PodporaAPI dokumentace

mailkit.campaigns.history

Funkce mailkit.campaigns.history vrátí historii rozesílání kampaní v účtu nebo konkrétní kampaně.

Ukázka volání API

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.campaigns.history</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <struct>
     <member>
      <name>list_count</name>
      <value>
       <i4>30</i4>
      </value>
     </member>
     <member>
      <name>ID_message</name>
      <value>
       <string></string>
      </value>
     </member>
    </struct>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "function":"mailkit.campaigns.history",
  "parameters":{ 
   "list_count":5,
   "ID_message":campaign_id
  }
}

Construct

{
  'id' => $cid,
  'md5' => $md5,
  'function' => 'mailkit.campaigns.history',
  'parameters' =>{
   'list_count' => $limit,
   'ID_message' => $ID_message
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_message = ID kampaně (vrací funkce mailkit.campaigns.create). Pokud není uvedeno, vrací se seznam rozesílek všech kampaní podle data od nejmladší v počtu udaném v list_count.
list_count = počet záznamů (min. 1, max 50, default 10). Bez vyplnění bude vrácen seznam posledních 10 rozesílek kampaní.

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>ID_MESSAGE</name>
         <value>
          <i4>123456789</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_SEND</name>
         <value>
          <i4>123456789</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DATE</name>
         <value>
          <string>2016-03-16 13:40:54</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>PREVIEW</name>
         <value>
          <string>https://u.mailkit.eu/XXXX</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

[ 
  { 
   "ID_MESSAGE":"123456",
   "ID_SEND": "123456",
   "DATE":"2016-03-14 09:23:56",
   "PREVIEW":"https://u.mailkit.eu/XXXX"
  }
]

Hodnoty:

ID_MESSAGE = ID kampaně
ID_SEND = ID rozesílky
DATE = datum odeslání
PREVIEW = náhled odeslané kampaně

Ukázka odpovědi na neúspěšné volání:

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <struct>
     <member>
      <name>data</name>
      <value>
       <string>Invalid ID_message</string>
      </value>
     </member>
    </struct>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

{ 
  "error_status":1,
  "error":"Invalid list_count"
}

Hodnoty:

Invalid ID_message = neplatné ID kampaně
Invalid list_count = neplatný počet záznamů (min 1, max 50, bez vyplnění 10)