrojem, který řídí design a obsah kampaní a používá k tomu jazyk Template Toolkit. V rámci šablon můžete používat vše od záměnných a proměnných, podmínek, přistupovat k datům a manipulovat s nimi a časem i mnoho dalšího...

Založení šablony

Správa šablon se nalézá v menu Kampaně/Šablony. Novou šablonu je možné přidat manuálně nebo importem ze ZIP složky.

Přidat šablonu

Kliknutím na tlačítko Přidat šablonu se zobrazí okno, ve kterém vyplníte název a popis šablony a účel použití (Inteligentní šablona/Bloky obsahu). V případě, že šablona bude provázána s datovým zdrojem či zdroji, vyberte je z nabídky dostupných datových zdrojů. Vybrat je možné pouze ty datové zdroje, které jsou určené pro šablony. Datový zdroj můžete k šabloně přiřadit i dodatečně, v detailu šablony.

Přidat šablonu

Import šablony

Šablonu je možné založit (nebo přepsat) i tím, že kliknutím na tlačítko Import šablony provedete import všech souborů šablon v ZIP archivu. Součástí importované složky mohou být i obrázky. Ty se pak automaticky uloží do Správce souborů.

Import šablony

Jakmile takto založíte šablonu, můžete se již pustit do jejího upravování a přizpůsobování.

Soubory šablony

Soubory šablony

Nový soubor šablonyKaždá šablona se skládá z hlavního HTML souboru, ale může obsahovat i doplňkové soubory. Ty přidáte kliknutím na tlačítko Nový soubor šablony v konkrétní šabloně.

  • Prázdná šablona – umožňuje přidat prázdný soubor šablony, který může být použit pro include do hlavního souboru šablony, nebo pro microsite.
  • Blok šablony – je určen pro šablony, které používají Styly obsahu.
  • Šablona textové varianty – určen pro čistě textovou variantu obsahu.
  • Šablona AMP varianty – tento soubor je určen pro AMP HTML variantu obsahu e-mailu. Pokud vytvoříte AMP šablonu, musíte pro ni vytvořit odpovídající obsah, protože ten nelze automaticky generovat.

Dále je možné do šablony vložit soubory Šablon uživatelského rozhraní:

  • Potvrzovací stránka – stránka založená na této šabloně bude zobrazena novým příjemců při potvrzení přihlášení do seznamu příjemců.
  • Stránka odhlášení – stránka založená na této šabloně bude zobrazena příjemci, pokud se rozhodne odhlásit ze seznamu příjemců z kampaní používajících tuto šablonu.
  • Šablona e-mailu přihlášení – e-mail založený na této šabloně bude příjemci odeslán v rámci double opt-in procesu. E-mail obsahuje link pro potvrzení přihlášení.
  • Šablona e-mailu odhlášení – e-mail založený na této šabloně bude odeslán příjemci jako potvrzení odhlášení.

Export šablony

Každou šablonu se všemi jejími soubory a obrázky uloženými ve Správci souborů je možné exportovat do ZIP složky. Export šablony provedete kliknutím na tlačítko Export v detailu šablony.

Export šablony