PodporaZnalostní báze

Správa anket

Jak vytvořit ankety a vložit je do e-mailových kampaní...

Pro zpestření a zvýšení efektivity vašich kampaní je zde možnost zahrnutí anket do vašich zpráv. Správa anket se nalézá v hlavním menu Kampaně a v levém menu Ankety.

Založit novou anketu

Po kliknutí na tlačítko Přidat anketu se zobrazí formulář pro vytvoření nové ankety.

Nová anketa

Jméno – název ankety (pouze pro vaši identifikaci)

Popis – specifikace ankety (pouze pro vaši identifikaci)

Otázka ankety – na tuto otázku budou odpovídat příjemci vašich kampaní

Volby – možné odpovědi na anketu. V případě, že jako Druh odpovědi vyberete "Jedna volba – s vlastní odpovědí", do políčka Volba 10 zapište pojmenování vlastního textového pole

Druh odpovědi – jakým způsobem bude možné odpovídat na anketu

Jedna volba – bude možné vybrat pouze jednu z nabízených možností

Jedna volba s vlastní odpovědí – bude možné vybrat pouze jednu z nabízených možností, nebo napsat odpověď vlastní

Více voleb – bude možné vybrat libovolný počet možností

Matice – ke každé volbě bude možné přiřadit číslo na stupnici 1 až 5

Textová odpověď – na otázku ankety bude možné odpovědět pouze vlastními slovy

Minimální a maximální počet odpovědí – u druhu odpovědi na anketu určenou jako Matice nebo jako Více voleb je možné zvolit minimální a maximální počet odpovědí.

Uzavřít anketu – ukončí anketu a již na ní nebude možné odpovídat

Zobrazit výsledky – při zaškrtnutí budou po odhlasování příjemcem ankety zobrazovány aktuální výsledky

 

Seznam anket

Vytvořená anketa se zobrazí v seznamu anket.

Seznam anket

  • v závorce za názvem ankety se nalézá její identifikační číslo, které je potřebné znát pro vložení ankety do kampaně v HTML kódu
  • kliknutí na název ankety zobrazí její detaily
  • tlačítko Reporty zobrazí výsledky ankety
  • tlačítko Upravit umožní editaci ankety
  • tlačítko Smazat odstraní anketu
  • ikonkaznačí, že anketa byla již uzavřena a již na ní není možné odpovídat

Jak vložit anketu do kampaně

Samotný formulář ankety nelze vložit přímo do těla kampaně a to z důvodu, že e-maily nepodporují formuláře. Do e-mailové kampaně se tak vkládá pouze odkaz, který vede na web.

Odkaz na anketu do kampaně je možné vložit třemi způsoby:

  1. V editoru kampaně se použije tlačítko Mailkit značky, kde se vybere požadovaná anketa.
  2. Do editoru se napíše tag [POLL XX], kde XX je ID ankety. Pokud chceme vložit více anket najednou, oddělíme je čárkou - např. [POLL 81,82,103,58]

Jakým způsobem probíhá hlasování na anketu

Příjemce e-mailové kampaně, do které byl vložen odkaz na anketu, klikne na daný odkaz a anketa mu bude zobrazena v internetovém prohlížeči. Je to z toho důvodu, že e-mailoví klienti nepodporují formuláře. Hlasování na anketu probíhá tedy vždy na webu. Pokud je v nastavení ankety zaškrtnuto, že se po odhlasování mají zobrazit průběžné výsledky, bude po odhlasování příjemci zobrazen graf s odpověďmi. V opačném případě se po odhlasování zobrazí pouze poděkování za účast v anketě.

Reporty anket

Výsledky anket zobrazíte buď kliknutím na tlačítko Reporty v Seznamu anket, nebo přes hlavní menu Reporty / levé menu ankety. V reportech uvidíte nejen hromadné výsledky, ale i konkrétní odpovědi konkrétních příjemců.