PodporaAPI dokumentace

mailkit.sendmail_mass

Rozeslání zprávy na vícero příjemců.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.sendmail_mass</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
    <value>
     <array>
      <data>
       <value>
        <struct>
         <member>
          <name>send_to</name>
          <value>
           <string>email@email.com</string>
          </value>
         </member>
         <member>
          <name>mailinglist_id</name>
          <value>
           <int>ID seznamu příjemců</int>
          </value>
         </member>
         <member>
          <name>campaign_id</name>
          <value>
           <int>ID kampaně</int>
          </value>
         </member>
         <member>
          <name>subject</name>
          <value>
           <string>předmět kampaně</string>
          </value>
         </member>
         <member>
          <name>message_data</name>
          <value>
           <string>obsah e-mailu</string>
          </value>
         </member>
         <member>
          <name>create_email</name>
          <value>
           <string>TRUE</string>
          </value>
         </member>
         <member>
          <name>customs</name>
          <value>
            <struct>
              <member>
                <name>custom1</name>
                <value>Vlastní pole č.1</value>
              </member>
              <member>
                <name>custom25</name>
                <value>Vlastní pole č.25</value>
              </member>
              <member>
                <name>first_name</name>
                <value>Jméno</value>
              </member>
              <member>
                <name>last_name</name>
                <value>Příjmení</value>
              </member>      
            </struct>
          </value>
         </member>
         <member>
          <name>attachement</name>
          <value>
           <array>
            <data>
             <value>
              <struct>
               <member>
                <name>url</name>
                <value>
                 <string>url přílohy č. 1</string>
                </value>
               </member>
               <member>
                <name>name</name>
                <value>
                 <string>název přílohy č. 1</string>
                </value>
               </member>
               <member>
                <name>data</name>
                <value>data přílohy č. 1 v base64</value>
               </member>
              </struct>
             </value>
             <value>
              <struct>
               <member>
                <name>url</name>
                <value>
                 <string>url přílohy č. 2</string>
                </value>
               </member>
               <member>
                <name>name</name>
                <value>
                 <string>název přílohy č. 2</string>
                </value>
               </member>
               <member>
                <name>data</name>
                <value>data přílohy č. 2 v base64</value>
               </member>
              </struct>
             </value>
            </data>
           </array>
          </value>
         </member>
         <member>
          <name>content</name>
          <value>
           <struct>
            <member>
             <name>var1</name>
             <value>
              <string>proměnná 1</string>
             </value>
            </member>
            <member>
             <name>jiny_nazev</name>
             <value>
              <string>proměnná 2</string>
             </value>
            </member>
           </struct>
          </value>
         </member>
        </struct>
       </value>
      </data>
     </array>
    </value>
  </param>
  <param>
    <value>
      <struct>
        <member>
         <name>id_send</name>
         <value>
          <string>today</string>
         </value>
        </member>
      </struct>
    </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>
		

JSON

{
  "function": "mailkit.sendmail_mass",
  "id": "client_id",
  "md5": "client_md5",
  "recipients": [
    {
      "send_to": "email@email.eu",
      "mailinglist_id": 123456,
      "campaign_id": 123456,
      "subject":"Message subject",
      "message_data":"base64 encoded message body",
      "create_email":true,
      "customs": {
        "first_name": "First name",
        "last_name": "Last name",
        "custom1": "custom field",
        "custom2": "custom field"
      },
      "content": {
        "var1": "variable content"
      },
      "attachment": [
        {
         "url": "url přílohy č. 1",
         "name": "název přílohy č. 1",
         "data": "data přílohy č. 1 v base64"
        },
        {
         "url": "url přílohy č. 2",
         "name": "název přílohy č. 2",
         "data": "data přílohy č. 2 v base64"
        }
      ]
    },
    {
      "send_to": "email2@email2.eu",
      "mailinglist_id": 123456,
      "campaign_id": 123456,
      "subject":"Message subject",
      "message_data":"base64 encoded message body",
      "create_email":true,
      "customs": {
        "first_name": "First name",
        "last_name": "Last name",
        "custom1": "custom field",
        "custom2": "custom field"
      },
      "content": {
        "var1": "variable content"
      },
      "attachment": [
        {
         "url": "url přílohy",
         "name": "název přílohy",
         "data": "data přílohy v base64"
        }
      ]
    }
  ],
   "options" : {
    "id_send": "today"
  }  
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
send_to * = e-mailová adresa příjemce
mailinglist_id * = ID seznamu příjemců
campaign_id * = ID kampaně (v rámci jednoho API volání je možné zadat pouze 1 ID kampaně, tzn. všem příjemcům musí být zasílána stejná kampaň)
subject = volitelný jiný předmět kampaně
message_data (v Base64) = volitelný jiný obsah e-mailu, než je u dané kampaně
create_email = vložení e-mailové adresy do seznamu příjemců:

 • TRUE = v případě, že zadaná e-mailová adresa není v seznamu příjemců, bude do něj vložena
 • FALSE = v případě, že zadaná e-mailová adresa není v seznamu příjemců, nebude do něj vložena a zároveň na danou adresu nebude zaslán žádný e-mail

customs = volitelná personalizační data příjemce (jméno, vlastní pole atp.), které rovněž budou aktualizovány u příjemce v seznamu příjemců

attachement = volitelná příloha kampaně. Je dvojí možnost vložení - odkázání na url adresu, kde je příloha umístěna, nebo zaslání dat přílohy. Přílohu je možné přiložit pouze u transakčních zpráv! Pokud bude příloha použita u netransakční zprávy, nedojde k odeslání zprávy!

- name = název přílohy
- url = url přílohy
- data (v base64) = data přílohy

content = proměnný obsah, který se uloží do struktur shared (pro pár název/hodnota), resp. data (pro komplexní struktury a pole). Hodnoty z těchto struktur lze následně použít v šabloně prostřednictvím tagů [% shared.NAZEV_VETVE -%], resp. [% data.NAZEV_STRUKTURY -%].

id_send s hodnotou today = volitelná možnost sloučit více rozesílek v jednom dni do jedné

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<methodResponse>
 <params>
  <param>
  <value>
   <struct>
    <member>
     <name>data</name>
     <value>
      <string>OK</string>
     </value>
    </member>
    <member>
     <name>request_id</name>
     <value>
      <i4>123456789</i4>
     </value>
    </member>
    <member>
     <name>list</name>
     <value>
      <array>
       <data>
        <value>
         <string>email@email.eu</string>
        </value>
        <value>
         <string>email2@email2.eu</string>
        </value>
       </data>
      </array>
     </value>
    </member>
   </struct>
  </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

JSON

{
  "list": [
    "email@email.eu",
    "email2@email2.eu"
  ],
  "data": "OK",
  "request_id": "123456",
  "error_status": 0
}

Hodnoty

data = OK = požadavek na hromadné odeslání byl v pořádku přijat
request_id = ID požadavku, pomocí kterého se lze dotázat na stav a možné chyby, které nastaly při zpracování tohoto požadavku.
list = seznam e-mailových adres přijatých k rozeslání
error_status

 • 0 = volání proběhlo úspešně
 • 1+ = volání selhalo