PodporaAPI dokumentace

mailkit.report.raw.messages

Funkce mailkit.report.raw.messages vrací kompletní záznamy o příjemcích kampaně a/nebo jejích rozesílek v RAW podobě.

Tato funkce je určena k přenosu kompletních dat k dalšímu zpracování v externích databázových systémech. Vzhledem k velkému množství dat, prodlevě v reakcích a omezení četnosti dotazů ji NEDOPORUČUJEME používat k běžné integraci, ke které jsou vhodnější rekurzivní funkce mailkit.report.message. Vzhledem k tomu, že funkce vrátí max. 25000 záznamů, je pro kompletní přenos statistik nutné iterovat záznamy uvedením ID_send_message jako identifikátoru počátečního záznamu.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.report.raw.messages</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_message</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_send</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_send_message</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>limit</int>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "function":"mailkit.report.raw.messages",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
    "ID_message":"12345",
    "ID_send": "123456",
    "ID_send_message": "123456789",
    "limit":"1000"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_message = ID kampaně
ID_send = ID rozesílky
ID_send_message = počáteční ID zprávy, od které chcete, aby začal datový výstup
limit = počet záznamů, které chcete přenést (standardně 25000).

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>ID_message</name>
         <value>
          <i4>32443</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_send</name>
         <value>
          <i4>601181</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_send_message</name>
         <value>
           <i4>723043605</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_user_list</name>
         <value>
          <i4>46061</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_email</name>
         <value>
          <i4>351431738</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_template</name>
         <value>
          <i4>3858</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>type_message</name>
         <value>
          <string>email</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>email</name>
         <value>
          <string>0100marc@seznam.cz</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>email_date</name>
         <value>
          <string>2016-02-16 04:30:15</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>message_date</name>
         <value>
          <string>2016-06-20 14:37:47</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>date_sent</name>
         <value>
          <string>2016-06-20 16:07:00</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ab_version</name>
         <value>
          <string>A</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>message_status</name>
         <value>
          <string>sent</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>tld</name>
         <value>
          <string>cz</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>domain</name>
         <value>
          <string>seznam.cz</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_1</name>
         <value>
          <i4>520636</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_2</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_3</name>
         <value>
          <string>2016-02-15 14:52:22+01</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_4</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_5</name>
         <value>
           <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_6</name>
         <value>
          <i4>4</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_7</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_8</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_9</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_10</name>
         <value>
          <i4>927</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_11</name>
         <value>
          <i4>69</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_12</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_13</name>
         <value>
          <string>Znojmo</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_14</name>
         <value>
          <string>Nároční</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_15</name>
         <value>
          <i4>6</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_16</name>
         <value>
           <i4>99220</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_17</name>
         <value>
          <i4>3667</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_18</name>
         <value>
          <i4>2206</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_19</name>
         <value>
          <i4>69</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_20</name>
         <value>
          <i4>99220</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_21</name>
         <value>
          <i4>6</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_22</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_23</name>
         <value>
          <string>2016-02-15</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_24</name>
         <value>
          <string>2016-02-15</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>custom_25</name>
         <value>
          <i4>2206</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>prefix</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>vocative</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>first_name</name>
         <value>
          <string>marketa</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>last_name</name>
         <value>
          <string>fialova</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>full_name</name>
         <value>
          <string>marketa fialova</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>nick_name</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>gender</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>reply_to</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>company</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>street</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>city</name>
         <value>
          <string>suchohrdly =znojmo</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>state</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>country</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>zip</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>phone</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>mobile</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>fax</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>s_continent</name>
         <value>
          <string>europe</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>s_country</name>
         <value>
          <string>Czech Republic</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>s_region</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>s_city</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>s_org</name>
         <value>
          <string>Seznam.cz, a.s.</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>s_browser</name>
         <value>
          <string>Email.cz</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>s_os</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>preview_url</name>
         <value>
          <string>https://u.mailkit.eu/user.fcgi/action,view_email/dc,1234/ds,1234567/code,aa6123712130dcb57ce8039dfbda568d</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

[
 {
  "ID_message": "123456",
  "ID_send": "123456",
  "ID_send_message": "1234567890",
  "ID_user_list": "",
  "ID_email": "1234567890",
  "ID_template": "",
  "type_message": "email",
  "email": "email@example.com",
  "email_date": "2001-01-01 01:01:01",
  "message_date": "2016-01-01 01:01:00",
  "date_sent": "2016-01-01 01:01:01",
  "ab_version": "",
  "message_status": "sent",
  "tld": "com",
  "domain": "example.com",
  "custom_1": "",
  "custom_2": "",
  "custom_3": "",
  "custom_4": "",
  "custom_5": "",
  "custom_6": "",
  "custom_7": "",
  "custom_8": "",
  "custom_9": "",
  "custom_10": "",
  "custom_11": "",
  "custom_12": "",
  "custom_13": "",
  "custom_14": "",
  "custom_15": "",
  "custom_16": "",
  "custom_17": "",
  "custom_18": "",
  "custom_19": "",
  "custom_20": "",
  "custom_21": "",
  "custom_22": "",
  "custom_23": "",
  "custom_24": "",
  "custom_25": "",
  "prefix": "",
  "vocative": "",
  "first_name": "Vigor",
  "last_name": "Tester",
  "full_name": "Vigor Tester",
  "nick_name": "",
  "gender": "",
  "reply_to": "",
  "company": "",
  "street": "",
  "city": "",
  "state": "",
  "country": "",
  "zip": "",
  "phone": "",
  "mobile": "",
  "fax": "",
  "s_continent": "europe",
  "s_country": "Czech Republic",
  "s_region": "Prazsky",
  "s_city": "",
  "s_org": "Mailkit s.r.o.",
  "s_browser": "Thunderbird",
  "s_os": "Windows",
  "preview_url": https://u.mailkit.eu/user.fcgi/action,view_email/dc,1234/ds,1234567/code,aa6123712130dcb57ce8039dfbda568d
 }
]

Hodnoty

ID_message – ID kampaně
ID_send – ID rozesílky
ID_send_message – ID zprávy
ID_user_list – ID seznamu příjemců
ID_email – ID emailové adresy
ID_template – ID použité šablony
type_message – druh zprávy
email – e-mailová adresa příjemce
email_date – datum přidání adresy do seznamu
message_date – datum a čas naplánování rozesílky
date_sent – datum odeslání zprávy příjemci
ab_version – varianta zprávy v případě A/B testování
message_status – stav doručování zprávy – sent u odeslaných, failed v případě, že zprávu nebylo možné doručit z důvodu okamžité chyby (neplatný formát adresy, neexistující doména, etc), wait u zpráv které zatím čekají na odeslání (resp. wait_ab. u A/B testingu)
tld – top-level doména adresáta
domain – doména adresáta
custom_1 – hodnota v poli CUSTOM1 příjemce
custom_2 – hodnota v poli CUSTOM2 příjemce
custom_3 – hodnota v poli CUSTOM3 příjemce
custom_4 – hodnota v poli CUSTOM4 příjemce
custom_5 – hodnota v poli CUSTOM5 příjemce
custom_6 – hodnota v poli CUSTOM6 příjemce
custom_7 – hodnota v poli CUSTOM7 příjemce
custom_8 – hodnota v poli CUSTOM8 příjemce
custom_9 – hodnota v poli CUSTOM9 příjemce
custom_10 – hodnota v poli CUSTOM10 příjemce
custom_11 – hodnota v poli CUSTOM11 příjemce
custom_12 – hodnota v poli CUSTOM12 příjemce
custom_13 – hodnota v poli CUSTOM13 příjemce
custom_14 – hodnota v poli CUSTOM14 příjemce
custom_15 – hodnota v poli CUSTOM15 příjemce
custom_16 – hodnota v poli CUSTOM16 příjemce
custom_17 – hodnota v poli CUSTOM17 příjemce
custom_18 – hodnota v poli CUSTOM18 příjemce
custom_19 – hodnota v poli CUSTOM19 příjemce
custom_20 – hodnota v poli CUSTOM20 příjemce
custom_21 – hodnota v poli CUSTOM21 příjemce
custom_22 – hodnota v poli CUSTOM22 příjemce
custom_23 – hodnota v poli CUSTOM23 příjemce
custom_24 – hodnota v poli CUSTOM24 příjemce
custom_25 – hodnota v poli CUSTOM25 příjemce
prefix – titul příjemce
vocative – oslovení příjemce
first_name – jméno příjemce
last_name – příjmení příjemce
full_name – celé jméno příjemce
nick_name – přezdívka přijemce
gender – pohlaví příjemce
reply_to – adresa pro odpovědi
company – firma příjemce
street – ulice
city – město
state – kraj
country – země
zip – psč příjemce
phone – telefonní číslo
mobile – mobilní telefon
fax – faxové číslo
s_continent – kontinent – získaná geolokační informace 
s_country – země – získaná geolokační informace
s_region – kraj – získaná geolokační informace
s_city – město – získaná geolokační informace
s_org – organizace – získaná geolokační informace
s_browser – prohlížeč – získaná informace
s_os – operační systém – získaná informace
preview_url – url náhledu odeslané zprávy