PodporaAPI dokumentace

mailkit.mailinglist.import

Funkce mailkit.mailinglist.import umožňuje hromadně importovat příjemce do seznamu.

Tato API funkce však není primárně určena k plnění seznamu příjemců, ale jako nástroj pro hromadné aktualizace. Pro synchronizaci s informačními systémy doporučujeme využívat datové zdroje, které umožňují jednodušší a flexibilnější implementaci, která je časově méně náročná na realizaci.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.mailinglist.import</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_user_list</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>first_name</name>
         <value>
          <string>Jméno</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>last_name</name>
         <value>
          <string>Příjmení</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>email</name>
         <value>
          <string>mail@mail.cz</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>status</name>
         <value>
          <string>enabled</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>company</name>
         <value>
          <string>firma</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>prefix</name>
         <value>
          <string>titul</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>vocative</name>
         <value>
          <string>oslovení</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>reply_to</name>
         <value>
          <string>mail@mail.cz</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>nick_name</name>
         <value>
          <string>přezdívka</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>gender</name>
         <value>
          <string>pohlaví</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>phone</name>
         <value>
          <string>12345</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>mobile</name>
         <value>
          <string>12345</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>fax</name>
         <value>
          <string>12345</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>street</name>
         <value>
          <string>adresa</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>city</name>
         <value>
          <string>město</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>state</name>
         <value>
          <string>země</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>country</name>
         <value>
          <string>kraj</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>zip</name>
         <value>
          <string>PSČ</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom1</name>
         <value>
          <string>vlastní pole č. 1</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>customX</name>
         <value>
          <string>vlastní pole č. X</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
			<value>
       <struct>
        <member>
         <name>status</name>
         <value>
          <string>unknown</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>email</name>
         <value>
          <string>mail2@mail.cz</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>
		

JSON

{ 
  "function":"mailkit.mailinglist.import",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
   "ID_user_list":ID_user_list,
   "recipients":[ 
     { 
      "street":"stret",
      "custom16":"custom16",
      "nick_name":"nick_name",
      "custom3":"custom3",
      "state":"state",
      "email":"email",
      "custom17":"custom17",
      "custom20":"custom20",
      "vocative":"vocative",
      "custom19":"custom19",
      "custom12":"custom12",
      "custom1":"custom1",
      "custom22":"custom22",
      "zip":"zip",
      "custom2":"custom2",
      "custom23":"custom23",
      "custom18":"custom18",
      "custom13":"custom13",
      "custom25":"custom25",
      "status":"status",
      "mobile":"mobile",
      "last_name":"last_name",
      "custom6":"custom6",
      "city":"city",
      "fax":"fax",
      "custom5":"custom5",
      "company":"company",
      "gender":"m",
      "country":"country",
      "custom24":"custom24",
      "custom4":"custom4",
      "custom9":"custom9",
      "custom15":"custom15",
      "custom10":"custom10",
      "phone":"phone",
      "custom11":"custom11",
      "custom21":"custom21",
      "custom7":"custom7",
      "custom14":"custom14",
      "reply_to":"email20@example.eu",
      "custom8":"custom8",
      "first_name":"first_name",
      "prefix":"prefix"
     },
     { 
      "street":"stret",
      "custom16":"custom16",
      "nick_name":"nick_name",
      "custom3":"custom3",
      "state":"state",
      "email":"email",
      "custom17":"custom17",
      "custom20":"custom20",
      "vocative":"vocative",
      "custom19":"custom19",
      "custom12":"custom12",
      "custom1":"custom1",
      "custom22":"custom22",
      "zip":"zip",
      "custom2":"custom2",
      "custom23":"custom23",
      "custom18":"custom18",
      "custom13":"custom13",
      "custom25":"custom25",
      "status":"status",
      "mobile":"mobile",
      "last_name":"last_name",
      "custom6":"custom6",
      "city":"city",
      "fax":"fax",
      "custom5":"custom5",
      "company":"company",
      "gender":"m",
      "country":"country",
      "custom24":"custom24",
      "custom4":"custom4",
      "custom9":"custom9",
      "custom15":"custom15",
      "custom10":"custom10",
      "phone":"phone",
      "custom11":"custom11",
      "custom21":"custom21",
      "custom7":"custom7",
      "custom14":"custom14",
      "reply_to":"email20@example.eu",
      "custom8":"custom8",
      "first_name":"first_name",
      "prefix":"prefix"
     }
   ]
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_user_list * = ID seznamu příjemců
first_name = jméno příjemce
last_name = příjmení příjemce
email * = e-mailová adresa příjemce
status = status příjemce
company = firma příjemce
prefix = titul příjemce
vocative = oslovení příjemce
reply_to = e-mailová adresa pro odpověď příjemce
nick_name = přezdívka příjemce
gender = pohlaví příjemce příjemce. Může nabývat hodnot male/female; m/f; muz/zena; M/F
phone = telefon příjemce
mobile = mobil příjemce
fax = fax příjemce
street = adresa (ulice) příjemce
city = město příjemce
state = země příjemce
country = kraj příjemce
zip = PSČ příjemce
custom1 = vlastní pole příjemce č. 1. Celkový počet vlastních polí je 25.

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
  <params>
    <param>
      <value>
        <string>w/x/y/z</string>
      </value>
    </param>
  </params>
</methodResponse>
		

JSON

{
  "invalid_emails": [],
  "count_new": "10",
  "error_status": 0,
  "count_bad": "0",
  "count_all": "20",
  "count_updated": "10"
}

Hodnoty pro XML

 • w = celkový počet importovaných adres
 • x = počet nově vložených adres
 • y = počet aktualizovaných adres
 • z = počet neplatných adres

Hodnoty pro JSON

invalid_emails = neplatné adresy
count_new = nové adresy
error_status = chybový stav
count_bad = počet neplatných adres
count_all = celkový počet adres
count_updated = počet aktualizovaných adres

Příklad neúspěšného volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
  <params>
    <param>
      <value>
        <string>Wrong ID_mailing_list</string>
      </value>
    </param>
  </params>
</methodResponse>
		

JSON

{
  "error_status": 1,
  "error": "Invalid ID_user_list"
}

Hodnoty

Wrong ID_mailing_list = vloženo špatné nebo neexistující ID seznamu příjemců (pro XML)
​​​​​​​Invalid ID_user_list = neplatné ID seznamu příjemců (pro JSON)
Missing ID_user_list = chybí ID seznamu příjemců (pro JSON)