PodporaAPI dokumentace

mailkit.report.message.bounces

Funkce mailkit.report.message.bounces vráti seznam nedoručených e-mailů z konkrétní rozesílky kampaně.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.report.message.bounces</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <i4>ID_send</i4>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "function":"mailkit.report.message.bounces",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
    "ID_send":"123456"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_send * = ID rozesílky

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>EMAIL</name>
         <value>
          <string>mail@mail.com</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_EMAIL</name>
         <value>
          <int>49872054</int>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_USER_LIST</name>
         <value>
          <int>123</int>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_SEND_MESSAGE</name>
         <value>
          <int>1234567890</int>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DATE</name>
         <value>
          <string>2014-12-23 12:36:02</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>STATUS</name>
         <value>
          <string>4.4.2</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>EMAIL_STATUS</name>
         <value>
          <string>temporary/permanent</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>BOUNCE_CAT</name>
         <value>
          <string>bad-mailbox</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>REASON</name>
         <value>
          <string>Bad Mailbox</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

[
 {
  "ID_SEND_MESSAGE": "123456789",
  "ID_USER_LIST": "12345",
  "DATE": "RRRR-MM-DD HH:MM:SS",
  "STATUS": "4.4.1",
  "ID_EMAIL": "1234567890",
  "EMAIL": "adresa1@nejakadomena.cz",
  "EMAIL_STATUS": "temporary",
  "BOUNCE_CAT": "full-mailbox",
  "REASON": "Full Mailbox"
 },
 {
  "ID_SEND_MESSAGE": "123456790",
  "ID_USER_LIST": "12345",
  "DATE": "RRRR-MM-DD HH:MM:SS",
  "STATUS": "5.1.1",
  "ID_EMAIL": "1234567891",
  "EMAIL": "adresa2@nejakadomena.cz",
  "EMAIL_STATUS": "permanent",
  "BOUNCE_CAT": "bad-mailbox",
  "REASON": "Bad Mailbox"
 }
]

Hodnoty

EMAIL = e-mailová adresa příjemce
ID_EMAIL = ID e-mailové adresy příjemce
ID_USER_LIST = ID seznamu příjemců, kde je daný příjemce umístěn
ID_SEND_MESSAGE = ID odeslané zprávy (individuální údaj pro každého příjemce)
DATE = datum vrácené chybové odpovědi
STATUS = číselný status důvodu nedoručení
EMAIL_STATUS = stav příjemce. Může nabývat hodnot:

 • enabled (stav aktivní)
 • unknown (stav neznámý)
 • temporary (stav dočasně nedostupný)
 • permanent (stav trvale nedostupný)
 • unsubscribe (stav odhlášený)

BOUNCE_CAT = kategorizace důvodu nedoručení
REASON = důvod nedoručení