PodporaAPI dokumentace

mailkit.report.message.recipients

Funkce mailkit.report.message.recipients vrací podrobnosti o příjemcích konkrétní rozesílky.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.report.message.recipients</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_send</int>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "function":"mailkit.report.message.recipients",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
   "ID_send":"ID_send"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace / Nastavení API.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace / Nastavení API.
ID_send * = ID rozesílky

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
  <value>
   <array>
    <data>
     <value>
      <struct>
       <member>
        <name>DATE</name>
        <value>
         <string>yyyy-mm-dd hh:mm:ss</string>
        </value>
       </member>
       <member>
        <name>ID_SEND_MESSAGE</name>
        <value>
         <i4>123456789</i4>
        </value>
       </member>
       <member>
        <name>EMAIL</name>
        <value>
         <string>example@example.cz</string>
        </value>
       </member>
       <member>
       <member>
        <name>STATUS</name>
        <value>
         <string>sent</string>
        </value>
       </member>
       <member>
        <name>AB_VERSION</name>
        <value>
         <string></string>
        </value>
       </member>
       <member>
        <name>ID_EMAIL</name>
        <value>
         <i4>123456789</i4>
        </value>
       </member>
       <member>
        <name>READ_COUNT</name>
        <value>
         <i4>3</i4>
        </value>
       </member>
       <member>
        <name>CLICK_COUNT</name>
        <value>
         <i4>0</i4>
        </value>
       </member>
      </struct>
     </value>
    </data>
   </array>
  </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

[ 
  { 
   "DATE":"RRRR-MM-DD HH:MM:SS",
   "READ_COUNT":"2",
   "STATUS":"sent",
   "ID_EMAIL":"123456789",
   "EMAIL":"example@example.cz",
   "CLICK_COUNT":"2",
   "ID_SEND_MESSAGE":"123456798",
   "AB_VERSION":""
  }
]

Hodnoty

DATE = datum odeslání zprávy. Ve formátu yyyy-mm-dd hh:mm:ss
ID_SEND_MESSAGE = ID odeslané zprávy (individuální údaj pro každého příjemce)
EMAIL = e-mailová adresa příjemce
ID_EMAIL = ID e-mailové adresy příjemce
STATUS = stav doručení zprávy

 • sent = doručeno
 • failed = nedoručeno
 • wait_ab = čeká na vyhodnocení A/B testu

AB_VERSION = verze kampaně, která byla příjemci doručena v případě, že byl použitý A/B test kampaně. Nabývá hodnot A nebo B. V případě, že A/B test nebyl použit, je pole prázdné.
READ_COUNT = počet čtení. Nabývá hodnot 0 až x
CLICK_COUNT = počet kliknutí. Nabývá hodnot 0 až x