PodporaAPI dokumentace

mailkit.mailinglist.unsubscribed

Funkce mailkit.mailinglist.unsubscribed vrátí seznam všech odhlášených příjemců v rámci daného účtu.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.mailinglist.unsubscribed</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>range_from</string>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>
		

JSON

{ 
  "function":"mailkit.mailinglist.unsubscribed",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
   "range_from":"YYYY-MM-DD"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
range_from = určení rozsahu vracených dat. Počáteční datum ve formátu YYYY-MM-DD. Za konečné datum je považován okamžik volání.

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>DATE</name>
         <value>
          <string>2015-05-14 15:30:42</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_UNSUBSCRIBE_GROUP</name>
         <value>
          <i4>0</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>EMAIL</name>
         <value>
          <string>mail1@mail1.cz</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>DATE</name>
         <value>
          <string>2015-06-02 12:23:02</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_UNSUBSCRIBE_GROUP</name>
         <value>
          <string>27,29,35</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>EMAIL</name>
         <value>
          <string>mail2@mail2.cz</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

JSON

[ 
  { 
   "DATE":"2015-10-23 15:18:58",
   "ID_UNSUBSCRIBE_GROUP":"",
   "EMAIL":"mail@example.eu"
  }
]

Hodnoty

DATE = datum a čas odhlášení
ID_UNSUBSCRIBE_GROUP = ID odhlašovací skupiny / skupin, ze kterých je příjemce odhlášen. Pokud příjemce nespadá pod žádnou z odhlašovacích skupin a je odhlášen z veškeré komunikace, tak je hodnota prázdná.
EMAIL = e-mailová adresa odhlášeného příjemce