PodporaAPI dokumentace

mailkit.email.unsubscribe

Funkce mailkit.email.unsubscribe odhlásí příjemce.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.email.unsubscribe</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>email_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_send_message</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <boolean>send_optout</boolean>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
   <struct>
    <member>
    <name>timeout</name>
    <value>
     <boolean>1</boolean>
    </value>
    </member>
    <member>
    <name>timeout_days</name>
    <value>
     <int>60</int>
    </value>
    </member>
   </struct>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>
		

JSON

{ 
  "function":"mailkit.email.unsubscribe",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
   "send_optout":"FALSE",
   "email":"email@example.eu",
   "ID_email":null,
   "ID_send_message":"",
   "timeout":"true",
   "timeout_days":"60"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_email * = ID e-mailu, který má být odhlášen. Pro XML volání může obsahovat buď konkrétní ID e-mailu, nebo e-mailovou adresu. Pokud chcete odhlásit telefonní číslo, je potřeba jej zadat v mezinárodním formátu bez mezer (např. +420XXXXXXXXX)
email * = e-mailová adresa/telefonní číslo v mezinárodním formátu bez mezer (např. +420XXXXXXXXX), která/é má být odhlášena/o. Pouze pro JSON.
V JSON volání musí být použity oba parametry - email i ID_email, ale jeden z nich může mít nulovou hodnotu.
ID_send_message = ID konkrétní rozesílky. Volitelný parametr. Při jeho použití bude odhlášení příjemce zaznamenáno právě k dané rozesílce.
send_optout = může nabývat hodnot TRUE / FALSE

 • TRUE = příjemci bude zaslán e-mail s potvrzením o odhlášení (výchozí hodnota)
 • FALSE = příjemci nebude zaslán e-mail s potvrzením o odhlášení

timeout = aktivování dočasného odhlášení (pozastavení odběru zpráv). Může nabývat hodnot TRUE / FALSE.
timeout_days = počet dní do timeoutu dočasného odhlášení, tzn. za kolik dní příjemce bude moci opět dostávat zprávy. Může nabývat hodnot 14 až 90.
* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <i4>282837490</i4>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

{
  "error_status": "0",
  "ID_email": "123456789",
  "status": "1"
}

Hodnoty

XML response vrací pouze ID odhlášeného e-mailu nebo e-mailovou adresu/telefonní číslo (to v případě, že se odhlašovaný e-mail v účtu nevyskytoval).

JSON response vrací:
ID_email – ID odhlášeného e-mailu nebo e-mailová adresa/telefonní číslo (to v případě, že se odhlašovaný e-mail v účtu nevyskytoval)
error_status – kód návratové chyby
status1 (příjemce úspěšně odhlášen), 2 (příjemce již byl odhlášen)

Příklad neúspěšného volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <string>Invalid ID_email or email</string>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

{ 
  "error_status":1,
  "error":"Missing ID_email or email"
}

Hodnoty

Invalid ID_email or email = e-mailová adresa/telefonní číslo má špatný formát / ID email pro daný účet neexistuje