PodporaAPI dokumentace

mailkit.email.getstatus.history

Funkce mailkit.email.getstatus.history vrací dostupnou historii příjemce za poslední rok.

Ukázka volání API

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.email.getstatus.history</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <struct>
     <member>
      <name>email</name>
      <value>
       <string>example@example.cz</string>
      </value>
     </member>
     <member>
      <name>ID_email</name>
      <value>
       <i4>123456789</i4>
      </value>
     </member>
    </struct>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "function":"mailkit.email.getstatus.history",
  "parameters":{ 
   "email":"email",
   "ID_email":"ID_email"
  }
}

Construct

{
  'id' => $client_id,
  'md5' => $client_md5,
  'function' => 'mailkit.email.getstatus.history',
  'parameters' =>{
   'ID_email' => $ID_email,
   'email' => $email,
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_email ** = ID e-mailu (vrací funkce mailkit.mailinglist.adduser)
email ** = e-mailová adresa. V případě, že se adresa nalézá ve více seznamech příjemců, bude vrácena historie ze všech seznamů.

* povinný parametr
** email nebo email_id musí být vždy vyplněn

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>PREVIEW</name>
         <value>
          <string>https://u.mailkit.eu/XXXXXXX</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DATE_SEND</name>
         <value>
          <string>2015-04-08 12:38:36</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_MESSAGE</name>
         <value>
          <i4>123456789</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_SEND</name>
         <value>
          <i4>123456789</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_SEND_MESSAGE</name>
         <value>
          <i4>123456789</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_USER_LIST</name>
          <value>
           <string>123456789</string>
          </value>
        </member>
        <member>
         <name>MESSAGE_NAME</name>
         <value>
          <string>Název kampaně</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>SUBJECT</name>
         <value>
          <string>předmět zprávy</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>EMAIL_FROM</name>
         <value>
          <string>odesilatel@example.cz</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>NAME_FROM</name>
         <value>
          <string>Odesilatel</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TYPE_MESSAGE</name>
         <value>
          <string>email</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>READ_COUNT</name>
         <value>
          <i4>4</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CLICK_COUNT</name>
         <value>
          <i4>2</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>RESPONSE_DATA</name>
         <value>
          <array>
           <data>
            <value>
             <struct>
              <member>
               <name>TYPE</name>
               <value>
                <string>click</string>
               </value>
              </member>
              <member>
               <name>DATE</name>
               <value>
                <string>2015-12-21 13:29:46</string>
               </value>
              </member>
              <member>
               <name>URL</name>
               <value>
                <string>http://www...</string>
               </value>
              </member>
              <member>
               <name>ID_URL</name>
               <value>
                <i4>123456</i4>
               </value>
              </member>
              <member>
               <name>REGION</name>
               <value>
                <string></string>
               </value>
              </member>
              <member>
               <name>REGION_CODE</name>
               <value>
                <string></string>
               </value>
              </member>
              <member>
               <name>CITY</name>
               <value>
                <string></string>
               </value>
              </member>
              <member>
               <name>BROWSER</name>
               <value>
                <string>Chrome</string>
               </value>
              </member>
              <member>
               <name>OS</name>
               <value>
                <string>Windows</string>
               </value>
              </member>
             </struct>
            </value>
           </data>
          </array>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

[
{ 
  "MESSAGE_NAME":"Název kampaně",
  "ID_MESSAGE":"123456",
  "SUBJECT":"Předmět kampaně",
  "PREVIEW":"https://u.mailkit.eu/XXXXX",
  "READ_COUNT":"2",
  "ID_EMAIL":"123456789",
  "ID_SEND":"123456789",
  "DATE_SEND":"2015-06-10 13:29:05",
  "EMAIL_FROM":"example@example.cz",
  "CLICK_COUNT":"1",
  "ID_SEND_MESSAGE":"123456789",
  "NAME_FROM":"Odesilatel",
  "ID_USER_LIST":"123456",
  "TYPE_MESSAGE":"email",
  "RESPONSE_DATA":[ 
   { 
     "URL":"http://www.example.cz",
     "COUNTRY":"country",
     "REGION_CODE":"rc",
     "CITY":"city",
     "DATE":"2015-06-10 13:30:27",
     "ID_URL":"123456",
     "TYPE":"click",
     "BROWSER":"Chrome",
     "OS":"Windows",
     "REGION":"region"
   }
  ]
}
]

Hodnoty

PREVIEW = náhled odeslané zprávy
DATE_SEND = datum odeslání
ID_MESSAGE = ID kampaně
ID_SEND = ID rozesílky
ID_SEND_MESSAGE = ID odeslané zprávy
MESSAGE_NAME = název kampaně
SUBJECT = předmět kampaně
EMAIL_FROM = odesílatel kampaně
NAME_FROM = jméno odesílatele
TYPE_MESSAGE = typ zprávy (email X sms)
READ_COUNT = počet čtení
CLICK_COUNT = počet kliknutí
RESPONSE_DATA = reakce příjemce a získaná data:

 • TYPE = typ reakce (read = čtení, click = kliknutí, conversion = konverze, unsubscribe = odhlášení, spam_report = spam report, print = tisk, forward = přeposlání, share = sdílení, polls = hlasování na anketu, polls_click = kliknutí na odkaz na anketu v e-mailu)
 • DATE = datum reakce
 • URL = url adresa (pouze v případě zaznamenaného kliknutí)
 • ID_URL = ID url adresy (pouze v případě zaznamenaného kliknutí)
 • REGION = zjištěný region
 • REGION_CODE = kód zjištěného regionu
 • CITY = zjištěné město
 • BROWSER = zjištěný prohlížeč
 • OS = zjištěný operační systém

Ukázka odpovědi na neúspěšné volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <struct>
     <member>
      <name>data</name>
      <value>
       <string>Invalid ID_email</string>
      </value>
     </member>
    </struct>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

{ 
  "error_status":"1",
  "error":"Invalid email"
}

Důvod chyby

Invalid ID_email = neplatné ID e-mailu
Invalid email = neplatný e-mail