PodporaAPI dokumentace

mailkit.profile.emails.list

Funkce mailkit.profile.emails.list vrací seznam odesílacích adres na daném účtu.

Ukázka volání API

XML-RPC

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.profile.emails.list</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>
		

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
​​​​​​​client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>NAME</name>
         <value>
          <string>Jméno odesílatele</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_ALLOW_EMAIL</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>STATUS</name>
         <value>
          <string>active</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>EMAIL</name>
         <value>
          <string>example@example.cz</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>SPF</name>
         <value>
          <string>TRUE</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

Hodnoty

NAME = jméno odesílací adresy (jméno odesílatele)

ID_ALLOW_EMAIL = ID odesílacího e-mailu

STATUS = stav odesílací adresy. Hodnota active = adresa může být použita pro rozesílání.

EMAIL = odesílací e-mailová adresa

SPF = stav SPF záznamů. Hodnota TRUE = adresa může být použita pro rozesílání.