PodporaAPI dokumentace

mailkit.mailinglist.list

Funkce mailkit.mailinglist.list slouží k získání přehledu dostupných seznamů příjemců v daném Mailkit účtu.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
<methodName>mailkit.mailinglist.list</methodName>
<params>
 <param>
 <value>
  <int>client_id</int>
 </value>
 </param>
 <param>
 <value>
  <string>client_md5</string>
 </value>
 </param>
</params>
</methodCall>
		

JSON

{ 
  "function":"mailkit.mailinglist.list",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5"
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
<params>
 <param>
 <value>
  <array>
  <data>
   <value>
   <struct>
    <member>
    <name>NAME</name>
    <value>
     <string>Jméno seznamu příjemců</string>
    </value>
    </member>
    <member>
    <name>ID_USER_LIST</name>
    <value>
     <i4>12345</i4>
    </value>
    </member>
    <member>
    <name>STATUS</name>
    <value>
     <string>enabled</string>
    </value>
    </member>
    <member>
    <name>DESCRIPTION</name>
    <value>
     <string>Popis seznamu příjemců</string>
    </value>
    </member>
   </struct>
   </value>
  </data>
  </array>
 </value>
 </param>
</params>
</methodResponse>
		

JSON

[ 
  { 
   "NAME":"Testovací seznam",
   "ID_USER_LIST":"123456",
   "STATUS":"enabled",
   "DESCRIPTION":"popis seznamu"
  },
  { 
   "NAME":"Druhý seznam",
   "ID_USER_LIST":"123457",
   "STATUS":"disabled",
   "DESCRIPTION":""
  }
]

Hodnoty

NAME = název seznamu příjemců
ID_USER_LIST = ID seznamu příjemců
STATUS = status seznamu příjemců. Může nabývat hodnot: enabled (aktivní) a disabled (vypnutý).
DESCRIPTION = popis seznamu příjemců