PodporaAPI dokumentace

mailkit.report.message.feedback

Funkce mailkit.report.message.feedback vrací průběh reakcí na konkrétní rozesílku ve zvolené periodě.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.report.message.feedback</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_send</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>DAY/WEEK/MONTH</string>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "function":"mailkit.report.message.feedback",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
   "period":"DAY/WEEK/MONTH",
   "ID_send":"ID_send"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_send * = ID rozesílky
DAY/WEEK/MONTH = období dat od okamžiku rozeslání. Výchozí hodnota (DAY)

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>DATE</name>
         <value>
          <string>2013-12-30 10:00</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>READ</name>
         <value>
          <i4>350</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>OPEN</name>
         <value>
          <i4>305</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>OPEN_P</name>
         <value>
          <i4>305</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CLICK</name>
         <value>
          <i4>183</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>VISIT</name>
         <value>
          <i4>112</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>VISIT_P</name>
         <value>
          <i4>112</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>UNSUBSCRIBE</name>
         <value>
          <i4>23</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>SPAM_REPORT</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

[
 {
  "VISIT": 0,
  "OPEN": "44",
  "UNSUBSCRIBE": 0,
  "OPEN_P": "44",
  "DATE": "RRRR-MM-DD",
  "CLICK": 0,
  "SPAM_REPORT": 0,
  "VISIT_P": 0,
  "READ": "58"
 }
]

Hodnoty

DATE = časové období periody (hodina/den)
(např. pro údaj 2013-12-30 10:00 jsou data (po volání DAY nebo WEEK) zobrazována pro hodinu od 2013-12-30 10:00 do 2013-12-30 10:59). V případě použití období MONTH pak DATE bude obsahovat datum dne, pro který jsou vztažena data.
READ = počet čtení
OPEN = počet otevření (unikátní čtení v celém období DAY/WEEK/MONTH)
OPEN_P = počet otevření (unikátních v dané době - hodina/den)
CLICK = počet kliknutí
VISIT = počet návštěv (unikátní kliknutí v celém období DAY/WEEK/MONTH)
VISIT_P = počet návštěv (unikátních v dané době – hodina/den)
UNSUBSCRIBE = počet odhlášení
SPAM_REPORT = počet spam reportů

Tento vzorek ukazuje pouze zkrácenou část odpovědi. Kompletní odpověď by obsahovala data pro celých 24 hodin od rozeslání kampaně. Data jsou obsažena pouze pro hodiny/dny, ve kterých je zaznamenána aktivita. V odbobí DAY/WEEK tedy nebudou u hodin, ve kterých nebyla zaznamenána aktivita (např. noční hodiny), žádné záznamy (ani nulové).