PodporaAPI dokumentace

mailkit.report.message.links

Funkce mailkit.report.message.links vrací report úspěšnosti jednotlivých odkazů konkrétní rozesílky.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.report.message.links</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_send</int>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "function":"mailkit.report.message.links",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
    "ID_send":"ID_send"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_send * = ID rozesílky

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>URL</name>
         <value>
          <string>http://www.sampleurl.site</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_URL</name>
         <value>
          <i4>1234567</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TITLE</name>
         <value>
          <string>Lorem ipsum lips</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TITLE_SHORT</name>
         <value>
          <string>Lorem ipsum</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>VISIT</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CLICK</name>
         <value>
          <i4>2</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CONVERSION</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>AB_VERSION</name>
         <value>
          <i4></i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ANCHOR</name>
         <value>
          <i4>drinks 2.jpg</i4>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

[
 {
  "TITLE": "Lorem ipsum",
  "TITLE_SHORT": "Lorem ipsum lips",
  "ANCHOR": "drinks 2.jpg",
  "URL": "http://www.sampleurl.site/",
  "ID_URL": 123456,
  "AB_VERSION": "",
  "CLICK": 2,
  "VISIT": 1,
  "CONVERSION": 1
 }
]

Hodnoty

URL = cílová url adresa odkazu
ID_URL = ID cílové url adresy
TITLE = název odkazu
TITLE_SHORT = zkrácený název odkazu
VISIT = počet návštěv (unikátní kliknutí)
CLICK = počet kliknutí
CONVERSION = počet konverzí
AB_VERSION = verze kampaně v AB testu
ANCHOR = umístění odkazu (název obrázku, či text, na kterém byl umístěn odkaz)

Tento vzorek ukazuje pouze zkrácenou část odpovědi. Kompletní odpověď by obsahovala data pro všechny odkazy v kampani, které zaznamenaly kliknutí.