Video v e-mailu

10 May, 2021

Patrně jste se již někdy zabývali otázkou, zda je možné do e-mailu vložit video. My tuto otázku slýcháme také, a proto bychom rádi v tomto článku vysvětlili možnosti, které máme, když chceme video v naší e-mailové komunikaci použít.

Video v e-mailu
Nejprve bychom se měli zamyslet nad tím, zda bychom video vůbec měli použít. Velké množství marketingových průzkumů říká, že drtivá většina (někdy až 90 %) respondentů upřednostňuje vizuální a interaktivní obsah před statickou textovou formou.

Video může mít vliv na to, kolik pozornosti uživatelé věnují vašemu e-mailu:

  • použití slova “video” v předmětu zprávy může zvýšit open-rate
  • náhled videa v e-mailu může zvýšit množství prokliků
  • video je dokonce spojováno s nižším počtem odhlášení

Tohle všechno zní skvěle, ale měli bychom se také ptát: Co je účelem videa? Zvýšení počtu prokliků v e-mailu opravdu není to, co by člověku jako první vytanulo na mysli.

Videem můžeme:

  • ukázat, jak fungují naše produkty nebo služby
  • dát tvář a hlas naší značce
  • překvapit a potěšit naše uživatele

Jaký je účel vašich e-mailů? Pokud je to pouze vylepšení vztahu uživatele k vaší značce, video vám může výrazně pomoci. Musíte se ovšem ujistit, že obsah videa je pro uživatele relevantní, že je to něco, o co budou mít zájem. Také je dobré zauvažovat nad tím, zda dává video smysl vzhledem k dosavadnímu formátu vašich sdělení.

Zkrátka nepřidávejte video samoúčelně, ale pouze když víte, že má dobrý obsah a že vaše uživatele bude zajímat.

Videa v e-mailových klientech

Podpora videa v klientech je bohužel poněkud omezená. HTML5 podporuje formáty MP4, OGG a WEBM, Apple ovšem z licenčních důvodů nepodporuje OGG a WEBM, z toho důvodu tedy doporučujeme používat pouze MP4.

Tato tabulka nám dává stručný přehled nejběžnějších klientů:

Desktopové aplikace Webmaily Mobilní aplikace
Outlook 2000-2003 ✘ Gmail ✘ iOS Mail
Outlook 2007-2019 ✘ G Suite ✘ Gmail ✘
Outlook pro Mac * Yahoo ✘ Gmail IMAP ✘
Apple Mail  AOL ✘ Samsung Mail 
Windows 10 Mail ✘ Outlook.com ✘ Outlook ✘
Office365 ✘ Office365 ✘ Yahoo ✘
Thunderbird  Comcast ✘ AOL ✘
  Orange.fr ✘ Email.cz ✘
  SFR.fr ✘ Centrum.cz ✘
  Seznam.cz ✘ Web.de ✘
  Centrum.cz ✘ Gmx.de ✘
  Web.de ✘ Mail.ru ✘
  Gmx.de ✘  
  Mail.ru ✘  

* částečná podpora

Vezměte v úvahu velikost videa a hosting

Oba tyto faktory značně ovlivňují celkový dojem, který uživatel bude z e-mailu mít. Co se velikosti týče, doporučujeme ne více než 1 MB, a to jak kvůli nahrávacímu času, tak kvůli mobilním datům uživatele (většina e-mailů je dnes zobrazena na telefonech).

Ohledně hostingu je nutné mít na paměti, že videa z YouTube nebo jiných podobných služeb nebudou fungovat, v přehrávači lze spustit jen video soubor. Video musíte hostovat sami –  a poskytnout přímý link na hostovaný soubor, což může způsobit problém, pokud byste chtěli trackovat, kolikrát bylo video shlédnuto. Kliknutí spuštění v přehrávači není odkaz, nelze jej tedy trackovat např. UTM parametry.

Vložit, či nevložit?

Kvůli omezené podpoře v klientech a limitům videa samotného, doporučujeme použít vložené video spíše jako progresivní vylepšení, a pouze tehdy, je-li dostatečně malé. v ostatních případech, kdy chcete využít video, doporučujeme statický náhled s přehrávacím tlačítkem, který povede třeba na YouTube. Další možností je tzv. faux video, což je animovaný GIF ve smyčce, který se bude přehrávat, pokud na něm uživatel bude mít kurzor. Tyto způsoby mají tu výhodu, že mají mnohem širší podporu v klientech.

Jak vložit video

Máte tedy video, víte o limitacích použití vloženého videa v e-mailu, a teď už jen potřebujete vědět, jak na to.

1. Optimalizujte a umístěte video na hosting

Ujistěte se, že video má méně než 1 MB a že je přístupné na hostingu, k videu budete přistupovat přes src atribut ve video tagu.

2. Vytvořte náhledový obrázek a umístěte jej na hosting

Uživatel uvidí náhledový obrázek během stahování videa. Obvykle je to statický obrázek, na kterém je tlačítko přehrávání, aby uživateli bylo jasné, že jde o video.

3. Přidejte HTML video tag

Video tag má několik důležitých atributů:

  • src: vložte URL videa na hostingu
  • poster: vložte URL náhledového obrázku na hostingu
  • width a height: zadejte šířku a výšku videa v px
  • controls: zobrazí ovládání videa v klientech, které ovládání podporují

Obsah, který je mezi počátečním a ukončovacím video tagem, je tzv. fallback, tedy to, co se zobrazí, pokud klient vložená videa nepodporuje. Sem doporučujeme vložit náhled s odkazem na video, aby jej viděli i uživatelé, kteří jej nemohou přehrát přímo ve schránce.

Příklad video tagu v e-mailu:

<video width="600" height="300" controls poster="https://www.mailkit.com/video/nahled_600x300.jpg" src="https://www.mailkit.com/video/video_600x300.mp4" >
     <!-- zde je fallback -->
     
<a href="https://vimeo.com/mailkit" >
        <img src="https://www.mailkit.com/video/nahled_600x300.jpg" width="600" height="300" />
     </a>
</video>


Závěrem

V posledních pár letech byly k videu v e-mailu upírány velké naděje, které se bohužel ne zcela naplnily kvůli omezené podpoře v klientech. Samozřejmě vás tímto od používání videa nechceme odradit, právě naopak, jen pokud jej použijete, ujistěte se, že máte dobře udělaný fallback.

Převzato z Litmus