PodporaAPI dokumentace

mailkit.sendsms

Odeslání sms kampaně.

XML-RPC žádost musí být vydána ve formátu uvedeném níže.

UPOZORNĚNÍ: Formát zasílaných dat musí být v Base 64.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.sendsms</methodName>
 <params>
  <param>
  <value>
   <int>client_id</int>
  </value>
  </param>
  <param>
  <value>
   <string>client_md5</string>
  </value>
  </param>
  <param>
  <value>
   <struct>
    <member>
     <name>ID_message</name>
     <value>
      <i4>123456</i4>
     </value>
    </member>
    <member>
     <name>ID_user_list</name>
     <value>
      <i4>123456</i4>
     </value>
    </member>
    <member>
     <name>use_utf</name>
     <value>
      <string>FALSE</string>
     </value>
    </member>
    <member>
     <name>allow_split</name>
     <value>
      <string>FALSE</string>
     </value>
    </member>
    <member>
     <name>source</name>
     <value>
      <string>Odesilatel</string>
     </value>
    </member>
   </struct>
  </value>
  </param>
  
------- komu -------
  
  <param>
  <value>
   <struct>
    <member>
     <name>mobile</name>
     <value>
      <i4>+420778535877</i4>
     </value>
    </member>	 
    <member>
     <name>email</name>
     <value>
      <string>mail@example.com</string>
     </value>
    </member>
		<member>
     <name>first_name</name>
     <value>
      <string>Jméno</string>
     </value>
    </member>
    <member>
      <name>gender</name>
      <value>
       <string>F</string>
      </value>
    </member>
    <member>
     <name>custom1</name>
     <value>
      <i4>123</i4>
     </value>
    </member>
    <member>
     <name>custom2</name>
     <value>
       <string>vlastní pole</string>
     </value>
    </member>
   </struct>
  </value>
  </param>
  
------- co -------
  
  <param>
  <value>
  <struct>
  <member>
   <name>sms_data</name>
   <value>
    <string>obsah sms v base64</string>
   </value>
  </member>
  <member>
   <name>content</name>
   <value>
    <struct>
     <member>
      <name>VAR1</name>
      <value>
       <string>data v base64</string>
      </value>
     </member>
     <member>
      <name>VAR2</name>
      <value>
       <string>data v base64</string>
      </value>
     </member>
     <member>
      <name>VAR_GROUP</name>
      <value>
       <array>
        <data>
         <value>
          <struct>
           <member>
            <name>VAR1a</name>
            <value>
             <string>data v base64</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>VAR1b</name>
            <value>
             <string>data v base64</string>
            </value>
           </member>
          </struct>
         </value>
         <value>
          <struct>
           <member>
            <name>VAR2a</name>
            <value>
             <string>data v base64</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>VAR2b</name>
            <value>
             <string>data v base64</string>
            </value>
           </member>
          </struct>
         </value>
        </data>
       </array>
      </value>
     </member>
    </struct>
   </value>
  </member>
  </struct>
  </value>
  </param>
 
--------------
 
 </params>
</methodCall>

JSON

{
  "function": "mailkit.sendsms",
  "id": "client_id",
  "md5": "client_md5",
  "parameters": {
    "campaign": {
      "ID_message": 12346,
      "ID_user_list": 123456,
      "use_utf": false,
      "allow_split": false,
      "source": "SenderName"
    },
    "recipient": {
      "email":"",
      "mobile":"+420777744440",
      "first_name":"John",
      "last_name": "Doe",
      "gender": "m",
      "custom1": "custom field",
      "custom2": "custom field"
    },
    "content": {
      "sms_data": "base64 encoded content",
      "content": {
        "var1": "base64 encoded data",
        "var2": "base64 encoded data"
      }
    }
  }
}

Strukturované

my $result = $server->call(
'mailkit.sendsms',
$cid,
$md5,
{
'ID_user_list' => $ID_user_list,
'ID_message'  => $ID_message,
'use_utf'   => 'TRUE',
'allow_split'	=> 'FALSE'
'source'	=> 'Odesilatel',
},
{
'email'    => $email,
'mobile'    => $mobile,
'custom1'   => 1,
'custom2'   => 2,
'custom3'   => 3,
},
{
'sms_data'   => encode_base64("vlastni obsah sms"),
'content',
{
'company_rpc',encode_base64('Mailkit'),
'name_rpc',encode_base64('nejaky nazev'),
'test_url',encode_base64('http://www.example.cz'),
},
},
);

Hodnoty

client_id * = API ID – naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód – naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

ID_message * = ID SMS kampaně
ID_user_list * = ID seznamu příjemců​​​​​​​
use_utf  = diakritika v SMS. Může nabývat hodnot:

 • FALSE (defaultní stav) = převést diakritiku na ASCII (v SMS se nebude vyskytovat diakritika)
 • TRUE = SMS může obsahovat diakritiku (u zpráv s diakritikou se do jedné SMS vejde pouze cca 70 znaků)

allow_split  = umožnit rozdělení SMS do více částí (max. 6). Může nabývat hodnot:

 • FALSE (defaultní stav) = SMS nebude rozdělena do více částí
 • TRUE = SMS delší než 160 znaků smí být rozdělena do více částí

source = název odesílatele. Nepovinné pole. Tento název se zobrazí příjemci jako odesílatel zprávy. Název musí být předem schválený.​​​​​​​
mobile * = mobilní telefonní číslo příjemce v mezinárodním tvaru (+420XXXYYYXXX)​​​​​​​
email = e-mailová adresa příjemce. Údaj není povinný – ale v případě jeho nevyplnění bude systémem doplněn příjemci e-mail ve tvaru +420XXXYYYXXX@mailkit.mobile.

Mějte na paměti, že výchozím údajem každého příjemce je vždy pouze jeho e-mailová adresa. Proto, pokud bude poprvé do systému vloženo pouze mobilní číslo příjemce a podruhé bude s mobilním číslem vložen i jeho e-mail, nedojde ke spárování, ale vzniknou 2 odlišní příjemci.

first_name = jméno příjemce
gender = pohlaví příjemce (M/F)
custom1, ... = individuální data příjemce

sms_data (v base64) = obsah SMS zprávy v base64

content (v base64) = proměnný obsah v base64, který bude vložen na definovaná místa obsahu SMS prostřednictvím tagů, např. [VAR1] či [JINY_NAZEV].

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
  <params>
    <param>
      <value>
        <struct>
          <member>
            <name>data2</name>
            <value>
              <i4>12345</i4>
            </value>
          </member>
          <member>
            <name>data</name>
            <value>
              <i4>12345678</i4>
            </value>
          </member>
          <member>
            <name>error_status</name>
            <value>
              <i4>0</i4>
            </value>
          </member>
          <member>
            <name>status</name>
            <value>
              <i4>0</i4>
            </value>
          </member>
          <member>
            <name>data3</name>
            <value>
              <i8>12345678</i8>
            </value>
          </member>
        </struct>
      </value>
    </param>
  </params>
</methodResponse>

JSON

{
  "status": "0",
  "data": "123456789",
  "data2": "123456",
  "error_status": 0,
  "data3": "123456789"
}

Hodnoty

data = ID nově vloženého nebo nalezeného příjemce
data2 = ID rozesílky
data3 = ID zprávy
status

 • 0 = update (příjemce byl aktualizován)
 • 1 = insert (příjemce byl úspěšně vložen)
 • 2 = insert (příjemce byl odhlášen a má status odhlášený)
 • 3 = update (příjemce byl odhlášen a má status odhlášený)
 • 4 = fault (mobilní číslo mělo špatný formát, příjemce nebyl vložen)

error_status

 • 0 = volání proběhlo úspěšně
 • 1+ = neúspěšné volání

Po neúspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
  <params>
    <param>
      <value>
        <string>Invalid source</string>
      </value>
    </param>
  </params>
</methodResponse>

JSON

{
  "error_status": 1,
  "error": "Invalid source"
}

Hodnoty

Invalid ID_mailing_list = neplatné ID seznamu příjemců
Missing ID_mailing_list = chybějící ID seznamu příjemců
Invalid ID_message = neplatné ID kampaně
Missing ID_message = chybějíci ID kampaně
Invalid source = neplatné Sender ID (buď není pro daný účet registrované, nebo bylo uvedeno jiné Sender ID než je pro daný účet registrované)
Missing mobile =  chybějící telefonní číslo